Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Taotluste vastuvõtt esimesse klassi astumiseks

Alates homsest, 1. märtsist saavad Tallinna lapsevanemad esitada taotlusi elukohajärgsete koolide määramiseks 2023. aasta septembris munitsipaalkooli esimesse klassi astuvatele lastele.

Lapsele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saavad 1.–15. märtsini 2023 esitada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad lapsevanemad. Taotluse saab esitada eKoolis või vajadusel ka Tallinna Haridusametis. Kõik esitatud taotlused vaadatakse läbi peale 15. märtsi. Teate määratud koolist saab eKoolis taotluse esitanud vanem e-posti aadressile hiljemalt 20. maiks. Kui vanem esitab taotluse paberil, saab ta teate tavapostiga lapse rahvastikuregistrijärgsele aadressile. 

Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate eelistusi. Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem, kui koolil on õppekohti, arvestatakse elukohaandmete registreerimise aega. 

Vanema soovil võib kooli astuda ka 6-aastane laps. Sel juhul on vaja koos taotlusega esitada koolivalmidust kinnitav dokument. 6-aastase lapse koolitulekust tuleb Tallinna Haridusametit teavitada hiljemalt 1. mail 2023.
Lapsevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.
Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) võtab taotlusi vastu esmaspäeval 9–17.45, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval  9–16.45 ning reedel 9–15.45.


Täpsem info 1. klassi astumise kohta
Lisateave: Tallinna Haridusamet, tel 6404590, e-post haridusamet@tallinnlv.ee