Tööõigusnõustamine

Tallinna Ettevõtlusameti tööõigusnõustaja nõustab tööõigusalastes küsimustes e-posti teel. Konsultatsioonid on tasuta.
Küsimused võivad puudutada kõiki tööõiguse valdkondi, sh töölepingut, puhkust, töötasu, töö- ja puhkeaja küsimusi aga ka kollektiivseid töösuhteid. Samuti saab konsultatsioone vajalike töösuhte dokumentide vormistamisel.

  • Millest alustada

    Esita tööõigusalane küsimus e-posti aadressil jelena.koffal@tallinnlv.ee Vastus saadetakse küsimuse esitaja e-posti aadressile esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul.

    Tulemus

    Nõustaja vastab töölepingut, puhkust, palka, samuti kollektiivseid töösuhteid puudutavatele küsimustele, samuti antakse nõu vajalike dokumentide vormistamisel.

    Tallinna Ettevõtlusamet

  • Osutajad   Osutamiskohad