Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

STEAM alushariduses - lihtne ja lõbus!

Tallinna Virmalise Lasteaed osaleb 01.09.2019 - 31.08.2022 rahvusvahelises Erasmus+ projektis nimega "STEAM in early childhood education - simple and fun!".

Projektis osalevad:

EESTIST - Tallinna Virmalise Lasteaed (koordineerija)

LÄTIST - Rezeknes pirmsskolas izglitibas iestade "Vinnijs Puks"

TŠEHHIST - Kindergarten and school canteen

HISPAANIAST - FRANCISCO GRANGEL MASCAROS

BULGAARIAST - CDG PINOKIO - RUSE

STEAM projekti logo.jpg

Projekti fookuses on STEAM (teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunstid ja matemaatika) oskused ning õuesõpe.

Projekti eesmärgid seoses õpetajatega:

 1. õppekava arendamine lähtuvalt STEAM valdkondadest ning uute õppimis- ja õpetamisvormide avastamine;

 2. organisatoorses ja rahvuslikul tasandil digi-, tehnoloogiliste ja meeskonnatöö oskuste arendamine;

 3. õuekeskkonna kasutamine laste STEAM oskuste arendamisel;

 4. keeleliste oskuste arendamine Euroopa kolleegidega suhtlemiseks.

Projekti eesmärgid seoses lastega:

 1. lapsed saavad, kasutades erinevaid õppevahendeid, lasteaia õuealal aktiivselt õppida;

 2. lapsed on positiivselt meelestatud ja suur huvi STEAM valdkondade vastu;

 3. lastel on arenenud digi- ja tehnoloogilised oskused;

 4. lastel on arenenud kriitilise mõtlemise, probleemide lahendamise ja suhtlemisoskus.

Projekti lõpuks oleme saavutanud tulemused:

 1. õpetajad kasutavad laste STEAM oskuste arendamiseks erinevaid meetodeid (katsed, vaatlemine, loendamine, vaba mäng jne);

 2. õpetajad on arendanud oma digitaalseid oskusi ja teadmisi, töötades koos nii organisatsiooni sees kui ka rahvusvahelisel tasansil;

 3. õpetajad kasutavad laste STEAM oskuste arendamiseks ja toetamiseks õuesõppemetoodikat;

 4. õpetajad on arendanud oma võõrkeele oskust (inglise, vene, saksa, hispaania jne);

 5. lapsed on uurinud õuesõppe metoodika abil oma STEAM oskuste taset ning arendanud kriitilise mõtlemise, probleemide lahendamise ja suhtlemisoskust meeskonnatöös;

 6. lapsed tahavad mängudes kasutada erinevaid materjale ja vahendeid;

 7. lastel on arenenud digitaalsed ja tehnoloogilised oskused.

Projekti eesmärkide saavutamiseks oleme planeerinud tegevused:

 1. Iga osaleva riigi lasteaia üldkoridoris või rühmades on Erasmus+ nurk projekti partnerite tutvustamiseks;

 2. Lasteaiasisene koosolek enne rahvusvahelist kohtumist ja õppepäevi;

 3. Igal rahvusvahelisel kohtumisel toimuvad kokku lepitud temaatilised töötoad ja õppetegevused;

 4. Igal rahvusvahelisel kogunemisel toimuvad õppetegevused konkreetses STEAM valdkonnas. Pärast kohtumisi kogutakse ideed kokku ning lisatakse ühisesse               e-raamatusse;

 5. Pärast igat kohtumist jagavd rahvusvahelisel kohtumisel osalenud õpetajad oma asutuses teiste kolleegidega õpitut;

 6. Pärast rahvusvahelist kohtumist ja enne uue kohtumise toimumist loovad kõik osalevad organisatsioonid võimaluse lastele ja lapsevanematele uurida ühistegevuses STEAM oskusi;

 7. Pärast igat rahvusvahelist kohtumist luuakse lastele kindlates STEAM valdkonades tegevuses;

 8. Projektis osalejate ühine e-raamat, mis sisaldab kogemusi ja ideid, sh tegevuste plaanid nii osalejate ema- kui ka inglise keeles.

logosbeneficaireserasmusright_et_1.jpg

TEEMAKOHASED UUDISED:

VIRMALISE LASTEAIAS OLI STEAM-ÕPPE NÄDAL - avaldatud lasteaia ja Tallinna Haridusameti kodulehtedel 2021. aasta detsembrikuus

VIRMALISE LASTEAED TUTVUSTAS OMA ÕPPEAEDA LINNAAIANDUSE KOGEMUSPÄEVAL - avaldatud lasteaia kodulehel 2021. aasta novembrikuus

VIMMEL UURIB, KUS ON TAIMEDE KODUMAA - avaldatud lasteaia kodulehel 2021. aasta oktoobrikuus

TALLINNA VIRMALISE LASTEAED KUTSUB "ROHEMATKALE" - avaldatud lasteaia kodulehel 2021. aasta veebruarikuus

VIRMALISE LASTEAIA LAPSED UURISID MATIK-ÕPET - avaldatud lasteaia kodulehel 2020. aasta novembrikuus

VIRMALISE LASTEAED KUTSUB LEIUTAMA! - avaldatud lasteaia kodulehel 2020. aasta aprillis

STEAM ÕHTUD KOOS LAPSEVANEMATEGA - avaldatud 2020. aasta märtsikuus Virmalise Lasteaia kodulehel

VIRMALISE LASTEAIA MEESKOND TUTVUSTAS STEAM ÕPET konverentsil "Õpetaja juhtimise tarkus" (06.11.2019) ettekandega ÕPETAJA KUI MEESKONNAJUHT PROJEKTI "STEAM alushariduses - lihtne ja lõbus!" NÄITEL

VIRMALISE LASTEAED UURIB KOOS EUROOPA LASTEAEDADEGA STEAM OSKUSI - avaldatud 2019. aasta septembris Tallinna Haridusameti kodulehel

STEAM in early childhood - simple and fun.jpg

Kollaaži pildid pärit projekti partneritelt, autor Hispaania koordinaator Noel.

Viimati muudetud 12.06.2022