29.04.2021

EXU Akadeemia "Kas teadus on moes? Kogemuslood ettevõtte toote- ja teenusearendusest koostöös ülikooliga"

Tallinna ettevõtluskeskus koostöös Tallinna Ülikooliga kutsub 29. aprillil 2021 10.00-11.00 osalema "EXU Akadeemia 2021" veebiseminaril.

Ingrid_Hindrikson.jpgTallinna Ülikooli ettevõtlussuhete ekspert Ingrid Hindrikson tutvustab tooteportfelli tervisetehnoloogiatest ilutoodeteni, mis on arendatud erinevate valdkondade ettevõtetele kaasates teadlaste ekspertiisi. Ingrid on töötanud aastaid konsultandina nii era- kui ka avalikus sektoris. Ta on olnud aktiivne rahvusvahelistes T&A konsortsiumides ja olnud tegev klastrikoosluste arendamises. Ingrid on kaasatud mitmete toodete arendamisse teadlane-ettevõtja koosloomes Eestis, Saksamaal ja Šveitsis. Seminaril annab Ingrid ülevaate ka EAS osakuprojektidest, mis on heaks võimaluseks  rahaliseks toetuseks toote-teenuse arendamisel ning räägib kliendi teekonnast ülikooli ja teadmussiirde spetsialistide rollist teadlase-ettevõtja vahel. Kuuleme kogemuslugusid ettevõtte toote- ja teenusearendusest koostöös ülikooliga. Vestlusringis osalevad ettevõtjad ja teadlased, kes jagavad kogemusi koostööst ja selgitavad koosloome väärtust mõlemale osapoolele. 

Esinevad Kalev Lehiste ettevõttest Elektrimasinad OÜ ja Kelly Antropov ettevõttest ARI CARE OÜ

Tutvustame projekte ja loodud tooteid ja räägime, mis oli väärtus ettevõttele:

WOOGS OÜ "Puulehtedest lauanõude prototüüpimine" (loodusmaterjalide väärindamine, disain)

Taviter OÜ "Nutikas ravimikarp" (elektroonika, tervisetehnoloogia)

Maipõrnikas OÜ (ARI CARE OÜ "Kuivseebi arendamine" (ilutoodete innovatsioon)

Xarus Cosmetics OÜ "Kopranõre sisaldava kreemi arendus" (ilutoodete innovatsioon ja loomse toorme väärindamine vastutustundlikul moel)

Elektrimasinad OÜ "Ettevõtte seadmepargi hooldusprogrammi arendus" (Tööstus 4.0)

NetGroup OÜ "Õpihaldussüsteemi arendus" (haridustehnoloogiad)

Tutvustame teadlasi, kelle teenused on maailmatuntud nt  Hannes Tõnisson kui ilmaennustustaja Ott Tänaku rallimeeskonnas.


Seminari modereerivad Janika Leoste ja Külliki Tafel-Viia.  

Loengumaterjalid: slaidid ja video

Lisainfo:
Krista Kink
Tallinna ettevõtlusteenistuse ettevõtluskeskus
e-post: krista.kink@tallinnlv.ee
640 4225

Lilian Rückenberg
Tallinna Ülikool
e-post: lilianr@tlu.ee

Vaata Tallinna ettevõtluskeskuse sündmuste kalendrit

Uudise rubriigid: