Muud kommunaalkulud

Tootegrupp / toode                               Ametiasutus                    Vastutaja                                       
     
Spetsiifilised matuseteenused    
Omasteta isikute matmine Keskkonnaamet Keskkonnaameti peaspetsialist
Surnud isikute transport Keskkonnaamet Keskkonnaameti peaspetsialist

  

Viimati muudetud: 05.03.2015