Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Volikogu kinnitas Tallinna koolide halduslepingute muutmise kokkuleppe

Linnavolikogu kiitis tänasel istungil heaks Tallinna linna ja Vivatex Holding OÜ vahel sõlmitud viie kooli halduslepingute muudatused. Kokkuleppe tulemusena muutuvad lepingute tingimused linnale oluliselt soodsamaks ja lepinguperioodi vältel hoiab linn kokku ligi 20 miljonit eurot.

Vivatex Holding OÜ-le anti 2006. aastal halduslepingutega üle Pelgulinna gümnaasium, 32. keskkool, Kalamaja põhikool, Kristiine gümnaasium ja Laagna gümnaasium ning lepingud kehtivad 2036. aasta novembrikuuni.

Volikogu esimees Jevgeni Ossinovski märkis, et 15 aastat tagasi sõlmitud lepingutega kaasnevad kulud maksumaksjale olid põhjendamatult kõrged. „Mul on hea meel, et Tallinna linn on jõudnud erasektoriga kokkuleppele, mis märkimisväärselt vähendab koormust linnaeelarvele. Loodan, et ka ülejäänud koolide lepingute puhul on võimalik jõuda mõistliku kokkuleppeni,“ lisas volikogu esimees.

Lepingu muudatuste tulemusena üürileandja ehk Vivatex Holding OÜ kohustused koolihoonete ja rajatiste korrashoiu tagamisel ning haldamisel ei muutu. Koolide haldamine ja korrashoid tagatakse senistel tingimustel, ühtlasi tagab partner koolides järjepideva hooldusremondi teostamise ja korrashoiu. Üürileandja on kohustatud iga 8-aastase perioodi jooksul tagama koolide hooldusremonti, millega säilitatakse koolide kasutatavus uuendamise ja remondiga. Lisaks teostatakse iga-aastaseid remonditöid, mis lepitakse koolidega kokku iga eelneva aasta 31. oktoobriks. Seega tagab era- ja avaliku sektori partnerlus koolide korrapärase hooldamise oluliselt soodsamalt võrreldes varasemaga.

Kinnistutel asuvate hoonete ja rajatiste valdus jääb üürilepingu lõppemisel Tallinna linnale.

Tallinna linn sõlmis Vivatex Holding OÜ-ga lepingud viie kooli haldamiseks 2006. aastal. Hanke eesmärk oli koostöös erapartneriga tagada tuhandetele õpilastele kaasaegne õpikeskkond, rekonstrueerida selleks koolihooned koos territooriumitega ning tagada nende korrashoid. Selleks korraldati Tallinna linnavolikogu otsusega 2006. aastal avalik konkurss, mille Vivatex Holding OÜ võistupakkumise korras võitis. Tolle aasta lepingutega tegi Tallinna linn ühe aasta jooksul erapartnerite abil korda 15 protsenti linna koolidest.

Foto: Wikipedia