Preemiamajad

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet tunnustab iga aasta kultuuripärandit hindavaid omanikke, arhitekte ja ehitajaid, kelle ühise töö tulemusena lisandub linnapilti igal aastal kaunilt restaureeritud maju.
Galeriisse on lisatud fotod 2012. aasta preemiamajadest. Eraldi kaustades on varasemate aastate preemiamajade fotod.