Ühistranspordipeatustesse paigaldatud ühissõidukite sõiduplaanide ja sõiduplaanide aluste hooldus, vahetus ja taastamine

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

17.11.2009

Riigihanke lühiiseloomustus

 

Riigihanke esemeks on 860-sse ühistranspordipeatustesse paigaldatud ühissõidukite sõiduplaanide ja sõiduplaanide aluste hooldus-, vahetus- ja taastustööde tellimine. Hankelepingu kestvus 01. jaanuar 2010.a kuni 31. detsember 2010.a.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

 

Eduka pakkumuse valiku aluseks on tööde maksumuste madalaimad hinnad.

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

18.11.2009

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

30.11.2009

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

 

Pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa äriregistris või Eesti äriregistriga analoogses registris. Pakkuja poolt koostatud ja esitatud kinnitused, tõendused ja muud dokumendid peavad olema varustatud Pakkuja rekvisiitidega ja allkirjastatud.

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

Sõitjateveo osakonna juhtivspetsialist, toivo.hallikmae@tallinnlv.ee, tel 640 4620, faks 640 4337

 

 

 

 

Viimati muudetud: 17.11.2009