Linnaplaneerimine

Tootegrupp / toode                               Ametiasutus                    Vastutaja                                       
     
Ehitusmäärused ja planeeringud    
Detailplaneeringud Linnaplaneerimise Amet Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor
Üld- ja teemaplaneeringud Linnaplaneerimise Amet Linnaplaneerimise Amet, linna peaarhitekt - ameti juhataja asetäitja
     
Geomaatika    
Geodeetilised ja kartograafilised tööd Linnaplaneerimise Amet Linnaplaneerimise Ameti geomaatika teenistuse direktor
Geoinfosüsteemid  Linnaplaneerimise Amet  Linnaplaneerimise Ameti geomaatika teenistuse direktor 

  

Viimati muudetud: 21.04.2014