Tallinn arvudes 2006

Kogumik „Tallinn arvudes 2006” sisaldab erinevate eluvaldkondade andmeid 2006. aasta kohta. Raamatus esitatakse statistikat Tallinna rahvastiku, sotsiaal- ja majanduselu kohta.

Kogumikust leiate arvandmeid, mis võivad abiks olla erinevate eluvaldkondade hindamisel ja tulevikuprognooside tegemisel. Kogumikust on võimalik leida infot järgmiste teemade kohta: ilmastik ja keskkond, rahvastik, tööturg, ettevõtted ja sissetulekud, turism ja majutustegevus, väliskaubandus, leibkonnad ja palk, elamufond ja ehitustegevus, energia, vesi ja kanalisatsioon, transport ja side, haridus ja kultuur, sotsiaalhooldus ja tervishoid ning õigusrikkumised. Lisaks veel Tallinna tutvustav üldosa ja linna juhtimine ning eelarve.

Kogumik valmib igal aastal oktoobri alguseks ja seda annab välja Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse arengukavade osakond ja ilmub paralleelselt eesti ja inglise keeles.

Kõik failid PDF-formaadis:

1. Üldosa

2. Ilmastik ja keskkond

3. Rahvastik

4. Tööturg

5. Ettevõtted. Palgad. Leibkondade elujärg

6. Turism ja majutustegevus

7. Väliskaubandus

8. Elamufond ja ehitustegevus

9. Energia. Vesi. Kanalisatsioon

10. Transport ja side

11. Haridus ja kultuur

12. Sotsiaalhooldus ja tervishoid

13. Õigusrikkumised

14. Tallinna linn - juhtimine ja eelarveVarasemate aastakäikude Tallinn arvudes kogumikud:
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • Viimati muudetud: 08.10.2009