Tallinna Linnavalitsuse istungid

Tallinna Linnavalitsuse istungi ettevalmistamiseks, arutusele tulevate küsimuste avalikustamiseks ja istungi läbiviimiseks kasutatakse

Tallinna Linnavalitsuse Istungite infosüsteemi (LIIS)

Kui Linnavalitsuse õigusakti eelnõu on koostatud, saabuvad eelnõud koos lisamaterjalidega süsteemist õigusaktide menetlemise infosüsteemist infosüsteemi LIIS. Siin koostatakse istungi päevakord. Kui istungi päevakord on kinnitatud, on istungi materjalid avalikkusele kättesaadavad. Samuti on avalikud kõik toimunud istungite materjalid ja protokollid, toimib ka otsingusüsteem.

Istungijärgsed pressikonverentsid 

 

 

Viimati muudetud: 12.05.2009