Ühistranspordi ootekodade korrashoiu ehitus- ja remonttööd

HANKEKUULUTUSE VORM  
Andmed mis tuleb veebis või ajalehes avaldadaHankekuulutus

Hankekuulutuse avaldamise kuupäev

13.03.2008

Riigihanke nimetus

Ühistranspordi ootekodade korrashoiu ehitus- ja remonttööd.

Riigihanke lühiiseloomustus

 

Riigihanke objektiks on Tallinna Transpordiameti halduses olevad 156 ühistranspordipeatuses paikneva ootekoja ehitustöövõtt, mis sisaldab erinevatest materjalidest erineva konstruktsiooniga ja erinevate mõõtudega ootekodade korrashoiu ehitustöid: katuste renoveerimist,  kandevseinte krohvimistõid,  lammutamistöid,  raudbetoonaluste rajamist, seinte taastamist, värvimist, klaasimist vastavalt vajadusele ja abitööde (eritöid) ning muude ehitusremonditööde teostamist kuni kogu töö üleandmiseni. Klaasseintega ootekodasid on 78, metallseintega on 51, kiviseintega ootekodasid on 13 ja puitseintega ootekodasid on 14. Tasumine toimub etapiliselt vastavalt kuu lõpus esitatud kaetud tööde aktidele, mille alusel loetakse töö lõpetatuks. Ehitustöö teostamise tähtaeg on 07.04.2008 a.  kuni  31.12 2008.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

13.03.2008

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

19.03.2008

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Pakkuja kinnituses riigihankes osalemiseks on nõutavad andmed :

1)      Pakkuja nimi (jur.isik)

2)      Registrikood

3)      Aadress

4)      Kontaktisik ja tema andmed

5)      Telefon

6)      Elektronposti aadress

7)      Faks

8)      Kodulehekülje aadress (kui on olemas)

9)      Pangakonto number

10) Panga nimi

Vastutav isik, kellele osalemistaotlus esitada

Peaspetsialist Madis Mikson tel 640 4536 e-post madis.mikson@tallinnlv.ee

  
Viimati muudetud: 07.01.2009