Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Koostöö raamlepingud

Aastate jooksul on Tallinna linn sõlminud koostöö raamlepingud kõigi suuremate ülikoolide ja mitmete kõrgkoolidega. Raamlepingute näol on tegemist hea tahte dokumentidega, milles osapooled sõnastavad soovi teha koostööd ning lepivad kokku prioriteetsetes koostöösuundades ja -valdkondades. Konkreetsete koostööprojektide puhul või teenuste tellimiseks (milleks on peamiselt uuringud, analüüsid, ekspertiisid vms) sõlmitakse eraldi lepingud, milles sätestatakse töö teostamise tingimused detailsemalt.

Käesoleval ajal on Tallinna linnal koostöö raamlepingud alljärgnevate ülikoolide ja kõrgkoolidega:

Estonian Business School

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Eesti Kunstiakadeemia

Eesti Maaülikool

Tallinna Tehnikakõrgkool

Tallinna Tehnikaülikool 

Tallinna Ülikool

Tartu Ülikool

Viimati muudetud 14.11.2022