Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Virmalise Lasteaia visioon, missioon ja väärtused

Tallinna Virmalise Lasteaia visioon on:

Pärl linna südames!

Pärl on Virmalise Lasteaia metafooriks, sellel on meie jaoks mitu tähendust. Virmalise Lasteaed on Kesklinnas kui majade vahel asuv saladuslik pärlikarp. Kõige keskmes asub laps, kes on meie maja pärl. Iga meie otsus ja tegevus on suunatud sellele, et lapsel oleks siin hea olla. Meie pedagoogilise filosoofia aluseks on lapsest lähtuv kasvatus ja õpetus, mida toetab projektõppe rakendamine. Lisaks hindame kõrgelt lasteaia personali, kellest igaüks on pärl, keda toetada ja motiveerida. Lasteaiaga seotud lapsevanemad, kogukond ja Uue Maailma piirkond on pärlid, kellega laste päevade rikastamiseks koostööd teeme.

Tallina Virmalise Lasteaia missioon on:

Lapsepõlv on olemise, otsimise ja maailma tundmaõppimise aeg.

Iga laps  on ainulaadne ja aktiivne õppija: uudishimulik, võimekas ja intelligentne isiksus. Üheskoos tegutsedes loome õpikeskkonna, kus iga laps saab toimetada talle omases rütmis ja sobivat õppimisstiili kasutades. Laps on ise oma õppeprotsessi kujundaja. Tunnustame iga lapse ainulaadsust ja nende erinevaid emotsionaalseid, füüsilisi, sotsiaalseid ja kognitiivseid vajadusi. Väärtustame lapsepõlve olemust. Koos lapsevanemate ja Uue Maailma kogukonnaga loome üheskoos lapsele koduse ja looduslähedase keskkonna. Anname väärtused edaspidiseks eluks. Püüame pakkuda lapsele rahulikku mängu- ja tegutsemisaega koos kaaslaste ja vanematega.

Tallinna Virmalise Lasteaia põhiväärtusteks on:

Tallinna Virmalise Lasteaia katusväärtuseks on lapsest ja tema heaolust lähtumine. Meie kolm sammasväärtust: keskkond ja loodushoid, tervis ning koostöö annavad kindlad suunad, kuidas lapse heaolu tagada.

Hoiame keskkonda ja loodust meie ümber

  • peame oluliseks meid ümbritseva keskkonna väärtustamist ja jätkusuutlikkuse tagamist. Loodushoidvad eluviisid aitavad lapsel mõista oma tegevusi ja nende tagajärgi.

Teeme koostööd

  • tegutseme koos ühiste eesmärkide ja lapse heaolu nimel. Oleme lojaalsed lapse, lapsevanema ja üksteise suhtes. Oleme uhked oma lasteaia üle. Lapsevanemad on kõige olulisemad partnerid ja nende osalus on esmatähtis. Igasuguse koostöö aluseks on usaldus ja vastastikune austus.

Väärtustame tervist

  • pöörame tähelepanu tervislike eluviiside kujundamisele ja väärtustamisele. Peame oluliseks tervislikku toitumist ja õigeid toitumisharjumusi ning liikumisaktiivsust. Meie jaoks on tähtis nii laste kui ka töötajate tervis.

väärtused.jpg

Tioimetaja: Kerli Stein, Tallinna Virmalise Lasteaia direktor

Viimati muudetud 08.05.2022