2004. aatal Tallinnas parimini restaureeritud vanad majad

Tallinna kultuuriväärtuste amet premeeris 2004 aatal Tallinnas parimini restaureeitud majade omanikke