Mittetulundustegevuse toetamine ettevõtluse valdkonnas

Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus võtab vastu mittetulundustegevuse toetuse taotlusi ettevõtluse valdkonnas, mille tegevused on suunatud ettevõtete konkurentsivõime ja ettevõtlusaktiivsuse tõstmisele,  ettevõtete koostöö arendamisele haridus- ja teadusasutustega ning Tallinna rahvusvahelise tuntuse suurendamisele. 2021. aasta üks prioriteete on toetada ka uusi algatusi kriisijärgseks ettevõtlussektori elavdamiseks.

2021. aasta taotlusvoorude tähtajad on järgnevad:

1. taotlusvoor (I poolaasta tegevuste läbiviimiseks): tähtaeg 18. jaanuar 2021

2. taotlusvoor (I poolaasta tegevuste läbiviimiseks): tähtaeg 29. märts 2021

3. taotlusvoor (II poolaasta tegevuste läbiviimiseks): tähtaeg 28. mai 2021

4. taotlusvoor (II poolaasta tegevuste läbiviimiseks): tähtaeg 30. august 2021

Toetuse andmist reguleerib Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord. Toetuse andmisel lähtub amet 2021. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimustest (sh üldised lisatingimused Lisas 1 ja ettevõtlusvaldkonna lisatingimused Lisas 3). 

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Taotlus (hiljem ka tegevus- ja kuluaruanne) esitatakse iseteeninduskeskkonna kaudu.

Rahastatud taotlustega saate tutvuda www.tallinn.ee/est/mittetulundus.


Õigusaktid 

Tallinna Linnavolikogu määrus "Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord"

Hindamiskomisjon

Kontakt:

Kätlin Veik
Tel. 640 4388
Katlin.Veik@tallinnlv.ee 

 

 

Viimati muudetud: 29.04.2021