Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiast lahkumine

  • Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem direktorile avalduse , milles märgib lapse lasteasutusest lahkumise kuupäeva.

  • Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa  ja toidukulu kuni lapse lasteaiast lahkumise kuupäevani.

  • Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema kaetava osa ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

 

 

Viimati muudetud 22.09.2019