Tallinna koolide kriisimeeskondade õppus (16.06)

Tallinna Haridusamet korraldas koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga 16. juunil 2015 pealinna koolidele kriisolukordade lahendamise õppuse. Kriisiõppust juhtis politsei, oma erivarustust ja valmisolekut kriisolukordadeks tutvustasid kiirreageerijad. Õppuse esimeses grupis osales viis kooli.