Ühistranspordipeatustesse paigaldatud ühissõidukite sõiduplaanide ja sõiduplaanide aluste hooldus, vahetus ja taastamine

 

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

30.12.2008

Riigihanke nimetus

Ühistranspordipeatustesse paigaldatud ühissõidukite sõiduplaanide ja sõiduplaanide aluste hooldus, vahetus ja taastamine

Riigihanke lühiiseloomustus

 

Riigihanke esemeks on 780-sse ühistranspordipeatustesse paigaldatud ühissõidukite sõiduplaanide ja sõiduplaanide aluste hooldus-, vahetus- ja taastustööde tellimine. Hankelepingu kestvus 15. jaanuar 2009.a kuni 31. detsember 2009.a.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

 

Eduka pakkumuse valiku aluseks on tööde maksumuste madalaimad hinnad.

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

30.12.2008

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

06.01.2009

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

 

Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed, info, kuhu hankija peab riigihanke kutse saatma (e-post, aadress, faks)

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

Sõitjateveo osakonna juhtivspetsialist, toivo.hallikmae@tallinnlv.ee, tel 640 4620, faks 640 4337

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 07.01.2009