2005. aasta linna reservfondi suunamine ametite ja linnaosade lõikes

(kroonides)
Linnavolikogu Kantselei 298 794
Linnavalitsuse reservfond 298 794
1. Linnavolikogu Kantseleile koondamishüvituseks 128 400
2. Koondamishüvituse sotsiaalmaksuks 42 372
3. Koondamishüvituse töötuskindlustusmakseks 642
4. Linnavolikogu Kantseleile hüvituse maksmiseks ametniku teenistusest vabastamisel 74 894
5. Linnavolikogu Kantseleile hüvituse maksmiseks ametniku teenistusest vabastamisel 52 486
   
   
Linnakantselei 21 846 465
Linnavalitsuse reservfond 21 846 465
1. Üleujutuskahjude korvamiseks Pärnu Linnavalitsusele, Haapsalu Linnavalitsusele
ja Kuressaare Linnavalitsusele
1 000 000
2. Linnakantseleile koondamishüvituseks 75 087
3. Koondamishüvituse sotsiaalmaksuks 24 779
4. Koondamishüvituse töötuskindlustusmakseks 189
5. Ajutiste lepinguliste töötajate töötasuks 122 310
6. Sotsiaalmaksuks 40 362
7. Töötuskindlustusmakseks 612
8. Muudeks kantseleikuludeks 36 716
9. Info- ja avalike suhete teenusteks 50 000
10.Kaubamärkide Raepress ja Pealinn registreerimiseks 17 300
11.Tallinna linnalt kohtuotsusega Enno Luige ja Vello Luige kasuks välja mõistetud
kahju hüvitamiseks ja kohtukulude katteks
797 876
12.Riigilõivu tasumiseks Tallinna linna nimel kohtule esitatavatelt hagiavaldustelt
alusetult omandatud vara väärtuste hüvitamiseks
137 000
13.OÜ-le Advokaadibüroo Lextal seoses AS TALLINNA VESI aktsiate võimaliku
müügiga Tallinna Linnavalitsusele osutatud õigusteenuste eest tasumiseks
975 000
14.Tuletõrje- ja Päästeameti lõpetamisega seotud kulud 160 200
15.Tallinna linnalt kohtuotsusega Ilse Lehteri kasuks välja mõistetud kahju
 hüvitamiseks ja kohtukuludeks
475 177
16.Tallinna linnalt kohtuotsusega Ferdinand Veike kasuks välja mõistetud varalise
 kahju ja kohtukulude hüvitamiseks
498 697
17.MTÜ-lt Eesti Tulevikuuuringute Instituut tellitava Tallinna Linnavalitsuse
 rahvusvaheliskoostöö ja strateegia alase konsultatsiooni kulude katteks
198 240
18.MTÜ-le Tallinna Leningradi Blokaadi Selts esindaja osalemise toetamiseks Sankt
 Peterburis toimuval Leningradi blokaadis osalenute ühiskondlike organisatsioonide
 rahvusvahelise assosiatsiooni 14. kokkutulekul
5 400
19.Tallinna linna ning Vello Luige ja Enno Luige vahel sõlmitava kohtuliku kokkuleppe
 tekst kohtuvaidluse lõpetamiseks
434 000
20.Tallinna linnalt kohtuotsusega Korteriühistu Mulla 8 kasuks välja mõistetud
kasutamata remondiraha ja kohtukulude hüvitamiseks
145 462
21.Tallinna linnalt kohtuotsusega Viive Ohmbergi kasuks välja mõistetud kahju hüvitamiseks 525 000
22.Tallinna linnalt kohtuotsusega välja mõistetud varalise kahju ja kohtukulude hüvitamiseks 2 079 964
23.Tallinna linna ja Erica Kesa kohtuvaidluse lõpetamiseks 600 000
24.Korralduse nr 501-k, 16.03.05 osaline kehtetuks tunnistamine -36 000
25.Kohtuvaidluse lõpetamise kokkuleppe täitmiseks 10 700 000
26.MTÜ-le Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liidu Lüüra Rahvusvähemuste
kultuuripäevade korraldamise kulude katteks
125 000
27.Tallinna linna ja Aleksander Dormidontovi vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks 376 332
28.Tallinna linnalt kohtuotsusega Gela Consulting GmbH & Co Beratung KG kasuks
välja mõistetud kahju ja kohtukulude hüvitamiseks
455 892
29.Ühekordse toetuse maksmiseks Vladimir Velmanile ja Martina Böckler-Lorvile 25 870
30.Tallinna linna ja TSH Immobiil Arenduse OÜ vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks 600 000
31.Tallinna linna ja Siiri Kauniste vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks 1 200 000
   
   
Elamumajandusamet 11 499 335
Linnavalitsuse reservfond
1. Elamumajanduse äriühingute aktsiate ja osade võõrandamiseks AS-ga
 Kalanduse Maja sõlmitud ostu-müügi lepingute täitmiseks
11 307 935
2. Elamumajandusameti ja MTÜ Eesti Korteriühistute Liit vahel sõlmitavas
koostöölepingus fikseeritud teenuse eest tasumiseks
191 400
   
   
Ettevõtlusamet 1 219 500
Linnavalitsuse reservfond 1 219 500
1. Gonsiori tänava ja A.Laikmaa tänava ristmikul asuva jalakäijate tunneli
haldamiseks
250 000
2. Gonsiori tänava ja A.Laikmaa tänava ristmikul asuva jalakäijate tunneli haldamiseks 180 000
3. Gonsiori tänava ja A.Laikmaa tänava ristmikul asuva jajakäijate tunneli haldamiseks 180 000
4. AS-lt Ernst ja Young Baltic tellitava Tallinna Autobussikoondise AS tegevuse
efektiivsuse analüüsi eest tasumiseks
324 500
5. Skoone bastioni ja staadioni kasutusele võtmise lahenduste edeekonkursi auhindadeks 250 000
6. Tallinna sisehoovide korrashoiu konseptsiooni koostamise kulude katteks 35 000
   
   
Haridusamet 2 941 070
Linnavalitsuse reservfond 2 941 070
1. Tallinna koolide õpetajate ja gümnaasiumi õpilaste ooperikülastuseks soodus-
 tingimusel
300 000
2. Õigusabi- ja finantsnõustamisteenuse ostmiseks seoses lepingute väljatöötamisega
koolide renoveerimiseks Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kaudu
774 000
3. Tallinna Paekaare Gümnaasiumi akende vahetuse I etapi töödeks ja avarii
tagajärgede likvideerimiseks
356 970
4. Eesti Üliõpilaskondade Liidu Kevadball 2005 korraldamise toetamiseks 30 000
5. Õigusabi- ja finantsnõustamisteenuse ostmiseks seoses lepingute väljatöötamisega
koolide renoveerimiseks Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kaudu
-30 000
6. Õigusabi- ja finantsnõustamisteenuse ostmiseks seoses lepingute väljatöötamisega
koolide renoveerimiseks Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kaudu
700 000
7. Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi spordisaali abiruumide remondiks 100 000
8. Tallinna Paekaare Gümnaasiumi akende vahetuseks ja avarii tagajärgede likvideerimiseks 620 400
9. Traagiliselt hukkunud õpilase Veronika Dari matuse korraldamise kulude katteks
ja perekonna  toetuseks
89 700
   
   
Kommunaalamet 3 064 003
Linnavalitsuse reservfond 3 064 003
1. Aegna saare sadama akvatooriumi ja faarvaatri hüdrograafilise uuringu kulude katteks 215 000
2. Aegna saare randumiskoha avariiremondi- ja ehitustööde katteks laevaliikluse avamiseks 1 600
3. Pirita põhjamuuli ja Regati puiestee 1 kõrval asuva kaldakindlustuse remondi teostamiseks 200 000
4. AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Meremeeste haiglakorpuse parkla laiendamise ja
sissesõidutee remondi osaliseks toetamiseks
100 000
5. Aegna saare randumiskoha avariiremondi- ja ehitustööde projektijuhtimise kulude katteks 74 883
6. Aegna saare sadama akvatooriumi ja faarvaatri hüdrograafilise uuringu kulude katteks -115 880
7. Aegna saare randumiskoha avariiremondi- ja ehitustööde katteks laevaliikluse avamiseks 1 598 400
8. Mustjõe merepoolse truubipäise remondi teostamiseks 130 000
9. Pirita silla vuugi korrastamiseks 60 000
10.Pirita tee ääres oleva kaldakindlustuse teostamiseks 100 000
11.Georg Lurichi kuju paigaldamiseks Pirita tee ja Purje tn ristmiku äärde 60 000
12.Trammiteede ülesõidukohtade remontimiseks 300 000
13.Teemaal asuva haljastuse korrastamiseks ja tänavavalgustuse ning
 liikluskorraldusvahendite  nähtuvuse parandamiseks 
100 000
14.Randla autobussipeatuse teekatte remontimiseks 100 000
15.Trepi tänava tõusul liiklejate ohutuse tagamiseks 140 000
   
   
Kultuuriväärtuste amet 2 318 158
Linnavalitsuse reservfond 2 318 158
1. MTÜ ART-Forum poolt korraldatava teatrifestivali "Kuldne Mask"
 ettevalmistustööde toetamiseks
150 000
2. Kultuuriväärtuste Ametile seoses ametniku koondamisega tasutud hüvituseks 100 000
3. MTÜ Laulu- ja Tantsupeo Slaavi pärg Korralduskomitee poolt IX rahvusvahelise
laulu- ja tantsupeo Slaavi Pärg korraldamise toetamiseks
100 000
4. MTÜ-le ART-Forum korraldatava teatrifestivali "Kuldne Mask" ettevalmistustööde toetamiseks 500 000
5. Moskva Akadeemilise Kunstiteatri teatrikooli näitlejakursuse külalisesinemiste
korraldamise toetamiseks Tallinas
100 000
6. Soome saatkonna ja Eest Arhitektuurimuuseumi ühisväljaande "Suurlinn Tallinn
Eliel Saarineni Suur -Tallinna projekt 1913" väljaandmise toetamiseks
40 000
7. SA-le Tallinna Poistekoori Fond toetuse maksmiseks koori osavõtuks rahvusvahelisest festivalist 50 000
8. Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde moodustatud Veljo Tormise fondile 20 000
9. Ettevalmistustööde tegemiseks Tallinna kandideerimiseks euroopa Kultuuripealinnaks aastal 2011 500 000
10.Sihtasutusele EELK noortelaagri Talu kristliku kasvatuse fond peapiiskop Jaan Kiiviti surma puhul 20 000
11.AS-le Entsüklopeediakirjastus väljaantava raamatu"Heinz Valgu 200 nägu" kirjastamise toetamiseks 50 000
12.MTÜ-le Laulu ja Tantsupeo Slaavi Pärg korraldatava "Slaavi pärg-2007" kuludeks 115 000
13.MTÜ-le ART-Forum korraldatava teatrifestivali "Kuldne Mask" toetamiseks 100 000
14.SA-le Lootsi Koda poolt teostatava kontsertprojekti Nargen Opera ooperietenduse toetamiseks 100 000
15.Tallinna Toomkiriku vappepitaafide restaureerimise toetamiseks 150 000
16.Eesti Kirikute Nõukogu poolt jõulutoetuste maksmiseks Tallinna Kirikurenessansi
 projektis aktiivselt osalenud Tallinna kogudustele
210 000
17.Tunnustusauhinna "Tallinna kaunis kodu jõuluajal 2005" preemiate maksmiseks 13 158
   
   
Maa-amet 360 000
Linnavalitsuse reservfond 360 000
1. Ühekordsete toetuste maksmiseks maamaksu hüvitamiseks pensioni saavatele isikutele 360 000
   
   
Keskkonnaamet 721 190
Linnavalitsuse reservfond 721 190
1. Pargivahtide valveteenuse eest tasumiseks juunikuu eest 47 790
2. OÜ-le Aare Raigi Advokaadibüroo poolt osutatavate õigusteenuste eest tasumiseks 153 400
3. Tallinna Botaanikaaiale pargivahtide valveteenuse tasumiseks ja
valvesignalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks
190 000
4. MTÜ-le Loomade Hoiupaik hulkuvate ja kodutute loomade varjupaiga teenuse
osutamise alustamiseks vajalike looma- ja meditsiinitarvikute ning sisustuse
ostmise toetamiseks
50 000
5. Tallinna linna elanikelt vanarehvide kogumise ja Tallinna Prügilas ladustamise eest tasumiseks 100 000
6. Munitsipaalpolitsei ööpäevaringse patrullteenistuse raadiosidega varustamiseks 80 000
7. Laste mänguväljakute vajaduse kaardistamiseks,olemasolevate seisukorra
hindamiseks, vajalike  ehitus- ja hooldusstandardite ning finantseerimise
skeemi väljatöötamiseks
100 000
   
   
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 410 100
Linnavalitsuse reservfond 410 100
1. Kodutute öömajades ja rehabilitatsioonikeskuses teenust osutavate
mittetulundusühingute töötajatele toetuse maksmiseks
76 500
2. Tallinna kesklinnas jaeapteegi öövahetuse teenuse tellimiseks 216 600
3. Lastehoiu teenuse kontseptsiooni väljatöötamise kulude katteks 67 000
4. MTÜ-le Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa küttesüsteemi rekonstrueerimise kulude katteks 50 000
   
   
Spordi- ja Noorsooamet 7 447 589
Linnavalitsuse reservfond 7 447 589
1. August Englasele ühekordse toetuse maksmiseks 13 158
2 .MTÜ-le Eesti Kurtide Spordiliit Kairit Olenkole, Hans-Kristjan Pauksonile, Merike
Mändsoole ja Sergei Matvijenkole preemia maksmiseks
150 000
3. Polytan Sportstättenbau GmbH kasuks välja mõistetud kahju ja kohtukulude
hüvitamiseks
5 029 158
4. MTÜ Eesti Maleliit poolt korraldatava P.Kerese mälestusfestivali males kulude
osaliseks katmiseks
150 000
5. Aleksander Tšikinile ühekordse toetuse maksmiseks 13 158
6. MTÜ-le Eesti Turniiribridziliit poolt korraldatava Tallinna Bridze Festivali kulude
osaliseks katmiseks
75 000
7. MTÜ-le RATTAKLUBI CFC poolt korraldatava Rattaralli korralduskulude osaliseks katmiseks 75 000
8. MTÜ-le ABEC poolt korraldatava Tondi Rulluisusõidu korraldamiseks 47 908
9. MTÜ-le Eesti Kergejõustikuliit preemiate määramiseks 140 000
10.MTÜ-le Eesti Maleliit koorraldatava P.Kerese mälestusfestivali kuludeks 50 000
11.MTÜ-le Eesti Kergejõustikuliit preemiate määramiseks 260 000
12.Tallinna linna ja SA Lastestaadioni Jäähall vahelise lepingu täitmiseks 186 440
13.MTÜ-le Eesti Akadeemiline Spordiliit Gerd Kanterile ja Irina Embrichile preemiate maksmiseks 100 000
14.MTÜ-tele toetuse maksmiseks esindusvõistkondade osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel 500 000
15.MTÜ-u ABEC poolt korraldatava Tallinna rulluisu kiirsõidu kulude katmiseks 29 736
16.MTÜ-u Eesti Uisuliit poolt korraldatava Rahvusvahelise iluuisutamisvõistluse
Juunioride Grand Prix kulude osaliseks katmiseks
50 000
17.MTÜ-le Eesti Vehklemisliit Maarika Võsule ja Heidi Rohile preemia määramiseks 140 000
18.Sihtasutusele Õpilasmalev toetamiseks kontoriruumide üürimisel aadressil
Tartu mnt 23
200 000
19.Sihtasutuse Tallinna Tudengimaja toetamiseks kontoriruumide üürimisel aadressil Raekoja plats 16 100 000
20.MTÜ-le Tantsustuudio KREEDO DANCE poolt Eduard Korotinile ja Kristiine Eskole
ja Jürgen Neudeckile preemia määramiseks
150 000
21.Heino Lipule ja tallinlastest olümpiaveteranidele ühekordse toetuse maksmiseks  89 471
22.Tallinna linna ja SA Lastestaadioni Jäähall vahelise lepingu täitmiseks raha tagasisuunamine -186 440
23.MTÜ-le Eesti Allveeliit Nikolai Toverile ja MTÜ-le Eesti Veemoto Liit Toomas Metsale
ning Lembit  Aaslav-Kaasikule preemia määramiseks
70 000
24.SA Õpilasmalev toetamiseks raha tagasisuunamine -200 000
25.MTÜ-le Spordiklubi "Rafter" toetuse maksmiseks noortevõistkonna osalemiseks
rahvusvahelisel võistlustel
100 000
26.MTÜ-le Revalia Tantsukool EM-i ja Maailma karikaetapi kuluks 40 000
27.Eesti Olümpiakomiteele Eesti Spordiaasta Tähed ürituseks 75 000
28.MTÜ-le Eesti Jäähoki Liit võistluse inventari kuludeks 100 000
29.SA Tallinna Tudengimaja toetuse tagasisuunamine -100 000
   
   
Linnaplaneerimise Amet 306 994
Linnavalitsuse reservfond 306 994
1. MTÜ-le Eesti Arhitektide Liit ja MTÜ-le Põhja- ja Baltimaade Arhitektuuritriennaal -
nende poolt läbiviidavate ürituste korraldamise kulude katteks
65 000
2. Vabaduse monumendi nurgakivi paigaldamisega seotud kulude katteks 80 000
3. Ametniku hüvitus teenistusest vabastamisel 161 994
   
   
Transpordiamet 3 752 984
Linnavalitsuse reservfond 3 752 984
1. Tallinna linna ja Intermarketing OY vahel sõlmitud kokkuleppe täitmiseks 2 761 000
2. Vabariigi aastapäeva ürituste korraldamisega seonduvate ülesannete täitmiseks 89 769
3. Sõitjate avaliku liiniveo korraldamiseks 2005.aastal Tallinn-Aegna-Tallinn laevaliinil 353 000
4. Koolide vahetus läheduses ja tänavatel ülekäiguradade täiendavaks markeerimiseks 200 000
5. Rahvusvahelise Autovaba Päeva korraldamisega planeeritud piletitulu vähendamisest 248 000
6. Vabariigi aastapäeva ürituste korraldamisega seonduvate ülesannete täitmiseks
eraldatud  summa vähendamine
-6 719
7. Sõitjate avaliku liiniveo korraldamiseks Tallinn-Aegna-Tallinn laevaliinil eraldatud
summa  vähendamine
-142 287
8. Bussiliini nr 54 täiendava töömahu ning bussiliinide 5, 32, 33 ja 57 ümbersõidu kulude katteks 137 784
9. Äriruumide Pikk tn 11/Lai tn 10 üüri ja kõrvalkulude tasumiseks ning remonttööde teostamiseks 112 437
   
   
Haabersti Linnaosa Valitsus 1 313 930
Linnavalitsuse reservfond 314 000
1. Haabersti Linnaosa Valitsusele tormi ja üleujutuskahjude korvamiseks  14 000
2. Haabersti Linnaosa Valitsusele täiendavateks heakorrakuludeks 300 000
   
Haabersti LOV reservfond 999 930
1. Haabersti Spordiklubi Newox juhile ja treenerile Ilmar Kaivile elutöö preemia maksmiseks 10 000
2. Haabersti Vaba Aja Keskusele piirkondlike spordiürituste korraldamiseks 52 160
3. Haabersti Vaba Aja Keskusele vähekindlustatud perede lastele suvelaagri korraldamiseks 71 670
4. MTÜ-le Spordiklubi Julged laste suvelaagri korraldamiseks ja Spordiseltsile Kalev
lasteaedade spordipäeva korraldamiseks
4 500
5. MTÜ-le Mambo AVS laste suvelaagri korraldamiseks 4 900
6. Linnaosavalitsuse ruumide remondiks 153 300
7. Haabersti Vaba Aja Keskusele piirkondliku noorsooürituse "Haabersti Koolisügis 2005" läbiviimiseks 105 000
8. Haabersti Avatud Noortekeskuse katuse remondiks 69 000
9. Linnaosavalitsuse ruumide sisustamiseks 262 000
10.Ehitajate tee 109a trepikoja ja fuajee remondiks 163 700
11.Õismäe tee 24 remonttööde lõpetamiseks 81 000
12.Vaba Aja Keskusele jõuluürituse korraldamiseks 22 700
   
   
Tallinna Kesklinna Valitsus 2 269 894
Linnavalitsuse reservfond 459 894
1. Tallinna Keslinna Valitsusele tormi ja üleujutuskahjude korvamiseks  26 000
2. Vabariigi aastapäeva ürituste korraldamisega seonduvate ülesannete täitmiseks 3 894
3. Tallinna Keslinna Valitsusele täiendavateks heakorrakuludeks 300 000
4. Aegna saarelt olemasoleva prügi äraveoks, jäätmehoolduse korraldust selgitavate
siltide paigaldamiseks ja avalike prügikonteinerite paigaldamiseks
100 000
5. Kesklinna Valitsusele aastavahetuse ülelinnalise ilutulestiku korraldamiseks  30 000
   
Kesklinna Valitsuse reservfond 1 810 000
1. Eesti Punase Ristile annetusena Aasia maavärina ohvrite toetuseks 49 000
2. Junior Achievement Arengufondile kesklinna koolide osalemise toetuseks "Eesti õpilasfirmade laadal" 5 000
3. Tallinna Luha Lasteaiale sünnipäevaks kingitava vedrukiige kulude katteks 5 900
4. Paul Kerese Maleklubile Skandinaavia maleturniiri Tallinna osavõistluse korraldamise kulude katteks 30 000
5. UÜ-le Kultorg Snelli tiigi äärde jää- ja lumelinna ehitamise kulude katteks 70 331
6. OÜ-le Kaunimad Aiad tormimurru likvideerimise kulude katteks 24 414
7. AS-le MPDE kino "Kosmos" ruumide rendi kulude katteks ürituse "Jõululaps" korraldamiseks 1 147
8. OÜ-le Pegasus Kirjkastus kesklinna piirkonna õpilastele kingitud raamatute ostmiseks 4 662
9. MTÜ ja Sihtasutuse Liidule Huvialaklubi Raavis liikmete koolituskulude katteks 750
10.MTÜ-le Vene Romansi Klubi Komi Kunstide Gümnaasiumi muusikateatri etenduste kulude katteks 15 000
11.MTÜ-le Eesti Tegusate Noorte Algatus KONDOR jalgpalli treening-turniiri läbiviimise kulude katteks 4 000
12.Tallinna Planeedi Mudilale sünnipäevaks kingitava fax-I kulude katteks 4 990
13.MTÜ-le Lauluteater "Perekrjostok" Matkamajas toimuvate loominguliste õhtute
korraldamise kulude katteks
4 500
14.Junior Achievmenti Arengufondile Õpilasfirmade Vanalinna Laada läbiviimise toetuseks 19 650
15.Kesklinna koolide kuldmedaliga lõpetajatele kingitavate raamatute ostmiseks 16 894
16.FIE-le Heino Kivihall kingitavate raamatutele esilehele teksti kirjutamise eest 5 000
17.EELK Tallinna Piiskoplik toomkogudusele Toompäevade ürituste kulude katteks 15 000
18.Kinkimiseks mõeldud raamatute ostmiseks 14 480
19.Tatari 12 II korruse äriruumide sanitaarremondi kuludeks 43 169
20.1.septembril kontserti korraldamise kulude katteks 81 302
21.Kinkimiseks mõeldud raamatute ostmiseks 14 000
22.Eesti Vabadusvõitlejate Liidu poolt korraldatava miitingu kuludeks 10 000
23.MTÜ-le Crescendo poolt korraldatava kontserdi kulude katteks 6 000
24.Tudengipäevade Sihtasutusele projekti "Tudengite sügispäevad 2005" korraldamise kulude katteks 15 000
25.MTÜ-le BGC Grupp konverentsi "Sinu võimalused 2006" läbiviimiseks 15 000
26.AS-le Mustamäe Haljastus Kaarli kiriku haljasala hoolduseks 15 048
27.AS-le Signaal Aegna saarele keelumärkide paigaldamise kulude katteks 12 649
28.MTÜ-le Igiliikur noorteürituse "Tallinna noortetöö" korraldamise kulude katteks 8 600
29.KÜ-le Pärnu mnt 82/88 elamu fassaadi renoveerimise ja erkerite kindkustamise kulude katteks 100 000
30.MMM Agentuuri OÜ-le eakatele inimestele piduliku pärastlõuna korraldamise kulude katteks 52 805
31.Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse piduliku avamise ja jõulupeo korraldamise kulude katteks 8 525
32.Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse uue väikebussi soetamise esimese makse
sooritamise kulude katteks
100 000
33.AS-le KAR-GRUPP Lossi plats 5 elamu renoveerimiseks 112 527
34.OÜ-le Spekter Liivalossi Lasteaia ruumide elektrisüsteemi nõuetele vastavusse
viimiseks ja valgustite paigaldamise kuludeks
62 985
35.OÜ-le SinuProjekt Toomkooli tn 13 hoone restorani osa kivikatuse vahetamise kulude katteks 200 000
36.OÜ-le Kadrikese Haldus Tatari tn 14 hoone veevarustuse ja
kanalisatsioonisüsteemi taastamise kulude katteks
23 273
37.OÜ-le TresorGAS Tatari tn 14 gasikatelde paigaldamiseks ja küttesüsteemi renoveerimiseks 89 487
38.OÜ-le Aiameister Mürakaru Lasteaia mänguväljaku piirdeaiaks 67 072
39.MTÜ-le Roheline Rügement Aegna saare rannaala koristamise kulude katteks 18 800
40.OÜ-le Restaureerimiskeskus Nunne 3/Kohtu 12 piirkonnas Toompea tugimüüri
avariiohtliku olukorra likvideerimise kulude katteks
141 925
41.OÜ-le Pentium arvutikursuste läbiviimise kulude katteks 12 600
42.Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse uue väikebussi soetamise lõpliku makse
teostamise kulude  katteks
110 000
43.OÜ-le Fagel Harju Tänava varemete äärse piirde väljavahetamise kulude katteks 98 983
44.AS-le Tallinna Küte Vene tn 6 hoonetekompleksi läbiva kaugküttetorustiku
ümberpaigutamisega kaasnevate kulude katteks
99 532
   
   
Kristiine Linnaosa Valitsus 1 664 394
Linnavalitsuse reservfond 607 394
1. Kristiine  Linnaosa Valitsusele tormi ja üleujutuskahjude korvamiseks  3 600
2. Kristiine  Linnaosa Valitsusele täiendavateks heakorrakuludeks  300 000
3. Tallinnas sündinud kolmikute pere toetamiseks 44 600
4. Kristiine linnaosas koondamise tõttu teenistusest vabastatud ametniku hüvituseks 259 194
   
Kristiine LOV reservfond 1 057 000
1. Kristiine linnaosa 2004.aasta tublimate korteriühistute premeerimiseks 10 632
2. Kristiine linnaosa sotsiaalkorterite elanikele ürituste korraldamiseks 7 000
3. Kristiine linnaosa eakatele elanikele seinakalendrite valmistamiseks 41 980
4. SA-le Junior Achievmenti Arengufond Eesti õpilasfirmade laada korraldamise kulude osaliseks katteks 15 000
5. MTÜ-le Integratsiooni ABC ABC projekti "Põlevkivimaa 2005" realiseerimise toetuseks 5 000
6. MTÜ-le Tallinna Puuetega Inimeste Koda projekti "Nelja seina vahel"
realiseerimiskulude osaliseks katteks
3 000
7. MTÜ-le Spordiklubi Põhjatäht rahvusvaheliste iluuisutamisvõistluse "Balti
Lootused 2005" korraldamiskulude osaliseks katteks
3 000
8. MTÜ-le Tallinna Leningradi Selts ekskursiooni korraldamiseks 860
9. MTÜ-le Paul Kerese Maleklubi Kristiine linnaosa noormaletajate rahvusvahelisel
maleturniiril osalemise kuludeks
3 000
10.Kristiine linnaosa piirkondlike spordiürituste korraldamiseks 39 954
11.Iseseisvuspäeva ürituste korraldamiseks 51 400
12.MTÜ-le Eesti Skautlik Antoni Keskgild Euroopa ja Põhjamaade gildiskautide
 kokkutulekul osalemise kuludeks
5 850
13.MTÜ-le Tallinna Kultuuriselts "Pritšudje" Peipsimaa kultuuripäeva korraldamise
kulude osaliseks katteks
4 000
14.MTÜ-le Lasnamäe Spordiklubi ALTIUS CUP korraldamise kulude osaliseks katteks 2 500
15.Kristiine Sotsiaalkeskuse 10. tegevusaastat tähistava ürituse korraldamiseks 15 000
16.Kristiine Lasteaed-Algkooli piirdeaia remondi osaliseks tasumiseks 15 000
17.Kristiine Sotsiaalmajale inventari soetamiseks 10 000
18.Kristiine linnaosa eakatele arvuti algõppe kursuste korraldamiseks 15 018
19.Lõuna politseiosakonna politseinike ja abipolitseinike premeerimiseks 16 020
20.Sotsiaalhoolekande osakonna väikebussi remondi kuludeks 20 000
21.Kristiine linnaosa eakatele elanikele ekskursiooni korraldamiseks 6 075
22.MTÜ-le Caritas Eesti trikiratturite skatepargi ehituskulude osaliseks katteks 15 000
23.OÜ-le Vivocad Plus lastemänguväljaku paigaldamiseks Järve asumisse 76 600
24.Kristiine Kevadlaada korraldamiseks 50 000
25.Linnaosavalitsuse haldushoone sissepääsule kaldtee ehitamise kuludeks 94 824
26.Kristiine linnaosa eakatele elanikele teatrikülastuse korraldamiseks 8 500
27.Kristiine linnaosa korteriühistutele põõsaistikute ostmiseks 20 000
28.MTÜ-le Huvialaklubi Raavis X Memme-Taadi päevade korraldamise kulude osaliseks katteks 2 000
29.MTÜ-le Huvikeskuste Juhtide Kogu HAKK Folklooriansambli Piibar
esinemiskostüümide täiendamise ja Rahvamuusikapeol osalemise
kulude osaliseks katteks
8 000
30.MTÜ-le Esto Maxibasket ülemaailmsetel seenioride mängudel World Masters
Games,  Edmonton  2005" osalemise kulude katteks
6 000
31.MTÜ-le Tallinna Politsei Spordiselts politseinike võistkonna Elion EstonianCup 2005
rattamaratonide sarjas osalemise kuludeks
9 200
32.Kristiine linnaosa koolieelikutele ekskursioonide"Kohtumine kevadega" korraldamiseks 9 840
33.Kristiine linnaosavalitsuse haldushoone siseõuele piirdeaia paigaldamise kuludeks 34 254
34.Kristiine linnaosavalitsuse haldushoone tagavaraväljapääsu remondikuludeks 10 560
35.Kristiine Kevadlaada korralduskulude katteks 4 131
36.Linnaosa sotsiaalkorterite elanikele üritustekorraldamiseks 17 000
37."Kristiine Töömalev 2005" kulude katteks 16 469
38.Lõuna politseiosakonna politseinike premeerimiseks 16 020
39.Veteranide ühendustele ürituste korraldamiseks 2 600
40.Kristiine linnaosa eakatele elanikele ekskursiooni korraldamiseks 25 399
41.Projekti "Turvaline Kristiine" realiseerimiseks 27 830
42.WiFi võrgu autentimise lahendamiseks 17 700
43.MTÜ-le Integratsiooni ABC projekti "Põlevkivimaa" läbiviimise osaliseks katteks 2 500
44.Projekti"Turvaline Kristiine" realiseerimiseks 11 800
45.Rahvusvahelise eakate päeva ürituste korraldamiseks 65 000
46.Kristiine linnaosa toimetulekuraskustes perede lastele koolitarvete soetamiseks 30 960
47.Lõuna politseiosakonna politseinike ja abipolitseinike premeerimiseks 16 020
48.Kristiine Linnaosa Valitsusele inventari soetamiseks 5 360
49.Projekti "Turvaline Kristiine" realiseerimiseks 35 400
50.Kristiine linnaosas sündinud kolmikute pere toetamiseks 2 800
51.Sõpruse pst 5 asuvas munitsipaalmajas putukatõrje tegemiseks 27 900
52.Löwenruh parki puude istutamiseks 35 552
53.MTÜ-le Eesti Spordiselts Kalev Kristjan Palusalu mälestusvõistluse korraldamise kulude katteks 3 000
54.MTÜ-le Paul Kerese Maleklubi Paul Kerese mälestusürituste korraldamise kulude osaliseks katteks 4 000
55.Kristiine linnaosa eakatele elanikele teatrikülastuse korraldamiseks 3 640
56.Koondamishüvituse maksmiseks 46 800
57.Kristiine linnaosa veteranide ühendustele ürituste korraldamiseks 4 052
   
   
Lasnamäe Linnaosa Valitsus 4 386 000
Linnavalitsuse reservfond 606 000
1. Lasnamäe Linnaosa Valitsusele tormi ja üleujutuskahjude korvamiseks  31 000
2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusele täiendavateks heakorrakuludeks 300 000
3. Korterelamu Pae 56 pommiplahvatuse kahjustuste likvideerimiseks 275 000
   
Lasnamäe LOV reservfond 3 780 000
Suunamine:
1. Koondamishüvituseks 74 400
2. Koondamishüvituse sotsiaalmaksuks 24 552
3. Koondamishüvituse töötuskindlustusmakseks 372
4. Lasnamäe linnaosa tormikahjustuste likvideerimiseks 72 294
5. Puistematerjali ostmiseks 80 000
6. Puistematerjali ostmiseks 18 623
7. Politseiametnike premeerimiseks 21 000
8. Mitteeluruumide Mahtra 48 I korruse akende vahetuseks 167 742
9. MTÜ FC Ajax ja TLMK-ga sõlmitud koostöölepinguliste kohustuste täitmiseks 65 000
10.Kirjutusaluste ostmiseks koolilõpetajatele kinkimiseks 46 436
11.KÜ "Loo" trepikoja seinte ülevärvimiseks 10 243
12.Jüriöö tähistamiseks 60 900
13.Presentatsiooni ettevalmistamiseks 58 410
14.Heakorrakuul edukalt töötanud laste ja pedagoogide ergutamiseks 60 000
15.Kinkekaartide, prügikasti hoidla-majade, haljasalade ja ühistranspordi ootepaviljonide töödeks 328 334
16.Piirkondlikud noorsooüritused 100 000
17.Piirkondlikud noorsooüritused 200 000
18.Piirkondlikud kultuuriüritused 500 000
19.Sikupilli Keskkoolile toolide ostmiseks 26 232
20.Lasnamäe linnaosa voldik-kaartide trükikuludeks 70 000
21.Politseiametnike premeerimiseks 24 000
22.Heakorratööde finantseerimiseks 495 721
23.Mahtra 48 hoonele invatrepi ehituse finantseerimiseks 135 263
24.Lasnamäe Spordikompleksi Pae 1 spordisaali ja sellega külgnevate ruumide remonttööde
finantseerimiseks
283 123
25.Infoteenuste kulude katteks 100 000
26.Põnevuspäeva ürituse korraldamiseks 94 074
27.Lasnamäe Spordikompleksi spordisaali ja sellega külgnevate ruumide remonttöödeks 115 652
28.AS-ga Falck Eesti sõlmitud lepingust "patrullteenuse osutamise leping Lasnamäe
linnaosa haldusterritooriumil" tulenevate rahaliste kohustuste katteks
70 800
29.Heakorratööde finantseerimiseks 284 010
30.Puude taasistutuste töödeks 192 819
   
   
Mustamäe Linnaosa Valitsus 2 213 549
Linnavalitsuse reservfond 361 729
1. Mustamäe Linnaosa Valitsusele tormi ja üleujutuskahjude korvamiseks  20 000
2 .Tallinna linnakohtu jkohtuotsusega Pavel Gladõšilt riigituludesse välja mõistetud
kohtukulude tasumiseks
41 729
3. Mustamäe Linnaosa Valitsusele täiendavateks heakorrakuludeks 300 000
   
Mustamäe LOV reservfond 1 851 820
1. Mustamäe sotsiaalhoolekande osakonnale ürituste kuludeks 2 576
2. Kultuuriprojektide toetamiseks 73 850
3. Noorsooprojektide toetamiseks 20 000
4. Spordiprojektide toetamiseks 20 000
5. Noorsooprojektide toetamiseks 3 000
6. Spordiprojektide toetamiseks 15 000
7. Tammsaare tee 135 hoone välistrepi renoveerimiseks 68 700
8. Väliskülaliste vastuvõtu korraldamiseks 15 000
9. Sotsiaaluuringu läbiviimiseks 105 020
10.Siili 25 hoone katuse remondiks 90 900
11.Tammsaare tee 135 välistrepi renoveerimiseks 33 300
12.Sotsiaaluuringu läbiviimiseks 98 400
13.Akadeemia tee 32 eakate päevahoiu keskuse sisustamiseks 45 500
14.Kultuuriprojektide toetamiseks 74 700
15.Projekti "Kodukandipäevad Mustamäe Sügis 2005" toetamiseks 60 000
16.Akadeemia tee 32 hoone katuse remondiks 113 900
17.Akadeemia tee 32 ja Vilde tee 94 hoonete küttesüsteemi renoveerimiseks 34 160
18.Infrastruktuuri väljaehitamiseks 39 530
19.Kultuuriprojektide toetamiseks 2 500
20.Noore kunstniku toetamiseks 15 549
21.Eakatele ja lastele piletite ostmiseks etendustele 30 000
22.Kohtukulude tasumiseks 14 233
23.Tammsaare tee 135 hoone akende vahetuseks 240 186
24.Tammsaare tee 135 hoone küttesüsteemi renoveerimise projekti koostamiseks 64 900
25.Tammsaare tee 135 hoone ventilatsioonisüsteemi renoveerimise projekti koostamiseks 55 460
26.Kultuuriprojekti korraldamiseks 42 640
27.Gela Consulting GmbH & Beratung KG varalise kahju hüvitamiseks 200 000
28.Tammsaare tee 135 hoone osalise kanalisatsiooni torustiku vahetuseks keldrikorrusel 42 200
29. Linnaosa teenistujatele kasutamata puhkuse hüvituse maksmiseks 52 065
30.Mänguväljakute rajamiseks 178 551
31.Tammsaare tee 135 hoone osalise kanalisatsiooni torustiku vahetuseks vahendite tagasisuunamine -4 640
32.Sotsiaaluuringu läbiviimise kulude tagasisuunamine -46 000
33.Linnaosa teenistujatele kasutamata puhkuse hüvituse ja koondamishüvituse maksmiseks 50 640
   
   
Nõmme Linnaosa Valitsus 2 441 000
Linnavalitsuse reservfond 620 000
1. Nõmme Linnaosa Valitsusele tormi ja üleujutuskahjude korvamiseks  20 000
2. Nõmme Linnaosa Valitsusele täiendavateks heakorrakuludeks 300 000
3. Keeristormiga tekitatud kahjude likvideerimiseks 300 000
   
Nõmme LOV reservfond 1 821 000
1. OÜ-le Reval Piano pianiino "Orntlich" remondi eest tasumiseks 23 600
2. Raudtee 97A asuva lastemängujaama kuludeks 252 530
3. Pärnu mnt 288B asuva lastemängujaama kuludeks 221 672
4. Endiste Poliitvangide Nõmme Grupi liikmemaksude tasumiseks 825
5. Ürituse "Jõululaps" korraldamise toetuseks 560
6. OÜ-le Päikesetants beebikooli jaanuaris läbiviidud võimlemis- ja ujumistundide eest tasumiseks 4 640
7. Eesti Vabadussõja veterani Ants Ilusa toetuseks 1 000
8. Nõmme Gümnaasiumi kirjandusõhtu "Väljas on veebruar" korraldamise kulude katteks 2 400
9.Lastetööde kunstinäituse "Väikelapse fantaasia" korraldamise kulude katteks 400
10.MTÜ-le Nõmme Tenniseklubi Nõmme Kevad ja nõmme Open korraldamise kulude katteks 25 000
11.Lasteaiale Mõmmik kanalisatsioonitoru paigaldamise eest tasumiseks 23 518
12.MTÜ-le Enne ja pärast sündi tegevuskulude katteks 100 000
13.MTÜ-le Tallinna Kalevi Ujumisklubi Nõmme koolide õpilaste ujumisoskuse täiendamiseks 64 280
14.Rahumäe Põhikoolile sügisel kooliteed alustavate õpilaste koolimütside eest tasumiseks 10 000
15.MTÜ-le Nõmme Jazz Rahvusvahelise festivali "Nõmme Jazz 2005" korraldamise kulude katteks 30 000
16.OÜ-le Sportservice Kivimäe Põhikooli spordirajatise renoveerimise kulude katteks 200 000
17.Nõmme Sotsiaalmaja saunakappide eest tasumiseks 11 284
18.Beebikooli läbiviidud võimlemis- ja ujumistundide eest tasumiseks 8 250
19.OÜ-le Airola Seiklused Nõmme Spordikeskuse territooriumile rajatava seiklusraja eest tasumiseks 91 295
20.Tähe pargi kõlakoja taastamise eest tasumiseks 223 000
21.FIE-le Andrei Lobanov Nõmme Õigeusu Ristija Johannese kirikule freskode maalimise eest tasumiseks 106 200
22.Alma Kraasile 105.sünnipäeva puhul 1 000
23.OÜ-le Euronext Consulting Euroopa Liidu Phare CBC 2003 toetusprogrammi
taotluse ettevalmistamise eest tasumiseks
9 440
24.OÜ-le Päikesetants beebikoolis läbiviidud võimlemis- ja ujumistundide eest tasumiseks 9 940
25.L.Lõhmuse raamatu "Nõmme vanadel fotodel" ostmiseks  37 800
26.Nõmme Kevad 2005 ürituste korraldamise kulude katteks 28 444
27.Beebikooli poolt läbiviidud võimlemis- ja ujumistundide eest tasumiseks 9 730
28.AS Falck Eesti poolt osutatava jalgrataste parkimise teenuse eest tasumiseks 77 880
29.Raamatu "Nõmme perelood" ostmiseks 19 014
30.EVTÜ Nõmme Piirkonna liikmete bussi tellimise eest tasumiseks sõiduks Tartusse
EVL ülemaailmsele kokkutulekule
4 900
31.Rahumäe puuetega laste mängujaama parkla ehitustööd 43 880
32.OÜ-le Sportservice Kivimäe Põhikooli spordirajatise renoveerimise kulude katteks -100 000
33.MTÜ-le Enne ja pärast sündi tegevuskulude katteks -100 000
34.MTÜ-le Nõmme Tenniseklubi Nõmme Kevad ja nõmme Open korraldamise kulude katteks -5 000
35.MTÜ-le Tallinna Kalevi Ujumisklubi Nõmme koolide õpilaste ujumisoskuse täiendamiseks -54 095
36.FIE-le Andrei Lobanov Nõmme Õigeusu Ristija Johannese kirikule freskode maalimise eest tasumiseks -11 800
37.Nõmme Põhikooli saali toolide eest tasumiseks 45 796
38.Nõmme koolide esimeste klassi õpilastele raamatud kingiks 20 461
39.Beebikooli poolt läbiviidud võimlemis- ja ujumistundide eest tasumiseks 19 970
40.Nõmme endiste poliitvangide Lagedi kokkutulekule sõidu eest tasumiseks 700
41.Meeta Pennerile 100. Sünnipäeva puhul 1 000
42.Ants Ilusale 104. Sünnipäeva puhul 1 000
43.Beebikooli läbiviidud võimlemis- ja ujumistundide eest tasumiseks 3 130
44.Liidia Sillarile 102.sünnipäeva puhul 1 000
45.Raamatu "Nõmme Kultuurikeskus 1945-2005" osaliseks kirjastamiskulude katteks 30 400
46.Lastesõime Mõmmik loomise 65.aastapäeva meenete eest tasumiseks 2 000
47.Beebikooli poolt läbiviidud võimlemis- ja ujumistundide eest tasumiseks 10 270
48.Nõmme Põhikooli kütmiseks vajaliku vedelkütuse eest tasumiseks 20 000
49.Nõmme emade ja laste varjupaigale ostetavate radiaatorite eest tasumiseks 4 451
50.Raku lasteaia akende vahetuse eest tasumiseks 40 821
51.Lastesõimele Hellik välisesiku põranda remondi eest tasumiseks 7 810
52.Lasteaiale Männimudila piirdeaia tihendamiseks vajalike materjalide eest tasumiseks 24 347
53.Nõmme emade ja laste varjupaigale ostetud radiaatorite hinnapakkumise ja
tegeliku arve summa vahe tasumiseks
247
54.Pääsküla Gümnaasiumi vilistlaskogumiku väljaandmise kulude osaliseks katteks 8 000
55.Lasteaia Mikumanni laste "Estonia" teatri ühiskülastuse transpordi eest tasumiseks 800
56.Lastesõime Hellik välisesiku seinte ja välisukse remondi eest tasumiseks 15 807
57.Nõmme Spordikeskusele ostetava mootorsaani eest tasumiseks 150 000
58.Beebikooli poolt läbiviidud võimlemis- ja ujumistundide eest tasumiseks 13 470
59.Pärnu mnt 288B asuva lastemängujaama planeeritust suuremate majanduskulude katteks 2 400
60.Lili Amtosele 100. sünnipäeva puhul 1 000
61.Beebikooli poolt läbiviidud võimlemis- ja ujumistundide eest tasumiseks 12 170
62.Tähe pargi kõlakoja taastamise kulude tagasi suunamine -1 394
63.Lastetööde kunstinäituse "Väikelapse fantaasia" korraldamise kulude tagasi suunamine -400
64.Endiste Poliitvangide Nõmme Grupi liikmemaksude tasumiseks -825
65.Ümarlaua ürituste läbiviimiseks vajalike lisatoolide ostmiseks 6 423
66.Lastesõimele Hellik välisesiku põranda remondi kulude tagasisuunamine -2 511
67.Beebikooli poolt läbiviidud võimlemis- ja ujumistundide eest tasumiseks 11 070
   
   
Pirita Linnaosa Valitsus 1 480 095
Linnavalitsuse reservfond 642 095
1. Pirita Linnaosa Valitsusele tormi ja üleujutuskahjude korvamiseks  61 200
2. Pirita Linnaosa Valitsusele täiendavateks heakorrakuludeks 300 000
3. Pirita linnaosa rannaala õlireostuse likvideerimise kuludeks 180 895
4. Pirita linnaosas keeristormist põhjustatud kahjustuste likvideerimiseks 100 000
   
Pirita LOV reservfond 838 000
1. Spordiklubile EDUR Tallinna ralli korraldamisega seotud kulude katteks 50 000
2. OÜ-le Lipuvabrik rinnamärgi "Väike lipp" soetamisega seotud kulude katteks 3 105
3. Eesti Mootorispordi- ja Turismiklubile Kalev XLIV Kalevi suursõidu korraldamisega   
seotud kulude katteks 50 000
4. MTÜ-le Piirivalve Spordi Keskklubi Pirita noore Miina Lillepruuni pikamaajooksjate
treeninglaagris osalemisega seotud kulude katteks 
4 600
5. OÜ-le Hawai Express Pirita noore Siim Siiraku Egiptuses Dahabis treeninglaagris
osalemisega seotud kulude katteks
11 400
6. Spordiklubile Pirita spordiklubi egiidi all võistleva võrkpallivõistkonna osalemise
toetamiseks ülevabariiklikul turniiril
10 000
7. Pirita Palliklubile noorte spordiprojektide läbiviimise korraldamisega seotud kulude katteks 50 000
8. FIE-le Mykola Shvetsile Tallinna Lauluväljakul toimuva rahvusvahelise vastlapäeva
korraldamisega seotud kulude katteks
20 000
9. OÜ-le Bell Marine Meremessi korraldamisega seotud kulude katteks 25 000
10.MTÜ-le Ratteklubi CFC rattakooli tegutsemise korraldamisega seotud kulude katteks 30 000
11.Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Piiskoplikule Toomkogudusele Pirita
linnaosas teostatava diakonitööga seotud kulude katteks
5 000
12.MTÜ-le Rahvajooksu Klubi SL Õhtulehe XXIII Rahvajooksu korraldamisega seotud kulude katteks 20 000
13.Maiklubile Maijooksu korraldamisega seotud kulude katteks 30 000
14.MTÜ-le Pirita Südameliit Tervisepäeva korraldamisega seotud kulude katteks 15 470
15.Kevadel toimuva abiturientide ja vilistlaste kevadballi korraldamisega seotud kulude katmiseks 10 000
16.Pirita Majandusgümnaasiumi 2 õpilase osavõtutasu kulude katmiseks seoses
 nende osalemisega  projekti Modern European Parlament kevadsessioonil
3 140
17.Merivälja tee 24 hoones asuva koridori remondiga seotud kulude katteks 35 670
18.Hüvitise maksmiseks seoses Arne Peterkopi teenistusest vabastamisega 38 800
19.Eesti Kujurite Ühendusele skulptuurisümpoosiumi korraldamisega seotud kulude katteks 35 000
20.Pirita ajaloo kohta uurimuse koostamisega seotud kulude katteks 20 000
21.Pirita laste jaoks Pirita Kose Lasteaia mänguväljakute turvalisemaks muutmisega
seotud kulude osaliseks katteks 
5 000
22.Spordiklubile Pirita, Pirita parimatele õpilastele sportlike suvelaagrite
korraldamisega seotud kulude katteks
40 000
23.H-Spordiklubile, Pirita õpilastele võrkpallikallakuga puhke- ja
spordilaagri korraldamisega seotud kulude katteks
25 000
24.Spordiklubile Pirita, Pirita noore Annika Jürgensi võistlustel osalemisega seotud kulude katteks 9 800
25.Pirita linnaosas tegutseva 5 politseiniku premeerimiseks 17 740
26.Pirita linnaosa elanike uuringuga seotud kulude katteks 20 296
27.MTÜ-le Merivälja Aedlinna Selts lastele läbiviidava projekti "Näe ja väldi ohte enda
ümber"  korraldamise seotud kulude katteks
30 000
28.Pirita Majandusgümnaasiumi Hiiumaale toimuva väljasõidu korraldamisega seotud kulude katmiseks 9 900
29.Pirita Aerutamisklubile Pirita jõe kaldale Pirita Velotreki juurde linnaosa
aerutamisvõistluse läbiviimise jaoks paadisilla ehitamiseks
15 000
30.Spordiklubile Pirita, spordiklubi liikme koolituse lähetuskulude katteks 25 000
31.Spordiklubi Pirita, naiskonna "Pirita" ülevabariigilisel võrkpalliturniiril osalemise
korraldamisega seotud kulude katteks
10 000
32.Pirita Majandusgümnaasiumi 2 õpilase osavõtu kulude katmiseks seoses nende
osalemisega projekti Modern European Parlament sessioonil
7 410
33.MTÜ-le Rahvajooksu Klubi Pirital toimuva Tibu minimaratoni korraldamisega seotud kulude katteks 10 000
34.Pirita linnaosas tegutseva 8 politseiniku premeerimiseks 21 296
35.Keskkonnaametile Pirita linnaosas tegutseva 2 munitsipaalpolitseiametniku premeerimiseks 8 872
36.Pirita linnaosa isadepäeva ürituse korraldamise kuludeks 27 767
37.Pirita linnaosa arengukava koostamisega seotud kulude katteks 47 200
38.ID-piletite müügiga seotud kulude katteks 16 654
39.Sotsiaalkorteri koristamisega seotud kulude katteks 18 880
40.Merivälja Aedlinna Seltsi spordiinventari soetamise kuludeks 5 000
   
   
Põhja-Tallinna Valitsus 2 438 998
Linnavalitsuse reservfond 441 000
1. Põhja-Tallinna Valitsusele tormi ja üleujutuskahjude korvamiseks  132 000
2. Põhja-Tallinna Valitsusele täiendavateks heakorrakuludeks 300 000
3. Tallinna linna nimel esitatavalt hagiavalduselt riigilõivu tasumiseks 9 000
   
Põhja-Tallinna reservfond 1 997 998
1. Koondamishüvituse maksmiseks 26 169
2. Töötasuks 12 400
3. Koondamishüvituse sotsiaalmaksuks 12 728
4. Koondamishüvituse töötuskindlustusmakseks 193
5. Pelguranna Lasteaiale kingituse kulude katteks 2 100
6. Põhja Politseiosakonna politseiametnike sportimise kulude katteks 9 900
7. Iseseisvuspäeva piduliku tähistamise kulude katteks Salme Kultuurikeskuses 43 000
8.Eestkostel oleva lapse Rsali Kildizijevi eest sunniraha ja kohtutäituri kulude tasumiseks 10 155
9. MTÜ-le Tallinna Naiste Varjupaiki tegevuskulude katteks 60 000
10.Kari Gümnaasiumile, Kopli Noortemajale ja Sõle Gümnaasiumile kingituste ostmiseks 55 630
11.Põhja-Tallinna informatsioonilise teenindamise kulude katteks 115 050
12.Tallinna Tuletõrjeühingu Kopli salga liikmete äramärkimiseks ning
autasustamisürituse läbiviimise kulude katteks
20 000
13.Ühenduste Liidule Lüüra projekti "Multikultuurne Eesti" läbiviimise kulude katteks Tallinna koolides 20 000
14.Kopli pargi mehitatud valve kulude katteks 75 000
15.Jevgeni Maljuki süüasjas väljamõistetud kohtutäituri kulude katteks 1 854
16.Lasteaiale Maasikas laste mänguväljakule kiige ja liumäe kinkimiseks,seoses
 lasteaia 35.aastapäevaga
26 200
17.Põhja-Tallinna linnaosa abiturientide vastuvõtu kulude katteks Raekojas 25 000
18.Stroomi rannahooaja avamise kulude katteks 70 000
19.2005.aasta linnalaagrite kulude katteks 153 000
20.Kari 13 kooli juurest puude raie eest tasumiseks 5 000
21. Kopli pargi mehitatud valvel ühe kuu kulude katteks 36 500
22.Põhja-Tallinna Linnaosa aastapäeva ürituse kulude katteks 50 000
23.Karjamaa Gümnaasiumi keelekümblusklasside õppereisi transpordikulude eest tasumiseks 6 300
24.Kopli Lasteaia renoveeritud maja avamispeo kingituse kulude katteks 9 000
25.Kurtide koolile kingituse ostmiseks seoses kooli sööklale lapsesõbralikuma tiitli omistamisega 5 000
26.Stroomi rannas jaaniõhtu läbiviimise kulude katteks 50 000
27.Tallinna Looduskaitse Seltsi poolt korraldatava laagri sõidu kulude katteks
P-Tallinna linnaosa õpilastele
5 000
28.Lasteaias Päikene vandaalitsemise tagajärjel purunenud ja vahetatavate akende
kulude osaliseks katteks
2 500
29.Põhja-Tallinna linnaosa abiturientide vastuvõtu kulude osaline tagasisuunamine -5 040
30.Põhja-Tallinna linnaosa aastapäeva ürituste kulude osaline tagasisuunamine -6 150
31.Iseseisvuspäeva piduliku tähistamise kulude osaline tagasisuunamine -1 585
32.Eesti Õigeusu Kiriku Tallinna Jumalaema Kõikide Kurbade Rõõmu Ikooni
Kogudusele kiriku sisehoovi heakorrastustööde kulude katteks
10 000
33.Laste mänguväljakutele liivaveo kulude katteks 35 312
34.Kultuuriürituste läbiviimise kulude katteks 165 000
35.Noorsooüritus "Turvaliseslt kooli" ja projekt "Põlevkivimaa" 25 000
36.Spordiüritus "Sügissops" ja Kalamaja perespordipäev 35 000
37.Eakatele arvutikoolituse läbiviimiseks 28 600
38.Lastemänguväljakute korrastamise eest 90 000
39.Paljassaare Sotsiaalmajale ja Eakate Kodule vererõhuaparaatide ostmiseks 3 000
40.Kolme bussiootepaviljoni eest tasumiseks 98 000
41.Kolde Lasteaia sõimerühma voodite ostmiseks 19 000
42.Lastesõime Pöialpoiss lastemänguväljakule liumäe ostmiseks 9 000
43.Lasteaed Mudila laste mänguväljaku vahendite muretsemiseks 17 000
44.Kopli Noortemaja kunstiklassi sustuse ostmiseks 20 000
45.Koolidele riigilippude kinkimiseks 4 500
46.Lastesõim Päkapikk õuealale mängumaja soetamiseks 16 826
47.Tallinna Tuletõrjeühingu Kopli salga tuletõrjujate-päästjate vastuvõtu ja premeerimise kulude katteks 9 700
48.Tallinna Laste Turvakeskusele aastapäeva kingituse ostmise kulude katteks 1 490
49.Konkursi "Kaunis kodu "Põhja-Tallinnas" võitjate autasustamiseks 40 000
50.Eakate elanikega traditsioonilise sügiskohtumise kuludeks 35 000
51.Teabepäeva korraldamise kulude katteks 5 140
52.Pelgulinna Seltsile projekti Pelgulinna asumi vanurite sotsiaalse tõrjutuse ennetamise kuludeks 10 000
53.Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse 10.aastapäeva korraldamise kulude katteks 20 000
54.Põhja Politseiprefektuuri Põhja Politseiosakonna tublimate politseinike premeerimiseks 7 200
55.Lasteaed Ojakesele lasteaia 40.aastapäeva kingituse ostmiseks 5 000
56.Sõle Gümnaasiumi fuajee pakettakna vahetamise kulude katteks 2 400
57.Kopli Lasteaiale viie rühma õppevahendite soetamiseks 5 000
58.Kalamaja Põhikooli 90. aastapäevaga seoses almanahhi väljaandmise kulude katteks 14 200
59.Põhja-Tallinna lasteaedade ANC Toitlustuskonsultatsioonide OÜ laoprogrammi tellimise kuludeks 50 000
60.Kalamaja Lasteaiale muruniiduki soeta,ise kulude katteks 2 930
61.MTÜ-le LOO ja TEE Põhja-Tallinna linnaosa koolidele traditysioonilise kadritralli läbiviimise kuludeks 15 000
62.KÜ-le Angerja 13 elamu otsaseina taastamise kuludeks 2 000
63.Vanade bussipeatuste lammutamise kulude katteks 27 800
64.Kuue liivakasti ehituse kulude katteks 28 926
65.Pelguranna Gümnaasiumi kuue õpilase õppe-tunnetusliku reisi kuludeks 9 030
66.Munitsipaalpolitseiniku premeerimiseks 2 670
67.Linnaosa koolide õpilastele läbiviidava loengusarja"Kord Majja" raames trükiste
"Mul on õigus" soetamiseks
2 500
68.Eakatele elanikele tervisepäeva läbiviimise kuludeks 8 692
69.Rahvuslike Kultuuride Liidule televiisori kinkimise kuludeks 1 800
70.Eakate huvialaringidele kunstitarvete ostmise kuludeks 5 900
71.Salme Kultuurikeskusele 65.aastapäevaks kingituse ostmiseks 15 000
72.Tuulemaa ja Ketraja tn ristmiku lähialal laste mänguväljaku rajamise kulude katteks 93 200
73.Tuulemaa 12 territooriumil 27 papli raiumise kulude katteks 24 190
74.Noorsootöö kulude katteks aaastalõpu ürituste läbiviimisel 40 000
75.OÜ-le Telekanal STV tellitud täiendava telesaate eest 8 850
76.Karjamaa Gümnaasiumi keelekümblusklasside õppereisi transpordikulude tagasisuunamine -500
77.Stroomi rannas jaaniõhtu läbiviimise kulude tagasisuunamine -810
78.Tallinna Looduskaitse Seltsi poolt korraldatava laagri sõidu kulude tagasisuunamine -154
79.Lastemänguväljakute korrastamise kulude tagasisuunamine -648
80.Kolme bussiootepaviljoni kulu tagasisuunamine -7 041
81.Lastesõime Pöialpoiss lastemänguväljakule liumäe ostmise kulu tagasisuunamine -150
82.Konkursi "Kaunis kodu "Põhja-Tallinnas" võitjate autasustamise kulu tagasisuunamine -897
83.Eakate elanikega traditsioonilise sügiskohtumise kulude tagasisuunamine -1 251
84.Teabepäeva korraldamise kulude tagasisuunamine -1 241
85.Linnaosa noorte kergejõustiku ürituse kuludeks 10 000
86.Linnaosa noorteürituste läbiviimise kuludeks 10 000
87.Heakorratööde kulude katteks 25 930
   
   
   
Reservfondi suunamine kulude katteks II lisaeelarves 9 556 200
Kokku Tallinna reservfondi suunamine  83 950 242
   
   
   

Viimati muudetud: 23.02.2008