Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna linna koostöö ülikoolide ja kõrgkoolidega

Käesolevalt leheküljelt leiate informatsiooni Tallinna linna ning ülikoolide ja kõrgkoolide vahel tehtava koostöö kohta, mida reguleerib Tallinna linna ning ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide koostöö kord. Koostöö koordineerimiseks linna ametiasutustes on kokku kutsutud Tallinna linna õppe- ja teaduskoostöö alaline komisjon, mille ettepanekutest juhinduvalt korraldab valdkonnaga seotud tegevusi Linnakantselei avalike suhete teenistuse teabeosakonna linnauuringute sektor. Muuhulgas peab linnauuringute sektor arvestust igal aastal linna ametiasutuste ja ülikoolide ning kõrgkoolide vahel tehtud koostööprojektide, linna poolt makstud toetuste ja konkursipreemiate, üliõpilastele pakutavate linna stipendiumite, praktikantide jms kohta ning esitab vastava informatsiooni kord aastas Tallinna linnavalitsuse istungile.

Viimati muudetud 14.11.2019