Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Terviseedendus

Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

Alates 2018 aasta detsembrikuust kuulub Tallinna Vindi Lasteaed tervist edendavate lasteaeda võrgustikku.

Tervist edendavate lasteaedade missiooniks on liita koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjustavates tegevustes ja nende tegevuste kaudu tagada lastele parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui personalile heaolu toetavad tingimused.

Lasteaias on välja töötatud terviseedendamise strateegia ja püstitanud vastavad eesmärgid. Tervise edendamine lasteaias hõlmab erinevaid valdkondi ja tegevusi ning sellega tegeletakse süsteemselt.

Lasteaia terviseedendust koordineerib TEL meeskond.  TEL_logo_värv.jpg

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 04.11.2022