Tallinna ettevõtlustoetused

Tallinna Ettevõtlusamet võtab vastu alljärgnevaid ettevõtlustoetuste taotluseid. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni toetuseks eraldatud rahaliste vahendite lõppemiseni.

  • Uute töökohtade loomise toetus. Taotluste vastuvõtt on avatud.

Taotlemise kord ja lisainfo on kättesaadavad Tallinna kodulehel. Taotluste vastuvõtt toimub regulaarselt.
Taotlus (hiljem ka lõpparuanne) esitatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi   iseteeninduskeskkonna kaudu. 

  • Messitoetus.  Messitoetus taotluste vastuvõtt on avatud.

Taotlemise kord ja lisainfo on kättesaadavad Tallinna kodulehel. Messitoetuse taotluste vastuvõtt toimub regulaarselt.
Taotlus (hiljem ka lõpparuanne) esitatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi   iseteeninduskeskkonna kaudu. 

  • Praktikajuhendaja toetus. Taotluste vastuvõtt on avatud.

Taotlemise kord ja lisainfo on kättesaadavad Tallinna kodulehel. Praktikajuhendaja toetuse taotluste vastuvõtt toimub regulaarselt kuni 29. novembrini 2019.
Taotlus (hiljem ka lõpparuanne) esitatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi   iseteeninduskeskkonna kaudu. 

  • Väikeettevõtja välismessitoetus. Taotluste vastuvõtt on avatud.

Taotlemise kord ja lisainfo on kättesaadavad Tallinna kodulehel. Messitoetuse taotluste vastuvõtt toimub regulaarselt.
Taotlus (hiljem ka lõpparuanne) esitatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi  iseteeninduskeskkonna kaudu. 

Ettevõtlustoetusi käsitatakse vähese tähtsusega abina, mille andmisel järgib Tallinna Ettevõtlusamet Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 140772013 ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut. Rohkem infot vähese tähtsusega abi kohta leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi/vahese-tahtsusega-abi

Oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki saab kontrollida riigiiabi ja vähese tähtsusega abi registris.

Lisainfo:
Tallinna Ettevõtlusamet
Vabaduse väljak 7
15199 Tallinn
Linnavalitsuse teenindusbüroo, I korrus
Boksid 16 ja 17, sissepääs Roosikrantsi tänava poolsest uksest
Tel.  640 4388
E-post: ettevotlus(at)tallinnlv.ee

 

 

Viimati muudetud: 07.05.2019