Lauluväljaku arendamise lepingu allakirjutamine

Tallinna Päeval sõlmisid Tallinn ja Vabariigi Valitsus koostööleppe, millega võetakse vastastikune kohustus Tallinna lauluväljaku põhjalikuks kaasajastamiseks.

Koostööleppele kirjutasid alla Tallinna linnapea Jüri Ratas ja kultuuriminister Raivo Palmaru.

Kokkuleppe kohaselt viiakse lauluväljaku peahoonekompleks, lauluväljakul asuvad hooned ja rajatised ning lauluväljaku pargi kommunikatsioonid ja haljastus aastaks 2009 tänapäevasele tasemele. Eesmärgi saavutamiseks kohustuvad osapooled taotlema kumbki kokku 60 miljoni krooni eraldamist 2007.-2009. aasta linna- ja riigieelarvest.