Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Virmalise Lasteaeda vastuvõtt

Taotluse esitamise käik

Lasteaeda vastuvõtt toimub Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" alusel.

Lasteaiakoha taotlemiseks Tallinna    munitsipaallasteaias tuleb Tallinna elanikul  lapse sünnitunnistuse alusel täita vastuvõtu    taotlus (.pdf, täita saab tarkvaraga Adobe    Reader), kuhu on märgitud:  

  • kuni kolm lasteasutuse valikut;    
  • koha soovimise aeg.

Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga, taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul.  

Lasteaiakoha e-taotlemine

Vastuvõtu korra kohaselt jäetakse lapsevanema taotlus läbi vaatamata juhul, kui tal on võlgnevus mõne Tallinna  munitsipaallasteaia ees.

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.  

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

 

 

Toimetaja: Kerli Stein

Viimati muudetud 04.12.2017