Muud kommunaalkulud

Tootegrupp / toode                               Ametiasutus                    Vastutaja                                       
     
Spetsiifilised matuseteenused    
Omasteta surnute matmine Keskkonnaamet Keskkonnaameti peaspetsialist
Surnute transport Keskkonnaamet Keskkonnaameti peaspetsialist
Viimati muudetud: 09.02.2017