Tallinna ettevõtlustoetused

Tallinna Ettevõtlusamet võtab vastu alljärgnevaid ettevõtlustoetuste taotluseid. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni toetuseks eraldatud rahaliste vahendite lõppemiseni.

  • Uute töökohtade loomise toetus. Taotluste vastuvõtt on avatud.

Taotlemise kord ja lisainfo on kättesaadavad Tallinna kodulehel. Taotluste vastuvõtt toimub regulaarselt.
Taotlus (hiljem ka lõpparuanne) esitatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi   iseteeninduskeskkonna kaudu. 

  • Messitoetus.  Messitoetus taotluste vastuvõtt on avatud.

Taotlemise kord ja lisainfo on kättesaadavad Tallinna kodulehel. Messitoetuse taotluste vastuvõtt toimub regulaarselt.
Taotlus (hiljem ka lõpparuanne) esitatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi   iseteeninduskeskkonna kaudu. 

  • Praktikajuhendaja toetus. Taotluste vastuvõtt on avatud.

Taotlemise kord ja lisainfo on kättesaadavad Tallinna kodulehel. Praktikajuhendaja toetuse taotluste vastuvõtt toimub regulaarselt kuni 29. novembrini 2019.
Taotlus (hiljem ka lõpparuanne) esitatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi   iseteeninduskeskkonna kaudu. 

  • Väikeettevõtja välismessitoetus. Taotluste vastuvõtt on avatud.

Taotlemise kord ja lisainfo on kättesaadavad Tallinna kodulehel. Messitoetuse taotluste vastuvõtt toimub regulaarselt.
Taotlus (hiljem ka lõpparuanne) esitatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi  iseteeninduskeskkonna kaudu. 

Lisainfo:
Tallinna Ettevõtlusamet
Vabaduse väljak 7
15199 Tallinn
Linnavalitsuse teenindusbüroo, I korrus
Boksid 16 ja 17, sissepääs Roosikrantsi tänava poolsest uksest
Tel.  640 4388
E-post: ettevotlus(at)tallinnlv.ee

 

 

Viimati muudetud: 02.04.2019