Mind management ja edukas ettevõtlus

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema seminarisarja "Majandusakadeemia 2019" seminaril 26. märtsil 2019 kell 10.00-11.30 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Majandusakadeemia 2019 seminari „Mind management ja edukas ettevõtlus", lektor on Veronika Krassavina, TÜ majandusteaduskond, juhtimise assistent

Loeng toimub vene keeles

Visionääri nägemus, kiire reageerimise ja otsustamise võime, kõrge stressitaluvus ja paljud teised eduka ettevõtja omadused on seotud meie meelega. Ettevõtlus algab meelest. Edu saavutamiseks oleme õppinud organisatsiooni, inimeste, muutuste ja kvaliteedi juhtimist, kuid tihti ei pööra me piisavalt tähelepanu ettevõtja kõige tähtsama vara juhtimisele – oma meelele.

Ettevõtja edukus ja innovaatilisus sõltub suuresti oskusest juhtida oma meelt. Tule ja saa edukaks ettevõtjaks läbi eduka meele juhtimise!

Seminar on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine

Registreerimisvorm

Майнд-менеджмент и успешное предпринимательство 

26 марта 2019 с 10.00-11.30 в Таллиннском представительстве ТУ, Театри вяльяк 3.

Таллиннский департамент предпринимательства в сотрудничестве с Таллиннским представительством Тартуского университета приглашает принять участие в семинаре из серии лекций "Академия экономики 2019", 26 марта 2019 с 10.00-11.30 в Таллиннском представительстве ТУ, Театри вяльяк 3.

„Майнд-менеджмент и успешное предпринимательство “, Вероника Крассавина, факультет экономики Тартуского университета.

Семинар пройдёт на русском языке.

Видение визионера, способность быстрого реагирования и принятия решений, высокая стрессоустойчивость и многие другие качества успешного предпринимателя связаны с нашим сознанием. Предпринимательство начинается с сознания. Для достижения успеха мы научились управлять организацией, людьми, изменениями и качеством, но зачастую мы недостаточно обращаем внимание на управление самым важным богатством предпринимателя – своим сознанием.

Успех и инновативность предпринимателя зависит в существенной мере от способности управлять своим сознанием. Приходи и стань успешным предпринимателем через успешное управление сознанием!

Семинар бесплатный, но необходима предварительная регистрация.

Форма регистрации

Lisainfo:      

Pille Põesaste                          
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: pille.poesaste@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4207           

Mai Olde                          
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: mai.olde@ut.ee                                      
Tel: 737 6604

Viimati muudetud: 28.02.2019