Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna linna koostöö ülikoolide ja kõrgkoolidega

Tallinna linna ning ülikoolide ja kõrgkoolide vahel tehtavat koostööd reguleerib Tallinna linna ning ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide koostöö kord. Koostöö koordineerimiseks linna ametiasutustes on kokku kutsutud Tallinna linna õppe- ja teaduskoostöö alaline komisjon, mille ettepanekutest juhinduvalt korraldab valdkonnaga seotud tegevusi Tallinna linna Strateegiakeskuse strateegilise planeerimise teenistuse välisprojektide kompetentsikeskus. Keskus peab arvestust linna ametiasutuste ja ülikoolide ning kõrgkoolide vahel tehtud koostööprojektide, üliõpilastele pakutavate linna stipendiumite ja praktikantide kohta ning esitab vastava informatsiooni kord aastas Tallinna linnavalitsuse istungile.

Tallinna linn sõlminud koostöölepingud kõigi suuremate ülikoolide ja mitmete kõrgkoolidega. Koostöölepingute näol on osapooled sõnastanud soovi teha koostööd ning leppinud kokku prioriteetsetes koostöösuundades ja -valdkondades. Konkreetsete koostööprojektide puhul või teenuste tellimiseks (milleks on peamiselt uuringud, analüüsid, ekspertiisid vms) sõlmitakse eraldi lepingud, milles sätestatakse töö teostamise tingimused detailsemalt.

Tallinna linnal on koostöölepingud alljärgnevate ülikoolide ja kõrgkoolidega:
  • Estonian Business School
  • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
  • Eesti Kunstiakadeemia
  • Eesti Maaülikool
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Tallinna Tehnikaülikool 
  • Tallinna Ülikool
  • Tartu Ülikool

Viimati muudetud 05.10.2022