Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaeda vastuvõtmine ja lasteaiast lahkumine

Lasteaeda vastuvõtmine ja lasteaiast lahkumine

Laste lasteaeda vastuvõtmist ja lasteaiast väljaarvamist korraldatakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 22.04.2015 määrusele number 18 -
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord 
  • Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem direktorile avalduse , milles märgib lapse lasteasutusest lahkumise kuupäeva.
  • Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa  ja toidukulu kuni lapse lasteaiast lahkumise kuupäevani.
  • Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema kaetava osa ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.
  • Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole lasteasutuse direktorile esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, kustutatakse infosüsteemist.
Kui tekib probleeme lasteaiakoha leidmisel või teisi küsimusi, on võimalik pöörduda Tallinna Haridusameti alushariduse spetsialistidepoole.

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024