Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Vormsi lasteaia arengukava

Tallinna Vormsi Lasteaia arengukava 2020-2022 on dokument, kus määratakse kindlaks lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise kord. Tallinna Vormsi lasteaia arengukava on lasteaia järjepideva arengu alusdokument, mille koostamine toimub koostöös lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

Tallinna Vormsi lasteaia arengukava on siin  /est/g10274s126421

Viimati muudetud 29.01.2023