Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Virmalise Lasteaia õppeaasta eesmärgid

2021/2022 õppeaasta põhiteema: VIMMEL LIIGUB ÕUES, TAL ON TERVIS PÕUES!

EESMÄRK: Õppe- ja kasvatustegevused toimuvad õuesõppe vormis, arvestades iga lapse arengut ning tuginedes projektõppe põhimõtetele. Lähtudes meie eesmärgi fookusest, oleme:

1.     visualiseerinud lapse õppimise ehk loome koos lastega nn rääkivaid seinu nii rühmas kui ka õues, mis toetavad laste õppimist ja küsimuste küsimise oskust;

2.     kasutanud õppetegevustes mängulist õpet väikestes gruppides;

3.     arendanud õuealasid kui õpikeskkondi (tegevuslikud vahendid, mööbel, õppevahendid ja -materjalid).

 

Toimetaja: Kerli Stein, Tallinna Virmalise Lasteaia direktor

Viimati muudetud 18.11.2021