2004. aasta linna reservfondi suunamine ametite ja linnaosade lõikes

  (kroonides)
Linnavolikogu Kantselei
Linnavalitsuse reservfond
Linnakantselei 5 854 701
Linnavalitsuse reservfond
1. Võitlusvendluse Ühingu esindaja Moskvasse sõitmise kulude katteks Afganistani
sõja lõpu tähtpäeva tähistamiseks
1 900
2. Tallinna Tehnikaülikoolilt tellitud uurimistöö"Tallinna linna juhtimise täiustamise" eest tasumiseks 681 214
3. Riias toimuva ESTO 2004 avatseremoonia läbiviimise osaliseks finantseerimiseks   
MTÜ ESTO 2004 Riia toetamise kaudu 133 400
4. Perioodika Aktsiaseltsi poolt ajakirja "Raduga" narko- ja alkoholisõltuvust
käsitleva eritiraaži väljaandmise toetamiseks
7 652
5. Mustametsa Muinsuskaitse Klubi XXV Vabadusristi päeva korraldamise toetamiseks 2 500
6. Raekoda 600 mälestusmedalite valmistamiseks ja Tallinna päeva flaierite
kujundamiseks ja valmistamiseks
70 000
7. Tallinna Raekoja majandamiskuludeks 475 000
8. Telefilmi "Tallinna päev 15.mail 2004" tootmiseks 50 000
9. Eesti Lennuväepoiste Klubi kokkutuleku toetamiseks 10 000
10.Tallinna linnalt kohtuotsusega Toomas Trummer-I kasuks välja mõistetud kahju
hüvitamiseks ja kohtukuludeks
424 683
11.Võitlusvendluse Ühingu esindajate Afganistani sõja veteranide suvepäevadel
osalemise kulude katteks Leedu Vabariigis
8 793
12.Spordiklubile FC Levadia sportlike saavutuste toetamiseks 100 000
13.AS-le Viru Väljaku Arendus kinnistule Viru Väljak 6 skulptuuri "Hämarik" püstitamise toetamiseks 155 000
14.Ühekordse toetuse maksmiseks Aili Tennosaarele Tallinna Teenetemärgi kavaleri
Kalmer Tennosaare matusekulude osaliseks katmiseks
15 000
15.Tallinna Raamatu sarja kaanekujunduse konkursi läbiviimiseks 35 000
16.AS-le Varrak Tallinna Raamatu sarja esimese raamatu ""Erika Aulik "Viru tänav
ja teised" väljaandmise kulude toetamiseks
90 000
17.Tallinna visiooni konverentsi "Piirideta Tallinn" korraldamiseks 365 512
18.Linnakantseleile koondamishüvituse maksmiseks 163 500
19.Linnakantseleile koondamishüvituse sotsiaalmaksuks 53 960
20.Linnakantseleile koondamishüvituse töötuskindlustusemakseks 820
21.Kohtuotsusega Kalju Reesalu kasuks välja mõistetud kahju hüvitamiseks ja kohtukuludeks 754 630
22.Kohtuotsusega Jaroslav Lõssenko kasuks välja mõistetud kahju hüvitamiseks ja kohtukuludeks 56 462
23.Kohtukulude katteks riigituludesse kandmiseks 3 750
24.Täitemenetlusega seotud kulude katteks 3 304
25.Linnakantseleile koondamishüvituse maksmiseks 587 100
26.Linnakantseleile koondamishüvituse sotsiaalmaksuks 193 700
27.Linnakantseleile koondamishüvituse töötuskindlustusemakseks 2 900
28.Kohtuotsusega Larissa Rangi kasuks välja mõistetud kahju hüvitamiseks 1 000 000
29.Kohtuotsusega Aleksandra Smirnova kasuks välja mõistetud kahju hüvitamiseks ja kohtukuludeks 477 521
30.Linnakantselei koondamishüvituse tagasisuunamine -49 600
31.Linnakantselei koondamishüvituse sotsiaalmaksu tagasisuunamine -16 300
32.Linnakantselei koondamishüvituse töötuskindlustusemakse tagasisuunamine -2 700
   
Linnaarhiiv 0
Linnavalitsuse reservfond
Elamumajandusamet 300 000
Linnavalitsuse reservfond
1. Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsile tehtud ettekirjutuse täitmiseks 300 000
   
Ettevõtlusamet 10 016 474
Linnavalitsuse reservfond 10 016 474
1. Aegna saare ideevõistluse auhindadeks 95 000
2. Ettevõtluspäeva täiendavate ürituste läbiviimiseks 200 000
3. O/Ü-le Teeleht Tallinna Lauluväljakultoimuva 11.Maaema Messi korraldamiseks 21 714
4. A/S TALLINNFILM poolt kino Sõprus tegutsemise toetamiseks väärtfilmikinona 300 000
5. MTÜ-le KIRJA NOVA poolt korraldatava muusikafestivali "Aastatuhat ilma
narkootikumideta" toetamiseks
30 000
6. MTÜ-le Talinna Tarbijakaitse Nõuandla tegevuse jätkamiseks valitsusvälise tarbijaühendusena 90 000
7. Tallinna Linnahalli AS kompressori remondiks 35 000
8. AS Tallinna Diagnostikakeskus 661 aktsia omandamiseks ostueesõiguse teostamise korras 9 244 760
   
Haridusamet 200 000
Linnavalitsuse reservfond 200 000
1. Kari Gümnaasiumi remondi teostamiseks 170 000
2. Kari Gümnaasiumile koolimööbli soetamiseks 30 000
   
Kommunaalamet 1 558 224
Linnavalitsuse reservfond 1 558 224
1. Õismäe tiigi ja Kadrioru pargitiigi purskkaevude taastamistöödeks 330 000
2. Laikmaa-Gonsiori-Estonia pst jalakäijate tunneli seinte värvimiseks ja märgistamiseks 200 000
3. Tallinna sissesõidu piiritähise projekteerimiseks ja rajamiseks Tartu maanteele 2 000 000
4. 9.03.1944. aasta pommirünnaku ohvrite mälestusmärgi rajamiseks Tallinna Siselinna kalmistul 1 000 000
5. MTÜ PRUSSAKOV NIM.RATTAÜHING-u poolt "Ärata Ratas Ellu" projekti läbiviimiseks 27 000
6. Kommunaalametile koondamishüvituse maksmiseks 248 567
7. Kommunaalametile koondamishüvituse sotsiaalmaksuks 82 028
8. Kommunaalametile koondamishüvituse töötuskindlustusmakseks 1 243
9. Politseiaia purskkaevu katte valmistamiseks ja paigaldamiseks 34 000
10.Tallinna sissesõidu piiritähise projekteerimiseks ja rajamiseks Tartu maanteele
eraldatud raha tagasuunamine
-2 000 000
11.9.03.1944. aasta pommirünnaku ohvrite mälestusmärgi rajamiseks Tallinna
Siselinna kalmistul eraldatud raha tagasisuunamine
-364 614
   
Kultuuriväärtuste amet 2 933 403
Linnavalitsuse reservfond
1. Filmiprojekti Kohtumine Patriarhiga" toetuseks 36 554
2. OÜ Stuudio Tristan poolt toodetava saatesarja "MuinasTeeVee" saate "Tallinna
Raekoda" tootmise kulude katteks
10 000
3. MTÜ-le Eesti Meestelaulu Selts poolt Gustav Ernesaksa monumendi püstitamiseks 150 000
4. Tallinna päeva tähistamiseks 315 170
5. MTÜ-le Raekoda kuussada Tallinna Raekoja 600.sünnipäeva kontserdi korraldamiseks 1 597 130
6. Moskva Noorsooteatri külalisetenduste korraldamiseks 40 000
7. Moskva Akadeemilise Kunstiteatri teatrikooli näitlejakursuse külalisesinemiste
korraldamise toetamiseks Tallinnas
36 690
8. Taasiseseisvumispäeva ürituste ja kontserdi "Vabaduse lapsed" korraldamiseks
Tallinna Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak poolt
140 000
9. MTÜ-le Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit Tallinna Keskaja päevade raames
toimuva Riia päeva korraldamiseks
20 000
10.MTÜ-le Fenno-Ugria Asutuse poolt Tallinnas korraldatava Soome-Ugri rahvaste
 IV Maailma kongressi ja sellega seonduvate kultuuriürituste turvalisuse
 tagamiseks
34 000
11.Eesti Riikliku Vene Draamateatri külalisetenduste korraldamiseks Odessas 30 000
12.Sihtasutuse Tallinna Poistekoori Fond poolt Rahvusvahelisel Koorikonkursil
osalemise ettevalmistatava laululaagri korraldamiseks
50 000
13.MTÜ-u Memento Mare poolt korraldatava mootorlaeva Estonia hukkumise
10.aastapäeva mälestuskontserdi kulude katteks
100 000
14.MTÜ-u Laulu- ja Tantsupidu Slaavi pärg Korralduskomitee poolt laulu- ja
tantsupeo Slaavi Pärg korraldamise toetamiseks
100 000
15.Jüri Kuuskemaa raamatu "Peeter I ja Katariina I Tallinnas" väljaandmise
toetamiseks OÜ Kirjastus Valgus poolt
35 000
16.MTÜ-le Juudi Kultuuri Festival poolt juudi kultuuri festivali "Ariel" korraldamise toetamiseks 21 100
17.MTÜ-u Pimedate Ööde Filmifestival poolt Tallinna Grand Prix ja publikupreemia asutamiseks 187 759
18.OÜ Event Masters poolt Tallinna Raekoja platsil korraldatava Tallinna jõuluturu
kultuuriprogrammi toetamiseks
30 000
   
Maa-amet 357 273
Linnavalitsuse reservfond 357 273
1. Ühekordsete toetuste maksmiseks maamaksu hüvitamiseks pensioni saavatele isikutele 350 000
2. Ühekordsete toetuste maksmiseks maamaksu hüvitamiseks pensioni saavatele isikutele 7 273
   
Perekonnaseisuamet
Linnavalitsuse reservfond
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 35 000
Linnavalitsuse reservfond 35 000
1. Põhja-Eesti Verekeskusele doonorluse toetamiseks 25 000
2. EESTI ÕDEDE LIIDU XXI kongressi organiseerimiskulude osaliseks katmiseks 10 000
   
Spordi- ja Noorsooamet 682 139
Linnavalitsuse reservfond 682 139
1. MTÜ-u Spordiklubi LiVal Sport poolt korraldatavate projektide kulude osaliseks katteks 90 000
2. MTÜ-le Eesti Olümpiakomitee poolt 2004.aasta Olümpiamängude ülekande edastuse kulude katteks 297 000
3. MTÜ-le RATTAKLUBI CFC poolt korraldatava Tallinna Rattaralli kulude osaliseks katmiseks 50 000
4. MTÜ-le Eesti Judoliit Indrek Pertelsonile ja tema treenerile Avo Põhjalale preemia maksmiseks 140 000
5.Teenekale olümpiaveteranile ja legendaarsele spordimehele Heino Lipule
ühekordse toetuse maksmiseks
35 139
6. MTÜ-u Eesti Sportlaste Ühendus poolt korraldatava ürituse SPORDIAASTA TÄHED rendikuludeks 70 000
   
Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 502 275
Linnavalitsuse reservfond 502 275
1. Asutuse arhiivi üleviimiseks uutesse ruumidesse 148 495
2. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile koondamishüvituse maksmiseks 266 000
3. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile koondamishüvituse sotsiaalmaksuks 87 780
   
Tuletõrje- ja Päästeamet 1 610 000
Linnavalitsuse reservfond 1 610 000
1. Pääsküla raba põlenguala metsateede ja kraavide äärte hädavajalike raietööde teostamiseks 80 000
2. Tuletõrje- ja Päästaameti koondamishüvituseks 1 146 000
3. Tuletõrje- ja Päästaameti koondamishüvituse sotsiaalmaksuks 378 200
4. Tuletõrje- ja Päästaameti koondamishüvituse töötuskindlustusmakseks 5 800
   
Transpordi- ja Keskkonnaamet 1 000 000
Linnavalitsuse reservfond 1 000 000
1. Autobussiliini nr 65 käigushoidmiseks 2004.a. II kvartalis 1 000 000
   
Haabersti Linnaosa Valitsus 1 709 095
Haabersti LOV reservfond 1 709 095
1. FIE Marko Tiideleppale ürituse "Tartu rahu aatepäev" läbiviimise toetuseks 36 196
2. FIE Marko Tiideleppale ürituse "Haabersti Tiiger" läbiviimise toetuseks 42 840
3. MTÜ-le Loomaaia Sõprade Selts ürituse "IV Läänemere Animalistliku Skulptuuri
Festivali" korraldamise toetuseks
100 000
4. FIE Taimi Hannusele projekti "Õismäe koolinoorte liiklusteadmiste tõstmine" läbiviimiseks 17 500
5. Haabersti Linnaosavalitsusele linnafunktsioonide täitmiseks ostetavate tööde ja
teenuste eest tasumiseks
8 224
6. MTÜ Spordi- ja Terviseklubile DAO Haabersti linnaosas vastlapäeva ürituse läbiviimiseks 15 672
7. MTÜ Spordi- ja Terviseklubile DAO Haabersti linnaosas projekti "Ma aitan ennast
ja oma last" läbiviimiseks
15 000
8. Toetust Haabersti Spordiklubile Newox Haabersti noorsportlaste osalemiseks Lahti
Rahvusvahelisel Korvpalliturniiril
35 000
9. MTÜ-le Valge Valss Pluss Haabersti linnaosa vähekindlustatud laste osalemiseks
konkursil Väike Kaunitar 2004
6 000
10.MTÜ-le Eesti Noorsooprojekt Haabersti linnaosa koolide noorte osalemiseks
Tallinna õpilasvolikogu töös 2004.a.
3 420
11.Haabersti Linnaosavalitsusele linnafunktsioonide täitmiseks ostetavate tööde ja
teenuste eest tasumiseks
6 485
12.Haabersti Linnaosavalitsusele linnafunktsioonide täitmiseks ostetavate tööde ja
teenuste eest tasumiseks
6 278
13.OÜ-le Rocca al Mare Uisukool rahvusvaheliste iluuisutamisvõistluste Haabersti
Cup III korraldamiseks noortele
8 000
14.Tallinna Kesklinna Spordiklubile VISA Haabersti linnaosas elavate noorte
osalemiseks rahvusvahelisel jäähokiturniiril Vana Toomas
3 000
15.MTÜ-le Kool 21.sajandil Haabersti Luulefestivali "Kevad 2004" korraldamiseks 20 000
16.Võistlustantsuklubile MamboAVS "Tantsuvõistluse Haabersti Kevad 2004" korraldamiseks 3 600
17.Toetuseks Eesti Invaspordi Liidule Haabersti sportlaste osalemiseks Kelguhoki MM-il 10 000
18.Toetuseks Stuudio Sonarele Haabersti linnaosas elavate laste kontsertreisiks Visbysse 7 000
19.MTÜ-le Aitado Klubi Haabersti linnaosa lasteaiaõpetajatele judomängude seminari läbiviimiseks 3 000
20.FIE-le Nikolai Kabanov Koolitants 2004 finaalis osalemise katteks ja Balletitrupi
Edelveiss vastuvõtu kuludeks
13 144
21.Järveotsa Gümnaasiumi Spordiklubile matkapäevade ja Haabersti XII Triatloni läbiviimiseks 6 500
22.Linnafunktsioonide täitmiseks ostetavate tööde ja teenuste eest tasumiseks 4 200
23.FIE Natalja Vassiljevale toetusprojekti "Teater+Lütseum" läbiviimiseks 3 000
24.Haabersti Vaba Aja Keskusele Haabersti sportlaste osalemiskuludeks Haabersti
linnaosa sõpruskommuunis Gladsaxes toimuvatel Taani mängudel
78 800
25.MTÜ-le Integratsiooni Loomingukeskus Almari toetust laste näituse ja kontserdi korraldamiseks 10 000
26.FIE Natalja Vassiljevale toetus projektide St.Peterburi ekskursioon õpilastele ja
õpilaste Hip-Hopi võistluste läbiviimiseks
34 000
27.OÜ-le Rocca al Mare uisukooltoetust Emadepäeva jääetenduse korraldamiseks 11 000
28.Toetus Väike-Õismäe Kk Vilistlastekogule Õpilaskonverentsi"Noored tänapäeval" korraldamiseks 3 820
29.MTÜ-le Raavis IX Memme-Taadi Päevade korraldamiseks 3 000
30.Huvikeskuse Juhtide Kogule HAKK toetust lastekoori Raduga kontsertreisiks Rootsi 15 000
31.Toetus Spordiklubile Julged linnalaagri korraldamiseks 14 000
32.Linnafunktsioonide täitmiseks ostetavate tööde ja teenuste eest tasumiseks 4 200
33.Toetus MTÜ-le Spordi- ja Terviseklubi DUO lastele linnalaagri ja kevadkontserdi korraldamiseks 18 490
34.MTÜ-le GALS toetust lastele linnaalaagri korraldamiseks 28 000
35.Haabersti Vaba Aja Keskusele vabaõhuürituse Haabersti Kevad 2004 läbiviimiseks 76 800
36.Koreograafiaansamblile Kolor toetust kontserdi korraldamiseks 4 000
37.Spordiklubile Budo toetust sportlase Dmitri Teplõhhi lähetamiseks EM-le karates 4 000
38.FIE-le Inna Adam toetust projekti  Ema - oled kallis mulle  läbiviimiseks 1 000
39.Spordiklubile Newox toetust II Rahvusvahelise Noorte Korvpalliturniiri "Haabersti
Kevad 2004" läbiviimiseks
20 000
40.OÜ-le Line BS Erakeeltekool Lingvapark toetust laste linnalaagri läbiviimiseks 87 500
41.Kesklinna Lastekaitse Ühingule toetust linnalaagri korraldamiseks 10 500
42.Linnafunktsioonide täitmiseks ostetavate tööde ja teenuste eest tasumiseks 4 200
43.Haabersti Vaba Aja Keskusele piirkondliku ürituse "Haabersti Jaanituli 2004" läbiviimiseks 82 100
44.Jalgpalliklubile Puuma toetust Haabersti linnaosa sportlaste osalemiseks
rahvusvahelisel jalgpalliturniiril
9 750
45.MTÜ-le Integratsiooni ABC toetust projekti "Minu riik" läbiviimiseks 5 000
46.Linnafunktsioonide täitmiseks ostetavate tööde ja teenuste eest tasumiseks 4 200
47.Linnafunktsioonide täitmiseks ostetavate tööde ja teenuste eest tasumiseks 622
48.MTÜ-le Stamina Spordiklubi toetust Harku järve jooksu läbiviimiseks 10 000
49.Linnafunktsioonide täitmiseks ostetavate tööde ja teenuste eest tasumiseks 4 200
50.Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsile toetust Neljanda Läänemeremaade
Animalistliku Skulptuuri Festivali võitjate autasustamiseks
31 293
51.Linnafunktsioonide täitmiseks ostetavate tööde ja teenuste eest tasumiseks 4 200
52.Haabersti Vaba Aja Keskusele piirkondliku ürituse "Haabersti Sügis 2004" läbiviimiseks 132 190
53.Haabersti Vaba Aja Keskusele vähekindlustatud perede lastele sügis- ja talvelaagrite läbiviimiseks 15 750
54.Linnafunktsioonide täitmiseks ostetavate tööde ja teenuste eest tasumiseks 4 200
55.Haabersti Vaba Aja Keskusele huviringi Värvi ise käivitamiseks 8 500
56.MTÜ-le Spordiklubi Pirita toetust Haabersti linnaosa lasteaedade ühise spordipäeva läbiviimiseks 11 500
57.MTÜ-le Koreograafiaansambel Kolor toetust Mustjõe Gümnaasiumi 40.aastapäeva
ja ansambli Kolor 9. Aastapäeva piduliku kontserdi korraldamiseks
6 000
58.MTÜ-le Lasteekraani Muusikastuudio toetust Haabersti linnaosa lapse Maris Muuli
osalemiseks Koorikonkursil Hispaanias
2 500
59.Haabersti Vaba Aja Keskusele piirkondliku ürituse "Kõikide laste Isadepäev" läbiviimiseks 48 888
60.Linnafunktsioonide täitmiseks ostetavate tööde ja teenuste eest tasumiseks 4 545
61.Linnafunktsioonide täitmiseks ostetavate tööde ja teenuste eest tasumiseks
kvartalisiseste teede remondiks
77 606
62.Haabersti Vaba Aja Keskusele Haabersti linnaosa jõulu- ja aastavahetuse ürituste läbiviimiseks 86 440
63.Haabersti Vaba Aja Keskuse koondamishüvituseks 20 166
64.Haabersti Vaba Aja Keskuse koondamishüvituse sotsiaalmaksuks 6 650
65.Haabersti Vaba Aja Keskuse koondamishüvituse töötuskindlustusmakseks 101
66.Haabersti Vaba Aja Keskuse lähetamiskuludeks 1 365
67.Haabersti linnaosa heakorrakuludeks 50 900
68.Linnafunktsioonide täitmiseks ostetavate tööde ja teenuste eest tasumiseks 4 010
69.Haabersti linnaosa heakorrakuludeks 116 000
70.Äriruumide majandamiskuludeks 21 800
71.Linnafunktsioonide täitmiseks ostetavate tööde ja teenuste eest tasumiseks libedustõrje tegemisel 100 400
72.MTÜ-le Lapsepõlve Akadeemia lastele jõulupeo "jõulu võlureis" korraldamiseks 18 450
73.Arengufondile Junior Achievement toetust Tallinna Õismäe Vene Lütseumi
õpilasfirmade lähetamiseks JA-YE Europe õpilasfirmade laadale Taanis Odenses
17 400
   
Tallinna Kesklinna Valitsus 1 800 923
Kesklinna Valitsuse reservfond 1 800 923
1. OÜ-le  AB KANTSO raskete ilmastikuolude tõttu jõulukaunistuse poolt
purustatud Niguliste muuseum-kontsertsaali katuse- ning harjakivide
vahetuse ja paigaldustööde katteks
23 541
2. OÜ-le Kolimisekspert Tulundusühistu Omaabi vara ümberkolimiskulude katteks 4 189
3. MTÜ-le Tallinna Kodutute Koerte Varjupaik viie koerakuudi ehitamise kulude katteks 12 300
4. MTÜ-le Sally Stuudio äriruumi Uus16/Aia13 2003.a. maamaksu katteks 18 567
5. OÜ-le BREM Vanalinna KH-le äriruumi Uus16/Aia13 (Vanalinna 
Hariduskolleegium) 2003.a. maamaksu katteks
26 566
6. OÜ-le Ukava Consult Harju tänava ääres asuva võrkaia uuendamise kulude katteks 9 676
7. OÜ-le SinuProjekt "Siisikese" lasteaia ruumide avariiohu likvideerimiseks ja
akende vahetamise kulude katteks
90 469
8. OÜ-le SinuProjekt Köleri 8 keldriruumide remondikulude katteks 24 195
9. OÜ-le BREM Kadrioru Kinnisvarahooldus Poska 13 garaazi lammutamise kulude katteks 3 505
10.OÜ-le Värvilised Puhastusteenused Balti jaama tunnelis lõhutud ja varastatud
elektriseadmete taastamiskulude katteks
10 594
11.OÜ-le Pentium Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuses eakatele ja puuetega
inimestele läbiviidava arvutikursuste kulude katteks
65 000
12.Jaan Jaremtsuk-ile Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuses eakatele ja puuetega
 inimestele läbiviidavate arvutikursuste kulude katteks
17 355
13.Endiste Poliitvangide Loode-Eesti Ühingule Eesti Endiste Poliitvangide Liidu
liikmete kokkutulekul osalemise kulude katteks
2 000
14.OÜ-le Tondi Autoteenindus jääpurikate kukkumise tagajärjel purunenud Tarmo
Kalveti sõiduauto remondi kulude katteks
18 663
15.Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühendusele kahekümne sotsiaalkomisjoni liikme
Stockolmi preemiareisi kulude katteks
15 000
16.Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühingule Poska 15 hoone ümbruse kõnnitee
rajamise kulude katteks
94 235
17.OÜ-le Gerberos Ehitus Köleri 8 keldriruumide remondikulude katteks 120 999
18.Vana-turg Vene tn 22 sisehoovi püsipuidust aluslaudise paigaldamiseks 74 163
19.Maneezi/Reimanni tänavate vaheline roheala remondikulude katteks 551 143
20.Kesklinna parkides ja välikohvikutes tasuta internetiühenduse rajamiseks ja loomiseks 11 000
21.AS-le Rekato, OÜ-le Kirkland ja OÜ-le Rapsak Tallinna Sipsiku Lasteaia mänguasjade ostmiseks 15 249
22.OÜ-le Raidkivi A Mart Saare monumendi aluse remonttööde kulude katteks 10 000
23.AS-le Arnold Tallinna Lasteaed Sipsiku mänguväljaku ehitamise kulude katteks 72 948
24.OÜ-le Neofoto esimesse klassi minevate õpilaste kingituste ostmise kulude katteks 18 300
25.MTÜ-le Hereditas vanalinnas Ladina kvartalis toimuva igaaastase rahvusvahelise
festivali TrioLogos IX sessiooni toetuseks
50 000
26.OÜ-le Drammofon Sipsiku lasteaiale laste ohutusvestide ostmiseks 1 800
27.MTÜ-le Disaini- ja Arhitektuurigalerii Arhitektuuribüroo Kosmos Viru väljaku
alternatiivse lahenduse eksponeerimise kulude katteks
30 000
28.AS-le Arnold Tallinna Lasteaiale Sajajalgne mängumaja ostmiseks  31 068
29.MTÜ-le Mustpeade Maja isadepäeva kontserdi ruumide kasutamise kulude katteks 10 244
30.OÜ-le Amira Gruoo Tallinna 5. Lasteaiale vedrukiige ostmiseks 5 900
31.Oü-le XeloInk Huviklubile Raavis muusikakeskuse ostmiseks 4 690
32.OÜ-le Nord Reval Grupp Tallinna Virmalise Lasteaia ruumide remondikulude katteks 226 324
33.Huviklubile Raavis jõuluürituste korraldamise kulude katteks 5 000
34.OÜ-le Pinal kodaniku päeva puhul kingitud raamatu "Eesti Vabariigi põhiseadus" kulude katteks 980
35.MTÜ-le Sonic Vanaisade päeva kontserdi kulude katteks 3 500
36.OÜ-le Ukava Consult Liivalaia 38 Kaasani kiriku piirdeaia taastamise kulude katteks 66 000
37.TPÜ Akadeemilisele Raamatukogule dekoratiivskulptuuri Tuum renoveerimiskulude katteks 10 000
38.Kunstimuuseumile piirkonna vähekindlustatud eakatele inimestele kontserdi korraldamise kuludeks 2 360
39.FIE-le Mati Vaikmaa kesklinna pensionäride jõulukontserdi korraldamise kulude katteks 10 000
40.MTÜ-le Omaabi vanuritele ja vähekindlustatud peredele jõululõunate korraldamise kulude katteks 18 000
41.Eesti Spordiselts Kalev-le Kalevi spordihallis toimuva Kristjan Palusalu
mälestusvõistluse maadluses läbiviimise toetuseks
15 000
42.MTÜ-le Teine Ring kesklinna eakatele peetud loengu "Ealised muutused,
kohanemine ja aktiivse eluhoiaku jätkamise võimalused Kesklinna linnaosas"
kulude katteks
400
   
Kristiine Linnaosa Valitsus 1 160 400
Linnavalitsuse reservfond 103 400
1. Tondi tn 55 ja 57 kinnistute ning linnamaa piiril asuva kahe barakkelamu lammutamiseks 220 070
2. Tondi tn 55 ja 57 kinnistute ning linnamaa piiril asuva kahe barakkelamu
lammutamiseks eraldatud raha osaline tagasisuunamine
-116 670
   
Kristiine LOV reservfond 1 057 000
1. Põhja Politseiprefektuuri Lõuna politseiosakonna politseinike ja abipolitseinike premeerimiseks 16 260
2. Kristiine linnaosa noortevõistkonna bowlingu võistlussarjas osalemise kulude katteks 3 000
3. Infomaterjalide kujundamise ja tõlkekuludeks 10 620
4. Eesti Vabadusvõitlejate Ühenduse liikmetele iseseisvuspäeva ürituse korraldamiseks 4 135
5. Kristiine linnaosa sotsiaalkorterite elanikele ürituste korraldamiseks 7 000
6. Kotka tn 12 asuvale staadionile talispordiväljaku rajamiseks 27 262
7. Infomaterjalide kujundamiseks ja tõlkekuludeks 10 620
8. MTÜ-le Eesti Meestelaulu Selts Revalia poistekoori Prahas toimuvale   
rahvusvahelisele muusikafestivalile sõidu kulude katteks 4 000
9. Kristiine linnaosa elanike ankeetküsitluse läbiviimiseks 10 760
10.Kristiine linnaosavalitsuse haldushoone ruumide jooksvaks remondiks 57 081
11.MTÜ-le Eesti Skautlik Antoni Keskgild 15.tegevusaasta tähistamiseks toimuva ürituse kuludeks 1 000
12.E-sõidukaardi müügipunkti avamisega seotud kuludeks 6 060
13.Infomaterjalide kujundamise ja tõlkekuludeks 11 328
14.Lõuna politseiosakonna politseinike ja abipolitseinike ning liiklusjärelevalve
osakonna töötajate premeerimiseks
21 988
15.Kristiine Kevadlaada korraldamiseks 50 000
16.Kristiine linnaosa eakatele heategevuskontserdi pääsmete ostmiseks 15 000
17.FIE-le Margit Kanter linnaosa noortele peredele beebikooli korraldamiseks 6 800
18.MTÜ-le Huvialaklubi Raavis IX Memme-Taadi päevade korraldamise kulude osaliseks katteks 2 000
19.MTÜ-le P.Kerese Maleklubi noormaletajate rahvusvahelisteks tiitlivõistluseks
ettevalmistamise kulude osaliseks katteks
4 500
20.MTÜ-le Liikumispuuetega Laste Tugiühing noorte kunstipäevade projekti "ANNE-
GIFT-DAR" toetuseks
2 000
21.MTÜ-le Tallinna Politsei Spordiselts politseinike võistkonna Elion Estonian Cup
2004 rattamaratonil osalemise kuludeks
5 000
22.Eakatele elanikele omastehooldajate põhikursuse korraldamiseks  6 000
23.Linnaosa sümboolikaga meenete valmistamiseks 3 560
24.MTÜ-le Tallinna Aianduse ja Mesinduse Selts eakatele aiapidajatele õppereisi korraldamiseks 1 150
25.MTÜ-le Tallinna Spordiselts Kalev XIX koolieelikute spordi- ja võimlemispäeva
"Tere suvi" korraldamise kulude osaliseks katteks
2 000
26.Huvikeskuste Juhtide Kogu HAKK lastekoori Raduga lastekooride konkursile
sõidu kulude osaliseks katteks
4 000
27.MTÜ-le Endiste Poliitvangide Loode Eesti Ühing Eesti endiste poliitvangide
kokkutulekust osavõtu kulude osaliseks katteks
2 000
28.Kristiine linnaosa eakatele elanikele ekskursioonide korraldamiseks 18 400
29.MTÜ-le Lilleküla Güm. Sõbrad kooli staadioni turvalisuse tagamise projekti realiseerimiseks 8 000
30.MTÜ-le Johannes Kotkase Spordiklubi sportlaste õppetreeningkuludeks 8 000
31.Põhja Politseiprefektuuri Lõuna politseiosakonna politseinike ja abipolitseinike premeerimiseks 16 421
32.Sõpruse pst 5 asuva munitsipaalhoone soojussõlme renoveerimiseks 9 350
33.Kristiine linnaosa sümboolikaga meenete valmistamiseks 3 400
34.Põhja Politseiprefektuuri liiklusjärelvalve osakonna töötajate rahaliseks premeerimiseks 5 487
35.Projekti"Kristiine Töömalev 2004" töötasuks 14 760
36.Projekti"Kristiine Töömalev 2004" sotsiaalmaksuks 4 870
37.Projekti"Kristiine Töömalev 2004" töötuskindlustusmaksuks 74
38. Kristiine Sügislaada korraldamiseks 50 000
39.Lastemänguväljaku piirde paigaldamiseks 16 000
40.Sotsiaalkorterite elanikele ürituste korraldamiseks 15 200
41.Kristiine linnaosa eakatele elanikele ekskursiooni korraldamiseks 25 080
42.MTÜ-le Korvpalliklubi Kalevi Pojad Joann Lõssovi V Memoriaalturniiri korraldamiseks 3 000
43.Radioaktiivse kiirguse indikaatori soetamiseks 3 717
44.MTÜ-le Siili Palliklubi Märt Sepiku XII Memoriaalturniiri korraldamiseks 5 000
45.MTÜ-le Tallinna Spordiselts Kalev koolieelikute spordi- ja võimlemispäeva "Tere
sügis" korraldamise kulude katteks
1 000
46.MTÜ-le Noorteleht projekti "Videoküsitlus internetis 2004/05 Tallinn" läbiviimiseks 3 495
47.MTÜ-le Nõmme Spordiklubi rahvusvahelise lauatenniseturniiri Nõmme
International GP korraldamiseks
6 000
48.Kristiine Sügislaada korraldamiskulude katteks 1 888
49.Põhja Politseiprefektuuri Lõuna politseiosakonna politseinike ja abipolitseinike premeerimiseks 19 158
50.Linnaosa ajalehe Kristiine Leht toimetamise kuludeks 117 306
51.Kristiine linnaosavalitsuse haldushoone ruumide remondiks 3 350
52.Kristiine linnaosavalitsuse haldushoonele uksesiltide valmistamiseks 5 098
53.Kristiine linnaosa eakatele elanikele helkurite kinkimiseks 5 705
54.Kristiine linnaosa sümboolokaga seinakalendrite valmistamiseks 5 250
55.MTÜ-le Eesti Spordiselts Kalev Kristjan Palusalu mälestusvõistluste korraldamise
kulude osaliseks katteks
3 000
56.MTÜ-le Caritas Eesti Kristiine linnaosa trikiratturitele sisesaali rajamise projekti realiseerimiseks 25 000
57.Põhja Politseiprefektuuri Lõuna politseiosakonna politseinike ja abipolitseinike premeerimiseks 16 421
58.Üleantava kuluinventari soetamiseks 85 000
59.Kristiine linnaosa noortele bowlingu- ja piljarditurniiri korraldamiseks 9 575
60.Koondamishüvituse maksmiseks 101 785
61.Koondamishüvituse sotsiaalmaksuks 33 589
62.Koondamishüvituse töötuskindlustusemakseks 509
63.Tulika 33b asuva haldushoone sissepääsule kaldtee ehitamise kuludeks 30 752
64.Kotka 12-H asuva linnaosavalitsuse rendipinna küttekuludeks 81 236
   
Lasnamäe Linnaosa Valitsus 3 716 867
Lasnamäe LOV reservfond 3 716 867
1. Pae 19 hoone remondikuludeks 73 441
2. Pae 19 hoone sotsiaalhoolekande osakonna käsutuses olevate ruumide remondikuludeks 261 189
3. Lasnamäe Spordikompleksi hoone remondikulude katteks 363 887
4. E-sõidukaartide müügiks vajalike tingimuste loomiseks 75 062
5. Heakorrakuu raames planeeritud tööde finantseerimiseks 943 035
6. Rahvusvahelise õpilasvahetuse projekti osaliseks toetamiseks 100 000
7. Politseiametnike premeerimiseks 25 200
8. Killustiku 16 hoone ühe osa kohandamiseks konstaablipunktiks 109 234
9. Elamus Pae 23a pommiplahvatuse tagajärjel tekkinud kahju osaliseks katmiseks 86 062
10.Jaaniõhtu korraldamiseks 200 000
11.Politseiametnike premeerimiseks 22 500
12.Elamu Kivimurru 24 põlengu tagajärjel tekkinud kahju osaliseks katmiseks 201 382
13."Kaasaegse tantsu meistriklassi" läbiviimise osaliseks toetamiseks 25 000
14.Lasnamäe noormaletajate osalemiseks maailmameistrivõistlustel 15 000
15.Jõuludekoratsioonide tarnimiseks ja paigaldamiseks 350 000
16.Vanurite päeva ürituse tähistamiseks 23 993
17.Bussiootepaviljonide ehitamiseks 404 025
18.Kultuurialase mittetulundustegevuse toetamiseks 15 000
19.Spordialase mittetulundustegevuse toetamiseks 8 000
20.Politseinike premeerimiseks 28 200
21.Narva mnt 142 maatükil asuva peremehetu vara lammutus- ja maa-ala korrastustöödeks 185 437
22.Kultuurialase mittetulundustegevuse toetamiseks 10 000
23.Spordialase mittetulundustegevuse toetamiseks 5 000
24.Kultuurialase mittetulundustegevuse toetamiseks 10 000
25.Koondamishüvituse maksmiseks 132 000
26.Koondamishüvituse sotsiaalmaksuks 43 560
27.Koondamishüvituse töötuskindlustusemakseks 660
   
Mustamäe Linnaosa Valitsus 2 496 000
Linnavalitsuse reservfond 562 000
1. Tallinna Linnavalitsuse ja Rootsi Riikliku Tööstuse ja tehnilise Arengu Ameti vahel
sõlmitud laenulepingust tulenevate kohustuste täitmiseks
562 000
   
Mustamäe LOV reservfond 1 934 000
1. Mustamäe Sotsiaalhoolekande osakonnale ürituste korraldamiseks 2 296
2. Mustamäe linnaosa administratiivhoone jooksva remondi kulude katteks 60 000
3. MTÜ-le Eesti Noorsooprojekt Mustamäe linnaosa kooliõpilaste osavõtu
kindlustamiseks Tallinna Õpilasvolikogu tegevuses
5 700
4. Kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tasuks 10 000
5. Munitsipaalomandis olevate ühiselamute valvekuludeks 336 000
6. Istepinkide ostmiseks ja paigaldamiseks Mustamäe linnaosa peamagistraalide kõnniteede äärde 50 000
7. Sotsiaalhoolekande osakonna töötajate nakkushaiguste kontrolliks 16 200
8. Mustamäe LOV-i Tammsaare tee hoone katuse remondiks 120 000
9. Lasteaedade üldlaulupeo "Karjapoiss on kuningas" läbiviimiseks 7 300
10.Mustamäe koolide võimlemis- ja tantsupeo korraldamiseks 10 000
11.Tallinna 32 Kk sihtasutuse lastekoori premeerimiseks 12 000
12.OÜ-le Rocca al Mare Uisukool "Emadepäeva jääetendus" korraldamiseks 11 000
13.MTÜ-le TTÜ Üliõpilasesindus välikorvpalliväljaku rajamiseks 10 000
14.Koondamishüvituse maksmiseks 43 000
15.Koondamishüvituse sotsiaalmaksuks 14 200
16.Koondamishüvituse töötuskindlustusemakseks 300
17.Mustamäe Sotsiaalkeskuse renoveerimiseks 61 500
18.Apellatsioonikaebuse riigilõivu maksmiseks 26 000
19.Mustamäel Perepäeva läbiviimiseks 3 000
20.Mustamäel OÜ Kulturgi projekti Mardikoda korraldamiseks 15 000
21.Vahendid projekti Mustamäe Sügis auhinnafondi toetuseks 15 000
22.Mustamäel ürituste Jõulude ootel toetamiseks 21 000
23.Jõuluürituste korraldamiseks vähekindlustatud perede lastele 15 500
24.Projekti Minu Kodupaik Mustamäe läbiviimiseks 17 500
25.Mustamäe linnaosa koolide vahelise spartakiaadi toetamiseks 8 000
26.TIIT SOKU KORVPALLIKOOLILE August Soku mälestuseks korvpalliturniiri korraldamiseks 10 000
27.MTÜ-le VAT Teater 2-päevalise lastefestivali LASTE ASI 2004 korraldamiseks 20 000
28.Sütiste tee 32 asuvas hoones küttesüsteemi remonditööde teostamiseks 35 200
29.Sõpruse pst 186 B raamatukogu katuse remondi teostamiseks 90 200
30.MTÜ-le Aktiivne Vaba Aeg Mustamäe linnaosa noortele ja elanikele suunatud
huvipakkuvate projektide teostamiseks ning vaba aja veetmise korraldamiseks
30 000
31.MTÜ-le Lasteekraani Muusikastuudio toetamaks osavõttu koorikonkursist Hispaanias 1 400
32.MTÜ-le Eesti Noorsooprojekt projekti "Mustamäe koolide arenguprogramm" toetamiseks 10 000
33.Spordiklubile "Sinimäe" TSG XXIV võimlemise lahtiste meistrivõistluste toetamiseks 5 000
34.AS-le Mustamäe Haljkastus graniitkillustiku ostmiseks 87 750
35.Kohtukulude tasumiseks 23 816
36.Kodutute varjupaiga Akadeemia tee 34 sisustamiseks 99 728
37.Projekti "Mustamäe Korrakaitsekeskus" toetamiseks 60 000
38.Mustamäe VI mikrorajooni kõnniteede ehituseks 570 410
   
Nõmme Linnaosa Valitsus 1 821 000
Nõmme LOV reservfond 1 821 000
1. Raudtee 97A asuva lastemängujaama ülalpidamiskuludeks 203 995
2. Nõmme lasteaedadele kingitavate kustutustekkide eest tasumiseks 4 940
3. Nõmme Gümnaasiumile 75. aastapäeva puhul kingitava raadiosõlme eest tasumiseks 14 735
4. Nõmme parimate politseinikele kingitava mappide eest tasumiseks 2 875
5. Eesti Vabadussõja veterani Ants Ilusa toetuseks 1 000
6. OÜ Safety-le Nõmme lasteaedadele korraldatava tuleohutusalase koolituse eest tasumiseks 4 500
7. L.Lõhmuse raamatu "Nõmme kodanik ja tema saatus. 50 20.sajandi esimese
poole väljapaistvat nõmmelast" kirjastamiskulude katteks
31 899
8. Nõmme lasteaedade töötajatele korraldatud esmaabi kursuse eest tasumiseks 9 675
9. MTÜ-le Eesti Muinsuskaitse Selts telesaaterarja"Muinasteevee" Nõmme aedadest
tehtava saate "Ajalooline iluaed" kulude katteks 
10 000
10.Eesti Päevaleht Tallinn eriväljaandmise kulude katteks 15 340
11.Koguperepäeva "Kodupaik turvaliseks" korraldamise kulude katteks 10 000
12.Hiiu Staadioni lipumastide paigaldamise kulude katteks 12 565
13.Anne Kasemaa toetuseks seoses tema 101.sünnipäevaga 1 000
14.Raamatu "Nõmme koolilood" kirjastamiskulude katteks 31 203
15.AS-le Falck Eesti poolt osutatava jalgrataste parkimise teenuse eest tasumiseks 98 908
16.Nõmme Noortemaja kiirusautomudelite ringraja elektritööde eest tasumiseks 7 367
17.Nõmme Kevad 2004 ürituste korraldamise kulude katteks 92 717
18.MTÜ-le Lival Sport sportmängude korraldamiseks Jaanipäeva üritustel 10 000
19.Kooli kiituse ja medaliga lõpetajatele raamatute kinkimiseks 6 441
20.Jalgrattahoidjate eest tasumiseks 3 304
21.Suitsudetektorite ostmiseks 1 493
22.Lasteaia "Hellik" kõnnitee ehitustööde eest tasumiseks 20 678
23.Lastemänguväljakute elementide eest tasumiseks 19 400
24.Pääsküla raba põlenguala metsateede ja kraavide osaliste koristustööde eest tasumiseks 22 700
25.MTÜ-le Valdeku Arengukeskus lastelaagri korraldamiseks 12 549
26.Mikk Madissoni sõidukulude katteks Euroopa Noorte Teatrikohtumisele Austrias 1 000
27.Lasteaia Kraavikrõll piirdeaia osalise paigaldamise eest tasumiseks 19 579
28.MTÜ-le EVTÜ Nõmme piirkonna vabadusvõitlejate bussisõidu kulude katteks
kindral Laidoneri mälestussamba avamisele Viljandis
2 500
29.Plakatite "Hoia oma vara!" eest tasumiseks 8 142
30.Pääsküla raba põlenguala metsateede ja kraavide  koristustööde II etapi eest tasumiseks 72 790
31.Endiste Poliitvangide Ühenduse Nõmme grupi liikmete bussisõidu eest
tasumiseks kokkutulekule  Viljandisse
2 221
32.Tenniseturniiride karikate eest tasumiseks 2 990
33.Horre Zeigeri BigBandile juubeliks kingitavate noodipultide eest tasumiseks 2 124
34.Rändteatri kahe etenduse eest tasumiseks 23 600
35.Pääsküla raba põlenguala metsateede ja kraavide  koristustööde III etapi eest tasumiseks 38 712
36.MTÜ-le Eesti Automudelispordi klubi maailmameistrite premeerimiseks 20 000
37.Koolitee alustajatele raamatute kinkimiseks 23 329
38.MTÜ-le Nõmme Jazz rahvusvahelise festivali Nõmme Jazz korraldamise kulude katteks 30 000
39.MTÜ-le Nõmme Suusaklubi rahvusvahelise suusahüppe ja kahevõistluse Nõmme
Sügis korraldamise kulude katteks
12 120
40.AS-le Rihti Projekt Vabaduse parki monoliitbetoonist laululava rajamise eest tasumiseks 87 158
41.Ants Ilusale 103.sünnipäeva puhul 1 000
42.MTÜ-le Eesti Metsaselts Pääsküla raba looduse õpperaja projekti eest tasumiseks 29 800
43.MTÜ-le Elamussport Pihlaka tänav 12 rajatava skate pargi eest tasumiseks 197 060
44.OÜ-le Airola Seiklused Nõmme Spordikeskuse territooriumile rajatava seiklusraja eest tasumiseks 91 295
45.OÜ-le Schelde Sport Pääsküla Gümnaasiumi võimla radiaatorite katete ehitus- ja
paigaldustööde eest tasumiseks
29 500
46.AS-le Rihti Projekt Pääsküla Gümnaasiumi poiste duši- ja riietusruumide remondi eest tasumiseks 135 700
47.AS-le Teede REV-2 Rahumäel puuetega laste mängujaama juurde rajatava parklaeest tasumiseks 52 003
48.OÜ-le K-Kate Nõmme Tennisekeskuse halli katuse remondi eest tasumiseks 109 011
49.Piiri lasteaia kõrvalhoone lammutustööde eest tasumiseks 32 922
50.Kivimäe Põhikoolile kingitava paljundusmasina ja tulekustutite eest tasumiseks 19 200
51.Nõmme naabrivalve sektoritele jagatavate suitsudetektorite eest tasumiseks 51 755
52.Nõmme Põhikoolile kingitavate rahvariiete eest tasumiseks 16 500
53.Liidia Sillarile 101. Sünnipäeva puhul 1 000
54.Gripi ennetuse projekti kulude katteks 12 975
55.Arthur-Aleksander Saadile 102.sünnipäeva puhul 1 000
56.Karl Karlsonile 103.sünnipäeva puhul 1 000
57.OÜ-le Airola Seiklused Nõmme Spordikeskuse territooriumile rajatava
seiklusraja eest tasumiseks reservfondi tagasi suunamine
-91 295
58.OÜ-le Päikesetants beebikooli oktoobrikuus läbiviidud võimlemis- ja ujumistundide eest tasumiseks 4 930
59.Nõmmele paigaldatava jõulumajakese eest tasumiseks 11 187
60.Pärnu mnt 288B asuva lastemängujaama tegevuskulude katteks 45 216
61.Nõmmele paigaldatava jõulumajakese eest tasumiseks 11 789
62.Lasteaia "Hellik" mängumaja eest tasumiseks 7 127
63.Beebikooli novembri- ja detsembrikuus läbiviidud võimlemis- ja ujumistundide eest tasumiseks 15 930
64.Hädaabitööde töötasu 26793
65.Hädaabitööde sotsiaalmaks 8843
66.Hädaabitööde töötuskindlustusmakse 134
67.Meenete Nõmme Aasta Tegu ja Nõmme Aasta Tegija eest tasumiseks 3076
   
Pirita Linnaosa Valitsus 1 048 000
Linnavalitsuse reservfond 210 000
1. Euroopa Ühenduse Interreg IIIC algatatud RiverLinks projekti raames toimuva
rahvusvahelise konverentsi läbiviimioseks
210 000
   
Pirita LOV reservfond 838 000
1. Pirita Palliklubile Pirita linnaosas 2004.a. esimesel poolaastal toimuvate noorte
spordiprojektide läbiviimise korraldamisega seotud kulude katteks
50 000
2. Pirita Mjandusgümnaasiumile õppematerjalide ostmisega seotud kulude katteks 8 000
3. Eesti Mootorispordi- ja Turismiklubile Kalev XLIII Kalevi mootorrataste suursõidu
korraldamisega seotud kulude katteks
50 000
4. Spordiklubile EDUR 21.rahvusvahelise Tallinna ralli korraldamisega seotud kulude katteks 50 000
5. FIE Mykola Shvetsile Tallinna Lauluväljakul toimuva ürituse Vastlapäev-
Maslennitsa korraldamisega seotud kuludeks
30 000
6. Jõusaali sisustuse ostmiseks Pirita Majandusgümnaasiumile 30 000
7. Merivälja tee 24 kabinet nr 21 sadevete poolt tekitatud kahjustuste
likvideerimiseks koos kabineti taastuse, torustiku vahetuse ja
katusekonstruktsiooni parandusega
95 000
8. Elektrooniliste sõidukaartide müügi korraldamisega seotud kulude katteks 20 000
9. Merivälja tee 24 kabinet 21 sadevete poolt tekitatud kahjustuste
likvideerimise käigus ilmnenud täiendavate kahjustuste likvideerimisega
seotud kulutuste katteks
18 000
10.Pirita Kochi kabeli sisustuse ostmisega seotud kulude katteks 25 000
11.Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Piiskoplikule Toomkogudusele
2004.a.Pirita linnaosa teostatava diakooniatööga seotud kulude katteks
20 000
12.Pirita linnaosa arengu kohta videoarhiivi valmistamisega seotud kulude katteks 35 000
13.MTÜ-le Pirita Südameliit Pirital toimuva Tervisepäeva korraldamisega seotud kulude katteks 8 000
14.MTÜ-le Rahvajooksu Klubi SL Õhtulehe XXII Rahvajooksu korraldamisega seotud kulude katteks 50 000
15.Pirita rannas toimuva rannahooaja avamise ürituse korraldamisega seotud kulude katteks 27 000
16.Merivälja tee 24 rendiruumide ja keskkütte süsteemi taastamiseks 75 000
17.Erki Kivinuki premeerimiseks silmapaistva panuse eest Pirita linnaosa
sporditegevuse arendamisse
7 500
18.Kose noortekeskuse sisustuse ostmisega seotud kulude katteks 20 000
19. Pirita Majandusgümnaasiumi delegatsiooni Oberhausenis toimuval
rahvusvahelisel noorteüritusel osalemisega seotud kulude osaliseks
katteks
20 000
20.Spordiklubile Pirita Valtus 50-le parimale õpilasele sportliku judo suvelaagri
korraldamisega seotud kulude katteks   
30 000
21.Spordiklubile Pirita Laiusel Pirita parimatele õpilastele sportliku kergejõustiku
suvelaagri korraldamisega seotud kulude katteks
10 000
22.Spordiklubile Pirita Valtus Pirita parimatele õpilastele sportliku suvelaagri
korraldamisega seotud kulude katteks
10 000
23.Hiie Taela kasuks välja mõistetud kohtukuludeks ja Tallinna ning Harjumaa
kohtutäituri Urmas Tärno kohtutäituri tasuks ning täitekuludeks
11 094
24.Eesti Spordiseltsile Kalev Tallinnas Kalevi spordihallis toimuvate Kristjan Palusalu
mälestusvõistluste korraldamisega seotud kulude katteks
3 000
25.MTÜ-le Lasteekraani Muusikastuudio toetust Pirita linnaosa laste Tuuli Elstroki,
Mirjam Puuri ja Gerda Saarna osalemiseks koorikonkursil Hispaanias
4 500
26.Junior Achievementi Arengufondile Tallinnas toimuva rahvusvahelise
õpilaskonverentsi läbiviimisega seotud kulude katteks
3 000
27.Mähe Vaba Aja Keskusele erakorralise remondiga seotud kulude osaliseks katteks 12 000
28.Spordiklubile Pirita naiskonna "Pirita" ülevabariigilisel Elioni Rahvaliiga
võrkpalliturniiril osalemise korraldamisega seotud kulude katteks 
10 000
29.Pirita LOV-i haldushoone Merivälja tee 24 keskküttesüsteemi avarii tagajärjel
tekkinud kahjustuse likvideerimise kulude katteks
63 240
30.Pirita linnaosa isadepäeva ürituse korraldamisega seotud kulude katteks 21 000
31.Suusavarustuse ostmiseks seotud kulude katteks 21 666
   
Põhja-Tallinna Valitsus 2 166 351
Linnavalitsuse reservfond 169 000
1. Põhja-Tallinna Valitsusele personalikuludeks 169 000
   
Põhja-Tallinna reservfond 1 997 351
1. Põhja-Tallinna linnaosa elanikele iseseisvuspäeva tähistamise piduliku õhtu korraldamiseks 35 000
2. Põhja-Tallinna linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna arhiivi korrastustööde eest tasumiseks 18 200
3. Põhja-Tallinna linnaosa valitsuse töötajate tervise kontrolli kulude katteks 24 800
4. Televiisori soetamiseks kinkimiseks lasteaiale Mesipuu 6 000
5. Põhja-Tallinna linnaosa kultuuripärandit tutvustava brošüüri väljaandmise kulude katteks 30 000
6. Põhja-Tallinna territooriumil paiknevate raudteeinfrastruktuuri ja sadamate
keskkonnaohtlikkuse vähendamise meetmete kava koostamise kulude
katteks
99 946
7. Projekti "Stroomi supelranna ettevalmistamine SINILIPU taotlemiseks" kulude katteks 30 000
8. Pelgulinna Seltsi kütte eest tasumiseks 2 500
9. Tallinna Kalju Baptistikogudusele mälestustahvli avamiseks ning laste- ja muusikatöö
arendamiseks
25 000
10.OÜ-e Kalamaja Perearstid uue varustuse soetamiseks 30 000
11.Linnalaagrite korraldamise kulude katteks 200 000
12.Laserprinteri soetamiseks Ehte Gümnaasiumile kinkimiseks sesoses kooli 40 aastapäevaga 3 000
13.Jahtlaeva Kalev kulude katteks 67 200
14.Tallinna tuletõrjeühingule tuletõrjespordi võistluse korraldamiseks ja võistlustel
osalemiseks ning tuletõrje muude kulude katteks
20 000
15.Kontserdi "Meie tallinlased" piletite ostmiseks Põhja-Tallinna linnaosa elanikele 45 000
16.ID kaardiga seoses transpordipiletite müügi korraldamise ja sularaha
opereerimisega seotud kulude katteks
7 550
17.Rannahooaja avamise suurürituste ja jaaniõhtu läbiviimiseks Stroomi rannas kulude katteks 100 000
18. Stroomi Arenduse OÜ Stroomi rannakompleksi veebikaamera soetamise kulude katteks 29 500
19.Munitsipaalhoone Stroomi rannahoone remondi kulude katteks 150 000
20.Põhja-Politseiosakonna liiklusjärelvalve osakonna kolme politseiniku premeerimiseks 6 000
21.Põhja-Tallinna linnaosa abiturientide 2004.aasta balli korraldamise kulude katteks 25 000
22.MTÜ-le Jalgpalliklubi Dünamo Sõle Gümnaasiumi jalgpalliväljaku korrastamis-
ja hooldustöödeks ja Eesti Meistrivõistluste I liiga mängude läbiviimiseks
30 000
23.MTÜ-le Kirja Nova noorte muusikafestivali "Aastatuhat ilma narkootikumideta"
läbiviimise kulude katteks
10 000
24.MTÜ-le Kortree spordiklubi Otepää Looduspargi ettekirjutuse täitmiseks ning
amortiseerunud suusatõstuki likvideerimiseks Piiri spordibaasis
22 000
25.Halastuse Misjonäride Ordule Eestis ühistranspordi piletite ostmiseks Tallinnas
töötavatele õdedele 
5 000
26.Õpilasmaleva Põhja-Tallinna rühma tööde kulude katteks 22 500
27.Õpilasmaleva Põhja-Tallinna rühma täiendavate kulude katteks 5 000
28.Põhja-Politseiprefektuuri tublimate liiklus- ja noorsoopolitseinike premeerimiseks 6 000
29.Põhja-Tallinna Valitsuse ja koostööpartneri Soome sõpruslinnast Kotkast
kasuperede ühislaagri läbiviimise kulude katteks Piiri Spordibaasis
16 700
30.Taasiseseisvumispäeva ürituste läbiviimise kulude katteks 70 000
31.Kari Gümnaasiumile õppevahendite ja spordiinventari soetamiseks 13 600
32.Tallinna Kunstigümnaasiumile ja Karjamaa Gümnaasiumile juubelite puhul kingituste ostmiseks 30 000
33.Põhja-Tallinna lasteaedade juubeliteks kingituste ostmiseks 20 000
34.Tallinna Kunstigümnaasimi remondijärgsete puhastustööde eest tasumiseks 40 000
35.Lammutustööde kulude katteks 200 000
36.Kopli Ametikoolile grafoprojektori kinkimiseks kooli avamise puhul 5 000
37.Põhja-Tallinna koolide õpetajate austamisõhtu korraldamiseks õpetajatepäeva
puhul Rahvusooper Estonia Talveaaias
25 000
38.Põhja-Tallinna Valitsuse raamatupidamise osakonna reorganiseerimiseks inventar 60 000
39.Põhja-Tallinna Valitsuse raamatupidamise osakonna reorganiseerimiseks ifotehnoloogia 25 000
40.Lammutustööde kulude katteks 210 000
41.Skulptuuride näituse ja jõuluürituste läbiviimiseks Põhja-Tallinna linnaosas 87 000
42.Põhja-Tallinna karikavõistluste lauatennises, sportaeroobikas ja noorte
korvpallipäeva läbiviimise kulude katteks
15 000
43.Konkursi "Kaunis Kodu Põhja-Tallinnas" võitjate autasustamiseks 30 000
44.Põhja-Tallinna Infovoldiku väljaandmise kulude katteks 53 000
45.MTÜ-le Pelgulinna Selts Projekti Vabatahtlike tugiisikute töö üksi elavate erineva
puude ja liikumisvaegusega vanuritega
19 150
46.Põhja-Tallinna munitsipaalmajade avaürituste läbiviimise kulude katteks 10 000
47.Põhja-Tallinna infovoldiku väljaandmise kulude katteks suunatud kulude tagasisuunamine reservfondi -53 000
48.Lammutustööde kulude katteks 50 000
49.MTÜ-le Pelgulinna Selts Kalamaja ja Pelgulinna korteriühistute, ühisuste
ja seltsingute koostööprojekti arendamise kulude katteks 
5 000
50.Lammutustööde kulude katteks suunatud reservfondi tagasisuunamine -210 000
51.Põhja-Tallinna linnaosa heakorratöödeks 210 000
52.Paljassaare Sotsiaalmaja raamatupidaja koondamishüvitus 6 917
53.Koondamishüvituse sotsiaalmaks 2 283
54.Koondamishüvituse töötuskindlustusmakse 35
55.Halastuse Misjonäride Ordule nunnadele sõidupiletite ostmiseks 1 470
   
   
Kokku Tallinna reservfondi suunamine  40 968 125
   

Viimati muudetud: 16.01.2008