Konkursi „Lindakivi talent“ galakontsert ja auhinnatseremoonia

Kultuurikeskuses Lindakivi toimus konkursi „Lindakivi talent“ laulu- ja tantsukollektiivide galakontsert ja auhinnatseremoonia.