Üle-eestiline IKT konverents "Kooli uus õppetava" (22.10)

Tallinna Haridusamet, eKool, Tallinna Reaalkool ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) korraldasid taas traditsioonilise IKT sügiskonverentsi. Üle-eestiline konverents „Kooli uus õppetava – tehnoloogia ja õpetamine“ toimus 22. oktoobril 2014 Tallinna Reaalkoolis.