Lastekaitse päev Harku järve ääres

Lapsed matkasid Harku järve äärde, kus liikumisõpetaja Ingrid viis läbi teatevõistlused ja õppealajuhataja Sirje õuesõppemängud.