Mittetulundustegevuse toetamine ettevõtluse valdkonnas

Tallinna Ettevõtlusamet võtab vastu mittetulundustegevuse toetuse taotlusi ettevõtluse valdkonnas, mille tegevused on suunatud ettevõtlusaktiivsuse suurendamisele, ettevõtete konkurentsivõime tõstmisele või ettevõtete koostöö arendamisele haridus- ja teadusasutustega. 

2019. aasta taotlusvoorude tähtajad on järgnevad:

1. taotlusvoor (I poolaasta tegevuste läbiviimiseks): tähtaeg 14. jaanuar 2019
2. taotlusvoor (I ja II poolaasta tegevuste läbiviimiseks): tähtaeg 25. märts 2019
3. taotlusvoor (II poolaasta tegevuste läbiviimiseks): tähtaeg 26. august 2019

Toetuse andmist reguleerib Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord. Toetuse andmisel lähtub amet 2019. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimustest (sh üldised lisatingimused Lisas 1 ja ettevõtlusvaldkonna lisatingimused Lisas 3). 

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Taotlus (hiljem ka tegevus- ja kuluaruanne) esitatakse iseteeninduskeskkonna kaudu.

Rahastatud taotlustega saate tutvuda www.tallinn.ee/est/mittetulundus.


Õigusaktid 

Tallinna Linnavolikogu määrus "Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord"

Hindamiskomisjon

Kontakt:

Kätlin Viksne
Tel. 640 4220
Katlin.Viksne@@tallinnlv.ee

 

 

Viimati muudetud: 16.10.2019