Ühistranspordi ootekodade korrashoiu, ehitus- ja remonttööde teostamine

   

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

30.12.2008

Riigihanke nimetus

Ühistranspordi ootekodade korrashoiu, ehitus- ja remonttööde teostamine

Riigihanke lühiiseloomustus

Riigihanke objektiks on Tallinna Transpordiameti halduses olevad 162  ühistranspordipeatustes paiknevate ootepaviljonide ehitustöövõtt, mis sisaldab erinevatest materjalidest erineva konstruktsiooniga ja erinevate mõõtudega ootepaviljonide korrashoiu, ehitus-ja remonditööde teostamist 15.01.2009. kuni 31.12.2009

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

30.12.2008

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

06.01.2009

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed, info, kuhu hankija peab riigihanke kutse saatma (e-post, aadress, faks)

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

Peaspetsialist Madis Mikson tel. 640 4536, e-post: madis.mikson@tallinnlv.ee

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 07.01.2009