GeniUS mudeli rakendamise seminar (27.03)

27. märtsil 2015 korraldas Tallinna Haridusamet Euroopa Liidu URBACT II projekti „GeniUS mudeli rakendamine haridusasutuste arendamisel“ raames koolitusseminari, kus tutvustati projekti tulemusi ning õpiti avatud innovatsiooni põhimõtete rakendamisest hariduses.