Muud kommunaalkulud

Tootegrupp / toode                               Ametiasutus                    Vastutaja                                       
     
Spetsiifilised matuseteenused    
Omasteta surnute matmine Keskkonnaamet Keskkonnaameti peaspetsialist
Surnute transport Keskkonnaamet Keskkonnaameti peaspetsialist

  

Viimati muudetud: 01.02.2016