13.10.2008

Tallinna ettevõtluspäeval pärjati parimaid ettevõtteid

Tallinna linnapea Edgar Savisaar andis Tallinna ettevõtluspäeva lõpetamisel üle ettevõtlusauhinnad kuues kategoorias ning rakenduslike teadustööde auhinnad, mis on asutatud koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooliga.

 

Auhindade üleaandmisel rõhutas Edgar Savisaar vajadust toetada ja tunnustada majanduslanguse ajal ettevõtjaid, et neil jätkuks jõudu raskustele vastu panna ja tõusutrendi positiivselt reageerida.

 „Just ettevõtlus, eelkõige välisturgudele orienteeritud tootmine on see, mis peab aitama tuua Eesti majanduse kraavist taas teele," rõhutas linnapea. „Tallinn püüab erinevate meetmetega sellele igati kaasa aidata, kuid äärmiselt oluline on ettevõtjate endi pealehakkamine - tänased auhinnasaajad on näidanud, et neil jätkub tahet edasi liikuda. Meie asi on seda toetada ja neid tunnustada."

Tallinna linnapea andis auhinnad kätte järgmistele ettevõtetele:
 * Särav startija 2008 - OÜ T-Model

Auhinna eesmärgiks on tunnustada kuni kaks aastat tegutsenud Tallinna alustavaid ettevõtjaid, nende ettevõtlikkust ning ärilist edukust.

OÜ T-Model paikneb Ülemiste ettevõtlusinkubaatoris ning tegeleb teede-, veevarustuse- ja kanalisatsiooni projekteerimise ning ekspertiisiga.
* Tallinna noor ettevõtja 2008 - GSMvalve OÜ

Auhinnale said kandideerida äriühingud, kus vähemalt 2/3 ettevõttest kuulub kuni 35-aastastele ettevõtte igapäevase juhtimisega aktiivselt seotud Tallinna elanikele.
GSMvalve OÜ pakub juhtmevabasid valvesüsteeme ja nende hooldust. Teenuste hulka kuuluvad nii kodu- kui büroovalve ja autovalve süsteemid. 2007. aastal avas ettevõte filiaali Lätis, plaanis on laieneda Leetu, Poola ja Soome.
* Inkubaatoriettevõte 2008 - NU tekstiabi OÜ

Konkursi eesmärgiks on tunnustada Tallinna ettevõtlusinkubaatorites tegutsevaid kasvupotentsiaaliga ettevõtjaid ning nende arengut.
OÜ NU tekstiabi paikneb Ülemiste ettevõtlusinkubaatoris ja pakub eelkõige tehnilist ja informaatikaalast tõlketeenust. Ettevõte tegutseb 2004. aastast.

* Arendusprojekt 2008 - Rotermanni kvartal (I arendusetapp), arendaja Rotermann Eesti OÜ.

Konkursi eesmärgiks on tunnustada ettevõtteid, kelle teostatud kinnisvara arendusprojektid aitavad kaasa kaasaegse, ettevõtlust soosiva linnaruumi kujundamisele ning atraktiivse elukeskkonna loomisele. Hinnati viimasel kahel aastal algatatud projekte, mis on valminud või valmivad pealinnas 2008. aastal ja investeeringute maht on enam kui 50 miljonit krooni.

Rotermanni kvartali arendusprojekti iseloomustab elustiilide paljusus, keskkonna mitmekesisus, linnalik tihedus ja avaliku ruumi erinevad kujundused.
Kvartali põhiarendaja on Rotermann Eesti OÜ.

* Tallinna vastutustundlik ettevõte 2008 - Tallinna Vesi AS

Konkurss korraldatakse koostöös Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga ning selle eesmärgiks on tunnustada Tallinna ettevõtete keskkonnateadlikkust ning ühiskondlikult vastutustundlikke tegevusi.
AS-i Tallinna Vesi iseloomustavad läbimõeldud ja süsteemsed tegevused erinevates valdkondades (kogukond, töökoht, keskkond, turg), mis on tulemusrikkalt seotud ettevõtte  põhitegevusega.
* Tallinna turismitegu 2008 - MTÜ Eesti rahvakunsti ja Käsitöö Liit korraldatud käsitöölaadad.

Auhinna eesmärgiks on tunnustada eraisikuid, ettevõtteid või organisatsioone, kelle algatatud ja läbiviidud projekt(id) pakub oma mitmekesiste sündmuste ja ettevõtmistega lisaväärtust Tallinnale kui turismisihtkohale.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit on aastaid olnud erinevate Eesti käsitööd tutvustavate ürituste - Jüripäevalaat, Rahvakunsti laat, Keskaja päevad, Mardilaat - korraldajaks.

Eriauhinnad:

* Rakenduslik teadustöö 2008 (koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga) - „Looduslike lisanditega kilekompostid", juhendaja Anti Viikna, täitjad Andres Krumme ja Tiia Süld. 

Teadustöö tulemiks on kiirendatud biolagunevusega polüetüleenkile (mõeldud prügikottide valmistamiseks) ja tema tootmisvõimalus AS-is Estiko Plastar. Uue kile, mille täiteaineks on linakiu ja linaluu tolm, kasutuselevõtt vähendab keskkonnareostust.

* Rakenduslik teadustöö 2008 (koostöös Tallinna Ülikooliga) - „Jääkreostuse likvideerimisest Eestis ja selle efektiivsemaks muutmine probleemsemate reostuskollete näitel" (töö autor Kristi Graf, juhendajad Lembit Talli ja Kai Künnis)

Teadustöö tellija SWECO Projekt AS on koostanud tulemuste põhjal keskkonnaministeeeriumi jaoks "Jääkreostuse likvideerimises tegevuskava aastani 2013". Töös tehtud ettepanekud ja soovitused valmistavad ette jääkreostuse likvideerimise-järgset etappi - projekteerimis- ja ehitustööde teostamist.

HJ7I5045.jpg

 

Uudise rubriigid: