Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Töökorraldus

Hetkel töötab lasteaias 9 rühma:                                           

3 liitrühma, 2 tasandusrühma, 1 täielik keelekümblusrühm,1 osalise keelekümblusrühm,  2 sõimerühma.              

Lasteaia õppekeeled on eesti ja vene keel.

 

Tallinna Vindi Lasteaias töötavad:

20 pedagoogi

sh direktor, õppealajuhataja, 1 muusikaõpetaja, 1 liikumisõpetaja, 2 logopeedi, 1 eesti keele õpetaja ja  psühholoog.

9 abipersonali töötajat.

Viimati muudetud 10.04.2023