Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Vormsi Lasteaia õppeaasta põhieesmärk

Tallinna Vormsi Lasteaia õppeaasta põhieesmärk

Kodu ja lasteasutuse koostöös loome parima arengukeskkonna toetades laste iseseisvust kõigis tegevustes.

Õppeaasta fookusteemad:

  • Muukeelsete laste eesti keele õppe toetamine
  • Laste eripäraga arvestamine
  • Väärtustame aktiivset õppimist projektõppe kauduLähtuvalt riiklikust õppekavast on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk  lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.
Lasteaia õppekava eesmärgid on:

  • Lapsel on kujunenud terviklik ja positiivne minapilt.
  • Lapsel on arenenud ümbritseva keskkonna mõistmine.
  • Lapsel on kujunenud esmased mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused ning eetiline käitumine ja algatusvõime.
  • Laps on kehaliselt aktiivne ja tal on kujunenud arusaam tervise hoidmise tähtsusest.

 

Viimati muudetud 21.02.2024