Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Projektid

Projektid

Õppeaed
Õppeaedade toetamine söödavate-, tarbe- ja ilutaimedega õppeaia rajamiseks ja arendamiseks.
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet toetab Tallinna linna ametiasutusi ja nende hallatavaid asutusi õppeaedade rajamisel ja arendamisel eraldades rahalisi vahendeid vastavalt 2020. aastal kehtestatud korrale. Rahastus on võimalik taotleda nii materjalide (muld, multš, seemned jm), tööriistade (rehad, labidad, kärud jm) kui ka inventari (kasvuhoone, kompostikast, sademevee nõud jm) jaoks.

Lasteaed sai 2023 aastal toetust õppeaia rajamiseks.

Projekt "Eestikeelne õpetaja haridusasutuses"
Projekti eesmärk on tõsta eestikeelsete õpetajate abil eesti keele õppe kvaliteeti. Selles saavad osaleda lasteaiad ja koolid, kus rühmas või klassis õpivad muu kodukeelega lapsed.
2018. aastal kutsus Haridus- ja Teadusministeerium ellu pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas". Alates 2021. aastast korraldab projekti tegevusi Haridus- ja Noorteameti mitmekeelse õppe büroo. Tänaseks on projektiga, mis on saanud väga positiivset tagasisidet nii lasteaedadelt kui ka lapsevanematelt, liitunud üheksast kohalikust omavalitsusest 40 lasteaeda. Pilootprojekti eesmärk on tagada alushariduses kõigile lastele võrdsed võimalused ja eesti keele oskus tasemel, mis on vajalik põhihariduse omandamiseks.

Tallinna Vindi Lasteaed liitus projektiga „Eestikeelne õpetaja haridusasutuses“  2018 aastal. 2022/2023 aastal osaleb projektis 2 aiarühma ja 1 sõimerühm. 

Terviseedendus

Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.
Alates 2018 aasta detsembrikuust kuulub Tallinna Vindi Lasteaed tervist edendavate lasteaeda võrgustikku.Tervist edendavate lasteaedade missiooniks on liita koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjustavates tegevustes ja nende tegevuste kaudu tagada lastele parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui personalile heaolu toetavad tingimused.Lasteaias on välja töötatud terviseedendamise strateegia ja püstitanud vastavad eesmärgid. Tervise edendamine lasteaias hõlmab erinevaid valdkondi ja tegevusi ning sellega tegeletakse süsteemselt.

TEL_logo_värv.jpg

"Kiusamisest vaba lasteaed"

Lasteaed on liitunud „Kiusamisest vaba lasteaed“ projektiga  alates 2013/14 õppeaastast. 


 

Viimati muudetud 22.08.2023