Tallinna ettevõtlusstatistika

Äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri statistika maakonnalises lõikes, põhitegevusalalises lõikes, uute registreeritud ettevõtjate arv, kustutatud ettevõtjate arv, likvideerimiskannete arv, pankrotistunud ettevõtjate arv.
Allikas: Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Ettevõtete arv, palgad, käive, eksport, tasumisele kuuluv käibemaks, töötajate arv ja deklareeritud tööjõumaks sama tegevusala ettevõtetes kohalike omavalitsuste kaupa, maakonniti kui ka Eestis tervikuna.
Allikas:  Maksu- ja Tolliamet 

Ettevõtted saavad juhtimisotsuste tegemisel toetuda Statistikaameti eSTAT-is, juhtimislaual ja väliskaubanduse rakenduses kuvatavale infole. Juhtimislaual näeb olulist riiklikku statistikat visualiseerituna ja rakendus on kättesaadav vaid paari klõpsuga. Statistikaamet teeb tihedat koostööd nii kohalike omavalitsuste kui ka erialaliitudega ja juhtimislaudade projektiga ollakse juba lõpusirgel. Kuna juhtimislaudadesse on koondatud konkreetse valdkonna olulisemad näitajad, siis väheneb nende andmete otsimisele või küsimisele kuluv aeg.
Allikas: Statistikaamet

Tallinna statistikaatlas

Tallinna statistika aastaraamat "Tallinn arvudes" sisaldab Tallinna viimaste aastate näitajaid, Eesti analoogseid näitajaid ning lisaks seoses valglinnastumisega mõne teema osas Harjumaa võrdlusandmeid.
Sisu:
1.Rahvastik. Maakasutus Tallinnas 
2. Leibkond. IT leibkondades ja eraisikutel 
3. Elamumajandus. Kinnisvara
4. Tervis. Tervishoid
5. Sotsiaalkaitse 
6. Haridus 
7. Kultuur. Sport 
8. Turism. Majutus 
9. Transport
10. Energia- ja veevarustus 
11. Tallinna juhtimine ja eelarve
12. Tööturg. Palk
13. Majandus. IT ettevõtetes
14. Ehitus 
15. Õigusrikkumised. Õnnetusjuhtumid
16. Keskkond. Jäätmekäitlus 

Statistika illustreeritud väljaanne Fakte Tallinnast 2020 (pdf) Tallinna eluolu kajastavad põhinäitajad illustreeritud trükises: Tallinna rahvastik, tööturg, majandus, kultuur, tervishoid, sotsiaalsfäär, keskkond, transport ja kommunikatsioonid, linna eelarve ja linna investeeringud.

Tallinna turismi ülevaated

Viimati muudetud: 20.02.2021