Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Esimestesse klassidesse vastuvõtt 2023.a.

Esimestesse klassidesse vastuvõtt 2023.a.

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes Tallinna munitsipaalkoolis.   

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.  

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.   

       

Taotluse esitamine  

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini 2023.  

Taotluse esitamine on vajalik eelkõige perele, kuna see annab olulist teavet õppekeele  valikust ja õdede-vendade õppimisest  samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.  

Taotluse võib esitada alates 1. märtsist 2023:   

  • eKooli  kaudu (juhendid, kuidas eKooli kasutajaks saada ja kuidas taotlust täita, leiate siit)  - NB! eKooli keskkonda saab siseneda 1. märtsist 2023
  • Paberil Tallinna Haridusametis  kohapeal (Estonia pst 5a, III korrus) E: 8.15-18.00,T-N: 08.15-17.00, R: 08.15-16.00

Taotluste vormid (on kättesaadavad alates 1.03.2023)  

Olulised tähtajad kooli astumisel 2023. aastal  

  • 1 -15. märtsil toimub taotluse esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse.
  • Pärast 1. veebruari Tallinnasse elama asumist tuleb lapsevanemal teavitada sellest haridusametit. Info on vajalik selleks, et lisada lapse uue elukoha andmed eKooli.
  • Hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressi.;
  • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte.
  • Alates 15. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.    

   

Kandideerimine mitteelukohajärgsetesse koolidesse  

Kõik Tallinna lapsed saavad kandideerida mitteelukohajärgsetesse koolidesse, mis komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra kohaselt.  

Esimeste klasside komplekteerimine nendes koolides toimub ajavahemikul jaanuar - veebruar 2023.  

Täpsem info koolide kodulehetedel.  

Mitteelukohajärgse vastuvõtuga koolid on:  

Kooli vastuvõtukorra alusel komplekteeritakse üks mitteelukohajärgne klass  

Tallinna ja Harju maakonna    nõustamiskomisjoni otsuse alusel saab asuda õppima erivajadustega lastele mõeldud klassides ja    koolides: Lasnamäe Põhikool, Ristiku Põhikool, Tallinna Heleni Kool, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool, Tallinna Tondi Põhikool ja Tallinna Kadaka Põhikool.  

6-aastaselt kooli astuvad lapsed:  

6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb sellest kindlast teavitada Tallinna Haridusametit  enne 1. maid. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul peale 23. juunit.   

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab    haridusametile  1. -15. märtsini elukohajärgse    kooli määramise taotluse, lisades    taotlusele lasteaia    hinnangu või Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni  soovituse lapse koolivalmiduse kohta.     

Tallinna Haridusametit saab teavitada  siit: Teade Tallinna Haridusametile 6-aastase lapse koolitulekust  

Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg 5.   

       

Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel  

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna    Haridusametit.  

Seda saab teha allolevate kontaktide või vastava vormi kaudu.
  

Õigusaktid ja lisainfo  

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerivad Tallinna    Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja    kord" ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§9    ja 10)  
 

Teabeleht korduma kippuvate küsimustega:  

Teabelehe "Laps läheb esimesse klassi ..." tekst nutiseadmega vaatamiseks       

Tallinna munitsipaalkoolide kontaktid (sh kodulehtede aadressid)      

Lisateave:  

Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.

Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avatud:

E 08.15-17.45;

T, K, N 08.15-16.45 ja R 08.15-15.45.

Lisateave:

Tallinna Haridusamet

Tel 6404590

[email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024