Muud kommunaalamet

Tootegrupp / toode                               Ametiasutus                    Vastutaja                                       
     
Spetsiifilised matuseteenused    
Omasteta surnute matmine Keskkonna- ja Kommunaalamet Keskkonna- ja Kommunaalameti hooldusosakonna juhataja
Surnute transport Keskkonna- ja Kommunaalamet Keskkonna- ja Kommunaalameti hooldusosakonna juhataja
Viimati muudetud: 18.02.2020