Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Projekt "Eestikeelne õpetaja haridusasutuses"

Projekti eesmärk on tõsta eestikeelsete õpetajate abil eesti keele õppe kvaliteeti. Selles saavad osaleda lasteaiad ja koolid, kus rühmas või klassis õpivad muu kodukeelega lapsed.

2018. aastal kutsus Haridus- ja Teadusministeerium ellu pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas". Alates 2021. aastast korraldab projekti tegevusi Haridus- ja Noorteameti mitmekeelse õppe büroo. Tänaseks on projektiga, mis on saanud väga positiivset tagasisidet nii lasteaedadelt kui ka lapsevanematelt, liitunud üheksast kohalikust omavalitsusest 40 lasteaeda. Pilootprojekti eesmärk on tagada alushariduses kõigile lastele võrdsed võimalused ja eesti keele oskus tasemel, mis on vajalik põhihariduse omandamiseks.

Tallinna Vindi Lasteaed liitus projektiga „Eestikeelne õpetaja haridusasutuses“  2018 aastal. 2022/2023 aastal osaleb projektis 2 aiarühma ja 1 sõimerühm. 
 

Viimati muudetud 07.10.2022