Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiatasu

Lasteaiatasu

 

Lasteaiatasu jaguneb kaheks:

  • vanema poolt kaetavaks osaks (n-ö "kohatasuks") 
  • toidurahaks

Alates 27.01.2022 toitlustab lasteaeda Baltic Restaurants Estonia AS

Toidupäeva maksumus alates 1. jaanuarist 2024

2.74 eurot sõimerühmas

3.04 eurot aiarühmades

Tasutakse kohal käidud päevade eest.

  • Vanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta alates 1. jaanuarist 2024 on 100,04 eurot ja 109,88 eurot ujulaga lasteaias.
Tallinn jätkab ka aastal 2024 peredele munitsipaallasteaia kohatasu tõusu kompenseerimist – toetust või vabastust saavad vanemad juhul, kui laps ja tema vähemalt üks vanem on alates 31. detsembrist 2023 ja sealt edasi katkematult Tallinna elanik.
1. jaanuarist 2024 on Tallinna linna elanikele koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra toetus alljärgnevalt:
  • vanemate poolt kaetava osa toetuse määr ühe lapse kohta on 28,79 eurot kuus;
  • vanemate poolt kaetava osa toetuse määr ujulaga lasteasutuses, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, ühe lapse kohta on 31,62 eurot kuus

Lapsevanematel on jätkuvalt võimalik taotleda sissetulekust sõltuvat kohatasu vabastust, avalduse alusel vabastatakse pere kohatasust ka teise või enama lasteaias käiva lapse eest ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva lapse eest. Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsega samal aadressil elaval vanemal esitada taotlus iseteeninduskeskkonnas: info.haridus.ee/lasteaiakoht.
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusele saavad vanemad 1. jaanuarist 2023 toetust või vabastust juhul, kui nii vanema kui ka lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse või hüvitise saamise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.
Täispikkuses pressiteade asub SIIN.  
 

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 31.12.2019 nr HA-4/78. Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohal käimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest:

  • kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. 
  • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avalduse vanema osa vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile (avalduse vormi leiad siit). 

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

Täpsematest tingimustest loe siit.

 

Viimati muudetud 21.02.2024