Arenduspiirkonnad ja -projektid

Tallinna Tööstuspargid
Katleri arenduspiirkond
Loopealse elamupiirkond
Kurepõllu arenduspiirkond
Paldiski mnt 80B (Tivoli ala)
Paljassaare tee 17
Liivalaia arenduspiirkond
Sossi mäe arenduspiirkond
Paljassaare sadama-ala
Tallinna Teaduspark Tehnopol
Ülemiste City - Tark Linn


TALLINNA TÖÖSTUSPARGID 

Betooni Tööstuspark

Omanik: Tallinna linn (AS Tallinna Tööstuspargid)
Asukoht: Betooni tn 6 kinnistutel (Peterburi tee ja raudtee vahele jäävatel Sarruse tänava äärsetel kinnistutel). 
Kirjeldus:

 • asub 3,6 ha suurusele alal on 6 tööstusotstarbelist krunti, suurusega 2500 m2.
 • vastavalt  kinnitatud detailplaneeringule on antud ala mõeldud tootmis- ning büroopindadeks (maa sihtotstarve: 80% tootmispind, 20% äripind). Lubatud on ehitada 1-5 korruselisi hooneid. Eelistatud on kergetööstuslik tootmine.
 • hetkel müügis 1 kinnistu suurustega 2 500 m2.  Kõik kommunikatsioonid kuni krundi piirini on välja ehitatud.

Suur-Sõjamäe Tööstuspark

Omanik: Tallinna linn (AS Tallinna Tööstuspargid)
Asukoht: Suur-Sõjamäe tn 29B maa-alal
Kirjeldus:  

 • vastavalt  kinnitatud detailplaneeringule on antud ala mõeldud tootmis- ning büroopindadeks (maa sihtotstarve: 80% tootmispind, 20% äripind). Lubatud on ehitada 1-4 korruselisi hooneid.
 • hetkel müügis 2 kinnistut, arendamisel 8 kinnistut.
 • 6,4 ha suurusel alal on 16 krunti, suurustega vahemikus 2500-5100 m2.

Kontakt:
Juhataja (AS Tallinna Tööstuspargid)
Margus Jaanson
Mobile: +372 506 3873
E-mail: margus@ltp.ee 
Faks: +372 683 7950
Tel +372 683 7954
Täpne info AS Tallinna Tööstuspargid kodulehel www.ltp.ee
 

KATLERI ARENDUSPIIRKOND

Omanik: Tallinna linn
Asukoht: Ala asub Lasnamäe linnaosas, Katleri asumis, Narva mnt, Mustakivi tee ja Läänemere tee ristmiku läheduses. Kaugus Tallinna kesklinnast - ca 6,7 km.
Maa-ala kirjeldus: kinnistud on hoonestamata.

 • Mustakivi tee 29 kinnistu - katastritunnus 78403:307:0078, pindala 5960 m², maa sihtotstarve ärimaa; 
 • Mustakivi tee 31 kinnistu - katastritunnus 78403:307:0081, pindala 2309 m², maa sihtotstarve elamumaa; 
 • Mustakivi tee 35 kinnistu - katastritunnus 78403:307:0079, pindala 5529 m², maa sihtotstarve ärimaa. 

Projekti kirjeldus: kinnistule on kehtestatud detailplaneering. Ehitusõigus:

 • Mustakivi tee 29 kinnistule on lubatud ehitada kuni 2 viiekorruselist hoonet, millede ehitusaluseks pinnaks on maksimaalselt 2277 m² ning suletud brutopinnaks 9352 m²;
 • Mustakivi tee 31 kinnistule on lubatud ehitada üks kuni kuueteist korruseline hoone, mille ehitusaluseks pinnaks on maksimaalselt 290 m² ning suletud brutopinnaks 4640 m²;
 • Mustakivi tee 35 kinnistule on lubatud ehitada kuni 2 kuueteistkorruselist hoonet, millede ehitusaluseks pinnaks on maksimaalselt 1860 m² ning suletud brutopinnaks 9691 m².

Kontakt:
Tallinna Linnavaraamet
Natalie Neill-Puskar
Tel. +372 640 4514
Natalie.Neill-Puskar@tallinnlv.ee

 

LOOPEALSE ELAMUPIIRKOND

Kinnistu: Puju tn 2,4 // Angerpisti tn 1,3,5
Omanik:
 Tallinna linn
Asukoht: Kinnistu asub Tallinnas, Lasnamäe linnaosas, Loopealse piirkonnas, Puju tn, Angerpisti ja Narva mnt vahelises kvartalis. Kaugus Tallinna südalinnast on ca 7 km. Kinnistu on hoonestamata.
Maa-ala kirjeldus: katastritunnus 78403:305:0130, pindala 14112 m2, maa sihtotstarve elamumaa.
Projekti kirjeldus: Detailplaneering puudub. Kinnistu jääb perspektiivse elamupiirkonna korruselamute alale. Orienteeruv hoonestuse suletud brutopind on ca 21 000 m². Hoonestus - 5- ja 8-korruselised korterelamud.

Kontakt:
Tallinna Linnavaraamet
Natalie Neill-Puskar
Tel +372 640 4514
Natalie.Neill-Puskar@tallinnlv.ee

Loopealse arenduspiirkonna foto
Loopealse arenduspiirkonna kaart

 

KUREPÕLLU ARENDUSPIIRKOND

Omanik: Tallinna linn
Maa-ala kirjeldus: Kinnistud on hoonestamata. Narva mnt 140a kinnistu asub paekalda vahetus läheduses. Vaade merele ja linnale.
Projekti kirjeldus: Tallinna Linnavolikogu 22.03.2001 otsusega nr 75 on kehtestatud Narva mnt, J. Smuuli tee ja Lasnamäe tn pikenduse vahelise ala detailplaneering. Planeeringuga nähakse ette maa-alale 4 kuni 7 korruseliste äri- ja eluhoonete ehitamine. Planeering hõlmab osaliselt Narva mnt 140a kinnistut. Teised detailplaneeringu elluviimiseks vajalikud krundid on eraomandis.
Tallinna üldplaneeringu kohaselt on Narva mnt 140a kinnistu ning J. Smuuli tee 2 ja 8 kinnistute maa-alale võimalik ehitada korruselamuid ja J. Smuulit tee äärde, nn magistraaltänavate ärivööndisse, põhiliselt kaubandus- teenindusettevõtteid.

Kontakt:
Tallinna Linnavaraamet
Natalie Neill-Puskar
Tel. +372 640 4505
Natalie.Neill-Puskar@tallinnlv.ee

Kurepõllu arenduspiirkonna foto
Kurepõllu arenduspiirkonna kaart

 

PALDISKI MNT 80B (TIVOLI ALA)

Omanik: Tallinna linn
Asukoht: Kinnistu asub Haabersti linnaosas, Mustjõe piirkonnas.
Maa-ala kirjeldus: katastritunnus 78406:601:0069, pindala 142891 m2, sihtotstarbeta maa, hoonestamata.
Projekti kirjeldus: Detailplaneering puudub. Koostatud on Mustjõe struktuurplaan. Struktuurplaaniga on võimalik tutvuda kodulehel http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Linnaruumilise-arengu-ettepanekud

Kontakt:
Tallinna Linnavaraamet
Natalie Neill-Puskar
Tel. +372 640 4505
Natalie.Neill-Puskar@tallinnlv.ee

 

PALJASSAARE TEE 17

Omanik: Tallinna linn
Asukoht: Kinnistu asub Põhja-Tallinna linnaosas Koplis.
Maa-ala kirjeldus: katastritunnus 78408:809:0054, pindala 56 881 m2, maa sihtotstarve ärimaa 50%, tootmismaa 50%. Kinnistul paiknevad erinevad vanemad lao- ja tööstushooned.
Projekti kirjeldus: Detailplaneering puudub. Tallinna üldplaneeringu kohaselt jääb kinnistu ettevõtluse segahoonestusalale. Kinnistu piirneb Paljassaare sadama-alaga, mille kohta on koostatud struktuurplaan. Struktuurplaaniga on võimalik tutvuda kodulehel http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Linnaruumilise-arengu-ettepanekud

Kontakt:
Tallinna Linnavaraamet
Natalie Neill-Puskar
Tel. +372 640 4505
Natalie.Neill-Puskar@tallinnlv.ee

 

LIIVALAIA ARENDUSPIIRKOND

Omanik: eraomandis
Projekti kirjeldus: Vastavalt koostatud detailplaneeringule on ette nähtud planeeritud alal olemasolevate erinevate suurusega kruntide (Juhkentali tn 1B, Juhkentali tn 3D, Juhkentali tn 3E, Juhkentali tn 3H, Juhkentali tn 9C, Liivalaia tn 36 ja Liivalaia tn 36A) liitmine üheks suureks multifunktsionaalse sihtotstarbega maaeralduseks.

Liivalaia arenduspiirkonna foto
Liivalaia arenduspiirkonna kaart

 

SOSSI MÄE ARENDUSPIIRKOND

Omanik:
 eraomandis
Asukoht:  ala piirneb Filtri tee, Odra tn, Tartu mnt, Lasnamäe tn, Kivimurru tn, Peterburi tee ja planeeritava Lõuna Väilaga. Olemasolev maakasutus on peamiselt äri-, riigikaitse- ja tootmismaa. 
Endise tselluloosivabriku alale luuakse kaasaegne ja vaheldusrikas linnaruum koos tänavavõrgu ja haljastusega. Alale on koostatud struktuurplaan, mis on arendustegevuse linnaruumiliseks aluseks.
Pindala 87 768 m2
Maapealne brutopind 350 491 m2

 

PALJASSAARE SADAMA-ALA 

Omanik: eraomandis
Asukoht: Lume tn, Nõlva tn, Paljassaare tee ja sadama akvatooriumi vahele jääv ala.
Projekti kirjeldus: Endise tööstussadama arendamine kaasaegseks elu-, äri- ja puhkekeskkonnaks koos väike- ja liinilaevasadamatega. Ala läbib rannapromenaad. Planeeritud arendusaeg 10-15 a, arenduse aluseks on Paljassaare sadama-ala struktuurplaan (heaks kiidetud 30.05.2007)
Pindala kokku 405 516 m2
Planeeritud ehituse brutopind 1 195 440 m2
Korterid 5500
Elanikke 16 000
Haljasalade pindala 123 000 m2
Lasteaedu 7
Rannapromenaadi pikkus 3000 m

Kontakt:

OÜ ARS Projekt
Narva mnt 7d, 10117 Tallinn
Tel. +372 6664646
Fax + 372 6601313

Paljassaare sadama-ala skeem

 

TALLINNA TEADUSPARK TEHNOPOL

Tehnopol on teadus- ja ärilinnak alustavatele ja kasvavatele ettevõtetele. Tehnopolis asub üle 210 tehnoloogiaettevõtte, Tallinna Tehnikaülikool ja IT Kolledž.

Tehnopol pakub piirkonnas tegutsevatele ettevõtetele sobivaid üüripindasid, äriarendusteenuseid, tihedaid koostöövõimalusi ülikoolidega ja rahvusvaheliste võrgustikega ning ekspertide tuge. Tehnopoli äriinkubaator kiirendab nutikate ideede kasvu.

Omanik: Eesti Vabariik (esindab EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Tallinna linn, Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ).

Maa-ala kirjeldus: üldpind 9,5 ha. Asukoht Mustamäe linnaosas (7 km kesklinnast, 9 km rahvusvahelisest lennujaamast, 8 km sadamast, 7 km raudteejaamast) Tallinna Tehnikaülikooli territooriumil (campus).

Projekti kirjeldus:

Teaduspark Tehnopol paikneb 9,5 hektari suurusel territooriumil. Tänaseks on välja arendatud ligi 55 000 m² kontori-, tootmis- ja arenduspinda. Lähitulevikus on plaanis suunata investeeringuid campuse-sisese liikumise edendamiseks ning järgmise ehitusetapi ellu viimiseks, mis toob piirkonda juurde ligi 15 000 m² kontori- ja arenduspinda kuni 50-le tehnoloogiaettevõttele. Tehnopoli täituvus täna on ligi 95%.

Esmajärjekorras on Tehnopolil plaanis välja ehitada kaks uut keskust tehnoloogiapõhistele ettevõtetel ning rekonstrueerida täielikult ligi 12 000 m² olemasolevat kontoripinda:

Rajatavad ja rekonstrueeritud hooned on:

Tehnopol2KV büroohoone – ärikeskus IKT, tervise- ja rohetehnoloogia ettevõtetele.
Küberneetika maja – rekonstrueeritav hoone IKT, mehaanika, rohetehnoloogia ja startup ettevõtetele. 

Tugevaimad valdkonnad/sektorid: IKT, tervise- ja biotehnoloogia, rohetehnoloogiad ja energeetika. Võimalus katta ka teisi sektoreid, mis põhinevad TTÜ oskusteabel. Kinnisvaravõimalused: maa ja/või (väikse ning keskmise suurusega) tootmis-, laboratooriumi- ja büroopindade rent.

Põhiteenused (olemasolevad ja/või planeeritavad):
* Ettevõtetele suunatud äriarendusteenused kiiremaks kasvuks, ekspordi käivitamiseks, koostööpartnerite leidmiseks, investeeringute kaasamiseks jpm.
* Alustavale ettevõttele suunatud inkubatsiooniteenused (sh. äriplaani koostamine, finantside leidmine, sisustatud kontoripinnad jpm.)
* Turundus: koostöövõrgustikud, üritused, konverentsi- ning koosolekuruumid jne
* Riskikapitali võimalused, assisteerimine finantseerimisvõimaluste leidmisel
* Konsulteerimine intellektuaalse omandi alal, patendivolinikud jne., muu juriidiline ning maksualane nõustamine
* Teadus- ja arendustöö tulemuste siire ettevõtetesse
* Büroo- ning laboratooriumitehnika rent, elektroonilised turvasüsteemid, kommunikatsioonid, haldusteenused jm

TEHNOPOL otsib:

* alustavaid ja kiire kasvupotentsiaaliga tehnoloogiaettevõtteid vastastikkuse koostöö käivitamiseks,
* kinnisvarainvestoreid tehnoloogiapargi infrastruktuuri ja/või üksikutesse pargi infrastruktuuriüksustesse,
* asukohateenuseid pakkuvaid ettevõtteid piirkonda uute teenuste toomiseks

Kontakt:
SA Tallinna Teaduspark Tehnopol
Indrek Orav indrek.orav@tehnopol.ee
Tel: +372 480 0200
http://www.tehnopol.ee/

Tallinna Teaduspargi foto
Tallinna Teaduspargi kaart

 

ÜLEMISTE CITY - Tark Linn

Omanik: Technopolis Ülemiste AS, Mainor Ülemiste AS

Maa-ala kirjeldus: Ülemiste City asub Tallinna lõunaosas kesklinna, raudtee ning lennujaama vahetus läheduses.

Projekti kirjeldus: Ülemiste City on Tallinna Lennujaama vahetus läheduses asuvale endise Dvigateli tehase territooriumile loodud kaasaegne linnaosa, kus tegutseb suur hulk innovaatilisi ettevõtteid. Arenduse eesmärgiks on 36-hektaril laiuv Tark Linn / Smart City suurimaks teadmistele tuginevaks majanduskeskkonnaks Baltimaades.

Linnaku arendamine sai alguse 2005. aastal. Tänaseks on siin välja töötatud hästitoimiv majandusstruktuur. Välja on ehitatud ca 81 000 m² kaasaegset büroopinda, lisaks on linnakus veel ca 120 000 m² tööstus- ja laopinda. 2017. aastaks tegutseb Ülemiste Citys üle 300 ettevõtte, kus on endale töökoha leidnud rohkem kui 8000 töötajat.

Ülemiste City eeliseks on hea asukoht – linnak paikneb Tallinnasse suubuvate suurte magistraalide Tartu maantee ja Peterburi maantee vahetus läheduses, 700 m kaugusel Tallinna lennujaamast ja 300 m kaugusel Ülemiste rongipeatusest ning vaid 10-minutilise autosõidu kaugusel Tallinna kesklinnast. 

Linnakusse toovad linnaliinibussid nr 7, 15, 45, 49 ja 65. Käigus on ka bussiliin marsruudil Ülemiste City – Kesklinn – Mustamäe. Pärast trammitee pikendamist Tallinna Lennujaamani lisandus Ülemiste Citysse ka oma trammipeatus.

Linnakule annavad lisaväärtust lähedal asuvad suured kaubanduskeskused, linnakus töötav Ettevõtluskõrgkool MainorKalli-kalli lasteaed, Euroopa kool aga ka rattamaja, toitlustuskohad, park jpm. Rajatud suured autoparklad mahutavad kokku ligi 2000 sõiduautot.

Ülemiste City on loomingulist ja impulsiivsust soodustav, ainulaadne ning inspireeriv keskkond. Austamaks Eesti teadusajalugu saavad kõik Ülemiste Citysse rajatud uued või renoveeritavad hooned nime meie teaduse suurkujude järgi – näiteks on siin Ludvig Puusepa, Walter Zappi, Ragnar Nurkse, Ustus Aguri, Artur Lindi, Johannes Käisi ja Boris Tamme nimelised hooned.

Kolmandikku Ülemiste Cityst arendab Technopolis Ülemiste AS, millest 51% kuulub ärikinnisvara ja –tugiteenuste pakkumisega tegelevale Soome börsifirmale Technopolis Plc. Kaht kolmandikku linnakust arendab Mainor Ülemiste AS.

Kontakt: Gert Jostov (Technopolis Ülemiste AS)
Tel. +372 610 1163
Mob. +372 521 2344
E-post: gert@technopolis.ee
http://www.technopolis.ee/
http://www.ulemistecity.ee/

 

Viimati muudetud: 23.04.2020