Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm 2010-2013

Programm määratleb väikese ja keskmise suurusega ettevõtete hetkeolukorra ja peamised probleemid ning olulisemad tegevused koos rakenduskavaga aastateks 2010-2013.

Väikeettevõtluse arendamise programm lähtub kahest peamisest eesmärgist:

 • Ettevõtlusaktiivsuse suurendamine ja tööhõive kasv Tallinnas
 • Konkurentsivõime tõstmine (eriti tehnoloogilise) väikeettevõtluse toetamise kaudu

Programmi elluviimise tulemusena toimib Tallinnas koostöös riiklike programmide ja meetmetega kõiki ettevõtte arenguastmeid hõlmav terviklik toetuste ja tugiteenuste süsteem ettevõtluse arendamiseks, mille rõhuasetused arvestavad linna ettevõtluskeskkonna arengut ja eripärasid.

Programmi rõhuasetused:

 • Orienteeritus ettevõtlikkuse kasvule, eriti noorte seas

 • Orienteeritus suurema lisandväärtusega ettevõtete tekkele

 • Orienteeritus väikeettevõtete arengule ja kasvule

 • Orienteeritus ettevõtete võrgustumisele, koostööle ja rahvusvahelistumisele

Peamised tegevused:

 • Ettevõtluse toetusmeetmete alane teavitamine 
 • Ettevõtlikkuse suurendamine  
 • Kasvupotentsiaaliga väikeettevõtete loomise ja arengu soodustamine
 • Suuremat lisandväärtust loovate ja eksportivate ettevõtete tekke ja arengu soodustamine
 • Ettevõtluskobarate loomine suurettevõtete juurde
 • Uudsete lahenduste ja leiutiste ärilisse kasutusse jõudmise toetamine
 • Greenfield investeeringute soodustamine

 

Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2010-2013

Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2006-2009

Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2005-2007

Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2002-2004

Viimati muudetud: 22.04.2010