Mõõdistatud uksed, varikatused ja fassaadidetailid

Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilased on koostöös Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga mõõdistanud erinevaid uksi, varikatuseid jm detaile. Joonistele lisaks oleme koostanud tabeli, milles on märgitud hoone aadress, ehitusaeg ja arhitekt ning mõõdistatud detaili nimetus. Nii on lihtsam otsida sobivast ajastust detaili jooniseid. Joonised asuvad Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arhiivis ja neid saab tasuta kasutada, juhul kui algupärane detail on väljavahetatud või kui koostate ehitusprojekti vms.
Tabeli leiad siit