Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Üldinfo

Üldinfo

Lasteaed on avatud:

Esmaspäevast reedeni  kell 7.00 kuni 19.00.
Lasteaias on 11 rühma, neist 8 lasteaiarühma ja 3 sõimerühma.

Lasteaial on ujula.

Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

Lasteaia visioon

Olla oma piirkonnas kvaliteetse õpikeskkonnaga, lapsesõbralik ja kaasaegne õppeasutus.

Tallinna Vormsi lasteaiast kooliminev laps usub endasse, on loov, õpihimuline, eetiline ja avatud.

Lasteaia missioon

Lasteaia missiooniks on arendada parim, mitmekülgsem õpikeskkond, et toetada lapse kui isiksuse arengut kooliküpsuse saavutamiseni.

Lasteaia põhiväärtused

Hoolivus - "Külvad head, siis kasvab head"

Innovaatilisus - "Tark, kes ajaga kaasa läeb, rumal, kes sõrad vastu aab"

Loovus- "Loovus viib unistused täide"

Koduloolisus- "Igal pool hea, kodus kõige parem" 

väärtused 2.png

Viimati muudetud 21.02.2024